Home » Idei contemporane » 11 Septembrie 2001: Un eşec al serviciilor de informaţii?

11 Septembrie 2001: Un eşec al serviciilor de informaţii?

Prezentul articol are ca obiectiv realizarea unei analize pertinente cu privire la posibilitatea ca atacurile teroriste ce au avut loc pe data de 11 septembrie 2001 pe teritoriul naţional al Statelor Unite ale Americii să fi putut fi evitate de către comunitatea de servicii de informaţii.

FBI şi CIA erau cunoscute ca fiind cele mai competente servicii de informaţii de pe teritoriul american, dar evenimentele de la 11 septembrie 2001 au părut să pună sub semnul întrebării acest aspect. Acestea au schimbat complet percepţia asupra naturii ameninţărilor internaţionale  şi asupra capacităţii statului de a asigura securitatea propriilor cetăţeni.
Atacurile teroriste din 11 sep­tem­brie 2001 au fost, poate, cel mai important eveniment care a avut loc după căderea sistemului de relaţii in­ternaţionale stabilit în timpul Răz­bo­iului Rece. Acestea au schimbat radical şi permanent percepţia actorilor inter­naţionali asupra sistemului aşa cum a fost el înţeles de către state, insti­tu­ţii/organizaţii internaţionale. Toa­te aces­tea obişnuiau să privească amenin­ţările sub forma lor tradiţională, ca venind din partea altor state (fiind simetrice). În faţa unor noi tipuri de ameninţări, Statele Unite ale Americii s-au confruntat cu o problemă majoră: aveau capabilităţile necesare unei reacţii prompte, însă împotriva cui? Princi­pala caracteristică a grupărilor teroriste, ce le conferă un avantaj strategic copleşitor în faţa autorităţilor statale, este faptul că acestea nu aparţin unei stat/nu pot fi identificate cu politica naţională/externă a unei entităţi statale. În al doilea rând, poate cea mai pertinentă întrebare nu se referă la reacţie, aceasta implicând deja un fapt ce a avut loc, ci la aspectul preventiv. Având în vedere faptul că SUA erau garantul staus-quo-ului internaţional la acel moment, fiind hege­monul sistemului internaţional, cum au putut avea loc astfel de eveni­mente pe teritoriul celui mai puternic şi mai sigur stat din lume? Întreaga per­cepţie asupra unipolarismului mondial a avut de suferit, cel puţin la nivel euro­pean cu privire la capabilităţile Statelor Unite de a asigura pacea şi stabilitatea internaţională în condiţiile în care acestea prezintă serioase lacune în ceea ce priveşte asigurarea securităţii interne. Evenimentele din 11 septem­brie au avut un impact major şi asupra sistemului de informaţii (intelligence), care a fost reformat pentru a putea corespunde cerinţelor de eficienţă în ceea ce priveşte factorii de furnizare a securităţii interne americane.
Ipoteza, pe care am ales să o su­pun analizei, este că atacurile de la 11 septembrie 2001 au reprezentat mai degrabă o surpriză tactică, şi nu una de ordin strategic (serviciile de infor­maţii au deţinut informaţia conform căreia atacuri teroriste ar putea avea loc sub forma unor deturnări aviatice, însă ele au eşuat în a vedea că te­ritoriul naţional al SUA era de fapt ţinta acestor atacuri).
În ceea ce priveşte aparatul meto­dologic utilizat, acesta constă în ana­liza de documente oficiale ale experţilor cu privire la acest subiect şi decla­raţiile autorităţilor americane după eveniment. Prin intermediul acestora voi prezenta o viziune anali­tică asupra informaţiei, care era dispo­nibilă agenţiilor americane de informaţii anterior atacurilor, ce volum a intrat în etapa de procesare şi analiză şi ce nu. Voi lua, de asemenea, în considerare aspectul uman ca parte a eşecului sistemic (training nea­dec­vat, lipsa comunicării dintre agenţiile de informaţii). Pentru a stabili o ima­gine veridică asupra evenimentelor din 11 septembrie 2001, voi elabora o analiză de ordin cronologic în vederea identificării cauzelor şi efectelor pe termen imediat, mediu şi lung.
