Home » Interviu » ASR Principele Radu al României: “Candidatura mea cheamă să fim împreună la deşteptarea acestei ţări”

ASR Principele Radu al României: “Candidatura mea cheamă să fim împreună la deşteptarea acestei ţări”

“Travaliul Casei Regale, din 1866 până astăzi, a fost unul de punere îm­preună a energiilor bune, a talentelor şi a oamenilor pricepuţi ai ţării.
În ultimii douăzeci de ani, sistemul a depins mereu, prea mult, de compor­tamentul şi de acţiunile indivizilor, de multe ori incompetenţi. Mercantilismul şi superficialitatea au menţinut medio­critatea în spaţiul public, au instalat modele false, cu grave consecinţe so­ciale.”

Alteţă, candidatura dumneavoastră a fost o surpriză foarte mare. Care sunt resorturile ei, ce v-a îndemnat să candidaţi?
Cu aproape 150 de ani în urmă, Carol I a construit Statul român pe prin­cipiul profesionalismului. Institu­ţi­ile moderne s-au făurit, atunci, pe temeiul calităţii profesionale şi al meritului. A fost timpul unei aspiraţii către Binele Naţional.
Travaliul Casei Regale, din 1866 până astăzi, a fost unul de punere îm­preună a energiilor bune, a talentelor şi a oamenilor pricepuţi ai ţării.
În ultimii douăzeci de ani, sistemul a depins mereu, prea mult, de compor­tamentul şi de acţiunile indivizilor, de multe ori incompetenţi. Mercantilismul şi superficialitatea au menţinut medio­critatea în spaţiul public, au instalat modele false, cu grave consecinţe so­ciale.
Nu sunt astăzi în faţa alegătorilor să promit miracole. Nu am ieşit înain­tea ţării să aduc paradisul promis de alţii la ieşirea din comunism. Candi­datura mea cheamă să fim împreună la deşteptarea acestei ţări. Să punem ordine şi demnitate în treburile Româ­niei, să respectăm instituţiile, Consti­tuţia şi legile, să ne respectăm pe noi înşi­ne, în fiecare zi, de dimineaţă până sea­ra, chiar şi atunci când nu ne priveşte nimeni.

Alteţa Voastră vine din structura societăţii civile, candidatura dumnea­voastră este susţinută de o serie de ONG-uri.  Cum va fi asigurată logistica campaniei electorale având în vedere faptul că nu aveţi structura teritorială pe care o are candidatul unui partid?
Contez mult pe voluntari, pe oa­me­ni animaţi de valorile propuse de mine. Oameni care cred şi sunt entuziasmaţi, nu oameni cu interese care sunt plătiţi. Este un privilegiu să fac acest exerciţiu, pe care îl consider o victorie prin simplul fapt că el există. Ne-am cucerit Independenţa pentru că am stat împreună. Am făcut Marea Unire pen­tru că am fost împreună. Am început să facem o ţară modernă pentru că am fost împreună. Am depăşit crize şi am ieşit până la urmă bine din războaie pentru că am fost împreună. Nu este nici un secret aici. Oamenii de calitate, profesioniştii nu divizează, nu distrug. Profesioniştii inspiră, construiesc şi unesc. Aduc valoare breslei lor, aduc valoare epocii şi ţării lor, lucrând împ­re­u­nă. Profesionistul uneşte, diletantul dezbină!

Campania electorală presupune un efort financiar foarte mare. Care sunt sursele de finanţare pe care vă sprijiniţi în timpul derulării acesteia?
Voi încerca să adun fonduri de la cât mai mulţi oameni, cu contribuţii modeste. Doresc acest lucru pentru a obţine nu doar bani, ci şi solidaritatea oamenilor în proiectul nostru comun. Cine investeşte 50 RON în candidatura mea va considera că succesul meu este şi succesul lui şi se va simţi angajat. Va purta ideile mele cu spirit de răspundere, cu generozitate şi le va susţine ca pe ceva făcând parte din fiinţa lui.

Alteţă, aţi prezentat o strategie de dezvoltare a României pe 30 de ani. Care sunt liniile principale ale acestei strategii?
Viziunea pe 30 de ani nu este un program al candidaturii la Preşedinţie, ci un legământ al generaţiei regale re­pre­zentată de Principesa Margareta şi de mine. Un preşedinte nu poate fi ales pentru 30 de ani, deci viziunea nu ar avea cum să se suprapună peste exer­citarea mandatului de preşedinte al României.
Viziunea se bazează pe câteva va­lori ale regalităţii, cum ar fi gene­ro­zi­tatea, puterea exemplului personal, spiritul de răspundere, profe­siona­lis­mul, loialitatea şi rolul de model. Ea aduce în atenţia societăţii româneşti de astăzi proiectele, direcţiile, prin­cipi­ile pe care noi le credem fundamentale pentru ca România să devină o ţară statornică. Toate acestea sunt de competenţa întregii societăţi româ­neşti. Noi nu intenţionăm să substituim instituţiile publice în acest demers, ci, dimpotrivă, să aducem o valoare adău­gată.

Cum vă raportaţi candidatura faţă de ceilalţi candidaţi?
Douăzeci de ani am tot votat când dreapta, când stânga. Dar întotdeauna am votat împotriva a ceva, nu pentru ceva. Am negat mereu, nu am construit încă.
Eu nu sunt un candidat de stânga, nu sunt un candidat de dreapta, nu sunt un candidat politic. Nu sunt astăzi în faţa ţării pentru ca să arunc cu piatra în nimeni. Sunt astăzi aici pentru a pune o piatră jos, la temelia unei Românii respectate, pe care am uitat că o merităm.
Toate acestea mă deosebesc mult de toţi ceilalţi posibili candidaţi.
Care credeţi că sunt atuurile candidaturii Alteţei Voastre care vor determina electoratul nehotărât (acei 61% dintre români) să vină la urne în noiembrie 2