Pe data de 11 septembrie 2001, 19 terorişti aparţinând grupării al Qaeda au deturnat 4 avioane comer­ciale (unul s-a prăbuşit în Pennsyl­vania, două au lovit New York-ul în cele două Turnuri Gemene, iar ultimul a lovit Pentagonul). Impactul a fost incomensurabil: 3000 de persoane au murit. Imediat după eveniment, oficialii FBI au insistat asupra faptului că „noţiunea de zbor într-o clădire sau a folosirii acestuia ca bombă nu a apărut niciodată”. Aşadar, au fost luaţi prin surprindere, posibilitatea unui atac asupra teritoriului american intern nefiind semnalată. După atacuri, pe data de 14 februarie 2002, o analiză asupra evenimentului a fost demarată de către Comisia pentru Informaţii din cadrul Senatului şi Comisia Perma­nen­tă pentru Informaţii din cadrul Camerei Reprezentaţilor cu obiectivul de a identifica răspunsuri la întrebări ca: a avut informaţii comunitatea de infor­maţii cu privire la posibilitatea unui viitor atac înainte de data de 11 septem­brie? Ce informaţii a avut la dispoziţie cu privire la natura şi scopul unor atacuri posibile? Dacă acesta a fost cazul, cum a folosit aceste infor­maţii şi „cum şi cât de mult au interac­ţionat agenţiile americane între ele, cât şi cu alte organisme federale, statale şi locale, cu privire la identificarea, urmă­rirea, evaluarea şi tratarea amenin­ţă­rilor teroriste internaţionale.”
Încă din 1998 comunitatea de infor­maţii din SUA a început să primească semnale cu privire la o posibilă viitoare ameninţare la adresa securităţii spaţiului american. Datele erau referitoare la un grup neiden­ti­ficat de indivizi care plănuiau să deturneze un avion încărcat cu explo­zibil în clădirea World Trade Centre. Acesta, putem spune, a fost punctul T0 în care serviciile de informaţii au început să primească date privitoare la un astfel de atac. Din acel moment din ce în ce mai multe date au fost colec­tate şi chiar interpretate cu privire la acest aspect, însă nici o măsură de securitate nu a fost implementată pentru protejarea împotriva unor astfel de atacuri, considerându-se că aceste posibile acţiuni nu constituiau o ameninţare imediată la adresa securităţii americane.
Poate cele mai importante figuri ale atacurilor de la 11 septembrie 2001 au fost: Nawaf al-Hazmi şi Khalid al-Mihdhal, doi dintre cei cinci terorişti aflaţi la bordul avionului de cursă American Airlines Flight 77, care a lovit Pentagonul. CIA le urmărea activitatea încă din ianuarie 2000, când aceştia s-au întâlnit cu alţi adepţi ai grupării al Qaeda în Malaysia. Primul dintre ei, Nawaf al-Hazmi, avea o viză valabilă pentru a intra în Statele Unite. În ceea ce-l priveşte pe al doilea, CIA deţinea informaţii conform cărora acesta călătorise în SUA de mai multe ori pe parcursul anului 2000. Când s-au efectuat investigaţiile, autorităţile de la FBI au declarat că agenţia nu deţinea informaţii cu privire la viză sau la călătoriile întreprinse de cei doi până în august 2001. De asemenea, de-a lungul investigaţiilor s-a descoperit faptul că agenţii FBI nu aveau cunoştinţă despre procedurile CIA, prin care ei ar fi putut accesa informaţiile, dar şi cum ar fi putut obţine informaţii suplimentare. Acest aspect este de o importanţă crucială în ceea ce priveşte securitatea unui stat. Atunci când există două agenţii majore care se ocupă (prima de ameninţările interne, iar cea de-a doua de ameninţările exter­ne la adresa securităţii statului american) cu protejarea securităţii unui stat, comunicarea dintre cele două este esenţială în vederea atin­gerii unui grad ridicat de eficienţă al protecţiei, iar în cazul de faţă tocmai acest aspect a prezentat lacune grave: a existat un deficit clar de comunicare, iar eşecul de schimb de informaţii a fost unul iminent dacă luăm în consi­de­rare că nici în interiorul FBI lucrurile nu se prezentau într-o manieră mai eficientă. Motivul pentru care existau deficienţe de comunicare în interiorul FBI era reprezentat de faptul că autorităţile nu au oferit propriilor agenţi nici un fel de ghidare cu privire la care informaţie reprezenta o ameninţare şi care parte din această informaţie ar fi trebuit diseminată în interiorul FBI şi care parte în întreaga comunitate de informaţii.
Reţinând cele menţionate mai sus, este inteligibil şi chiar previzibil faptul că această lipsă de informare şi comu­nicare a informaţiilor primite a viciat ci­clul de informaţii. Aşa cum este el prezentat de Loch K. Johnson, ciclul de informaţii reprezintă baza pentru o serie întreagă de acţiuni ce pot fi făcute şi/sau sunt efectuate de o agen­ţie de informaţii. Pentru a putea fi organizat şi eficient, un agent trebuie să-şi internalizeze toate fazele acestui ciclu: planificare şi direcţionare, proce­sare, analiză şi producţie, disemi­nare şi noile cerinţe. Realitatea a fost dife­rită având în vedere că, atât în inte­riorul, cât şi în exteriorul FBI, sistemul de schimb de informaţii a fost unul stabilit mai degrabă ad-hoc decât unul sistematic.” Procesul normal din inte­rio­rul FBI-ului de diseminare a infor­maţiilor de tipul intelligence era mai de­grabă de îndrumare a acelei informaţii către etapa de analiză”. Apoi, analistul sub imperiul subiecti­vismului, al expertizei şi al experienţei decidea care era informaţia ce trebuia diseminată şi, cel mai important, cui. Chiar şi acest fapt nu ar fi reprezentat o problemă majoră dacă volumul de informaţii nu era unul imens, ceea ce în mod automat a generat a situaţie indezirabilă, în care analistul avea la dispoziţie o perioadă foarte scurtă de timp comparativ cu volumul de infor­maţii primit. Astfel acesta erau obligat să ia decizii referitoare la care dintre informaţiile primite reprezenta o ameninţare imediată, care era una pe termen mediu şi lung şi „care nu era adresată complet şi în timp util”. Alocând aceste deficite, până în acest moment, putem identifica probleme măcar în faza de diseminare. Infor­maţia nu a fost diseminată aşa cum ar fi trebuit, fapt ce a modificat în sens negativ calitatea analizei, pentru că, datorită unor probleme de ordin intern, aceasta nu a ajuns la ţinta scontată. Sistemul informaţional din interiorul FBI prezenta probleme, ce au dus la o lipsă de eficienţă, pentru că nu exista un mecanism prin care agenţilor le era permis să împartă sau să reţină cunoştinţa instituţională. Aşadar, problemele ce au intervenit la nivel instituţional între cele două agenţii americane de informaţii, FBI şi CIA, au fost: lipsa înţelegerii procedurilor CIA de către agenţii FBI, investigaţiile de contraterorism nu au avut prim-planul şi impactul aşa-numitului „perete” (wall) dintre investigaţiile agenţiilor de informaţii şi cele de investigaţii criminale.
Pe parcursul anului 2001 infor­ma­ţiile primite s-au intensificat. Aliaţii europeni, cum ar fi serviciile de infor­maţii din Germania, au avertizat agenţii CIA că terorişti din Orientul Mijlociu erau antrenaţi pentru detur­nări. Chiar şi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a alertat auto­rităţile americane cu privire la piloţi sinucigaşi, care erau antrenaţi pentru a efectua atacuri asupra unor ţinte americane. Toate aceste avertismente erau percepute de către serviciile de informaţii ca ameninţări la adresa intereselor SUA în afara teritoriului naţio­nal şi nu asupra teritoriului american propriu-zis. Chiar şi când infor­maţia conform căreia Bin Laden plănuia un atac masiv asupra pă­mân­tului american a apărut, serviciile de informaţii au eşuat în a vedea că ţinta teroriştilor era chiar SUA şi nu un aliat/interes al acestui stat, astfel şi-au concentrat atenţia către problemele de securitate externă, ignorându-le pe cele interne.
În primăvara anului 2001 toate agenţiile erau în alertă având în vedere volumul enorm de informaţii primite conform cărora un viitor atac terorist urma să aibă loc în curând. Reacţia FBI a venit pe data de 13 aprilie când le-a cerut tuturor agenţilor săi să îşi folosească toate sursele, umane sau baze de date electronice, pentru a dezvălui orice informaţie cu privire la „prezentele activităţi operaţionale ce sunt corelate cu extremismul sunnit”. În mai 2001 procurorul general, John Ashcroft, a declarat că autorităţile din Ambasada Statelor Unite au primit un telefon anonim, care îi informa cu privire la un viitor atac al lui Bin Laden asupra Statelor Unite folosindu-se de explozibil. Agenţii au primit, de aseme­nea, date cu privire la posibile viitoare atacuri asupra Israelului sau asupra Italiei. Toate aceste informaţii au fost trimise preşedintelui Bush sub forma unui rezumat informativ zilnic (morning intelligence briefs), dar, conform date­lor dezvăluite ulterior atacurilor de la 11 septembrie, acesta a ales să discute despre posibilele ameninţări la adresa Americii şi a cetăţenilor ei în general. În ceea ce priveşte amenin­ţările specifice, acestea erau văzute ca venind mai degrabă din şi către exte­riorul SUA. Tot în luna mai directorul Centrului de Contraterorism al CIA a declarat că nivelul de ameninţare era 7 pe o scară de la 1 la 10, comparabil cu 8, care a fost nivelul atins la intrarea în noul mileniu. Pe parcursul lunilor iunie şi iulie ameninţarea a persistat, chiar devenind iminentă, însă în state ca Yemen, Israel, Arabia Saudită, Italia, chiar şi în timpul Summit-ului G8. Astfel, putem afirma că ameninţarea a fost recunoscută, însă locaţia a rămas un factor necunoscut. În tot acest timp CIA a elaborat un raport conform căruia Khalid Sheikh Mohammed recruta indivizi în scopul de a călători în Statele Unite pentru „a se întâlni cu colegi, ce deja erau acolo, pentru a desfăşura acte teroriste în numele lui Osama bin Laden”. În aceeaşi lună CIA şi-a alertat toţi agenţii asupra unui posibil viitor atac al al Qaeda. Ame­ninţarea era reală şi era văzută ca având urmări grave asupra tuturor percepţiilor lumii. Acestea puteau fi multi­ple, însă nu în mod necesar simultane şi erau anticipate a avea loc pe parcursul lunii iulie. În cea de-a doua jumătate a lunii iulie 2001, se consi­dera că atacurile „au fost amânate”, însă vor avea loc cu siguranţă. Aşadar, atacurile erau o certi­tudine, ţinta însă era încă necunoscută, dacă luăm în conside­ra­re că majoritatea informaţiilor primite de agenţiile de informaţii făceau referire la un atac asupra „intereselor SUA” şi nu asupra Statelor Unite ale Americii ad-litteram. Acest aspect este relevat şi de declaraţiile din vara anului 2001 ale unor oficiali FBI, care afir­mau: „FBI nu deţine nici o informaţie care să indice existenţa unei ame­ninţări credibile în SUA”.
Aşa cum am menţionat mai de­vre­me, ciclul informaţional reprezintă baza oricărui raport elaborat de un serviciu de informaţii. În cadrul aces­tuia o etapă extrem de importantă este cea de procesare a informaţiei. Aici, informaţia în starea ei de bază/aşa cum a fost ea culeasă (fotografii, inter­ceptări telefonice etc.) capătă înţeles pentru un grup mai larg decât cel al specialiştilor într-un anumit domeniu, devenind utile. Fără ca această etapă să aibă loc, informaţia, indiferent cât de importantă este, rămâne la stadiul de informaţie pură, ce nu poate fi citită, care nu poate fi interpretată. Alţi indivizi nu ştiu ce este, nu ştiu nici măcar care fotografie sau secvenţă de interceptări este cea importantă din volumul extraordinar de mare primit, care este partea utilă şi care nu. O greşeală la acest nivel poate periclita rezultatul final sau poate împiedica analistul să ajungă la unul. Pe data de 8 septembrie 2001 un mesaj telefonic provenind de la un suspect al Qaeda a fost interceptat de către cei de la Agenţia de Securitate Naţională. Aces­ta era, bineînţeles, în limba arabă. Din cauza faptului că exista un deficit clar la nivelul translatorilor de limbă arabă la nivel de Proficiency, mesajul a fost tradus abia pe data de 12 septembrie, la o zi după atac. Acesta conţinea informaţia conform căreia „mâine este ora 0”. Era deja prea târziu, atacurile avuseseră loc şi luaseră prin surprin­dere pe toată lumea. „Agenţii servi­ciilor de informaţii erau concentraţi pe mediul extern pentru a alerta asupra ameninţărilor existente la adresa intereselor SUA acolo. Agenţii din inte­rior erau în aşteptarea unor dovezi care să indice o ameninţare internă din cadrul unor celule din Statele Unite, nimeni nu căuta o ameninţare la adresa unei ţinte domestice”.
În ceea ce priveşte eşecul identificat mai sus în faza de procesare a informaţiei, trebuie menţionat că nu numai acesta a constituit elementul definitoriu care a determinat în tota­litate incapacitatea serviciilor de infor­maţii americane de a preveni atacurile de la 11 septembrie. Întrebarea per­tinentă în cazul de mai sus este: de ce traducerea s-a efectuat aşa de târziu? Iar aici intervine factorul uman. Înainte de 11 septembrie, FBI nu a elaborat nici măcar un singur raport referitor la o posibilă viitoare ameninţare la adresa teritoriului intern al SUA. În acest caz, aceasta este o problemă de „eşec conceptual” deoarece agenţia nu a putut să vadă cu suficientă atenţie existenţa unor ţinte non-tradiţionale (cum ar fi însuşi teritoriul naţional al hegemonului), unor ame­nin­ţări non-tradiţionale, cum ar fi tero­rismul, care folosesc arme non-tradi­ţionale, cum ar fi deturnarea unor avioa­ne comerciale.
Un alt motiv pentru care eveni­mentele de la 11 septembrie nu au fost prevenite constă în faptul că în inte­riorul FBI colectarea de date informaţionale de la surse umane era limitată. Chiar şi în cazul CIA s-a desco­perit faptul că prezentau deficienţe la capitolul HUMINT. Un element fără de care serviciile de informaţii nu ar putea exista este reprezentat încă de individ, factor cunoscut şi sub denumirea de HUMINT. Chiar dacă nivelul de dezvol­tare al tehnologiei a ajuns la un nivel extrem de ridicat de-a lungul timpului, HUMINT este încă un instrument necesar, care să proceseze şi să ana­lizeze datele. De exemplu, în interiorul unor grupări închise de tipul al Qaeda o agenţie de informaţii ar prefera mult mai mult să aibă un agent/o legătură în interior, deoarece informaţia pe care acesta ar putea-o oferi ar fi de 1000 de ori mai valoroasă decât sute, chiar mii de poze făcute de cel mai performant satelit. Dar, pentru a se putea integra cu adevărat şi pentru a putea fi de folos agenţiei, un agent trebuie mai întâi să fie antrenat. Indiferent de faptul că este un agent de teren sau un analist, acesta trebuie să cunoască limba, obiceiurile grupului respectiv etc. pentru a putea aduna/analiza veridic informaţiile. Dar la nivel de implementare cei mai mulţi agenţi (în special analiştii) „se antrenau”/învă­ţau pe parcurs la locul de muncă, fără un training prealabil. În ceea ce pri­veşte trainingul agenţilor de contra­tero­rism, autorităţile FBI nu au alocat fonduri suficiente pentru a putea răspunde nevoilor operaţiunilor de supra­veghere şi nu în ultimul rând pentru traducerea datelor. Acest as­pect, sau mai degrabă lipsa aces­tuia, s-a dovedit a fi esenţial în prevenirea celor mai cunoscute atacuri teroriste ale mileniului 3. Aşadar, putem considera declaraţia lui John Gannon, fostul director al CIA, preşedintele Consiliului Naţional de Informaţii în 1999, ca fiind pertinentă: „Pur şi simplu, ei nu au putut prioritiza care era cea mai importantă ameninţare”.
Aşadar, atacurile de la 11 septem­brie 2001 au fost un exemplu de eşec al serviciilor de informaţii, care au trebuit să aibă loc pentru ca întregul sistem să fie reformat. Acesta trebuie să poată răspunde noilor tipuri de ameninţări. Pentru a caracteriza ceea ce s-a întâmplat în 2001, putem spune că evenimentele au constituit mai degrabă o surpriză tactică şi nu una de tip strategic, deoarece pentru agenţiile americane de informaţii, Bin Laden şi al Qaeda erau adversari cunoscuţi, astfel că un atac din partea lor era oarecum previzibil. Surpriza a fost atunci când aceştia au atacat teritoriul naţional al SUA, locaţie ce nu a putut fi prevăzută datorită mai multor greşeli ale serviciilor de informaţii (lipsa comunicării, a trainingului specializat, a corelării timpului etc.), greşeli ce au dus la tragedia care încă persistă în amintirile cetăţenilor americani. Aceste evenimente au trebuit să aibă loc, din păcate, pentru ca autorităţile naţionale şi internaţionale să realizeze că pentru a răspunde ameninţărilor este nevoie de o reformare a sistemului, care să dea naştere unei noi abordări. Necesitatea acestei noi abordări este primordială în vederea evitării unor greşeli care au dus la incapacitatea de a preveni atacuri ca acelea de la 11 septembrie, iar, dacă este să privim în spatele acestor evenimente, atunci greşelile au fost numeroase.

© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress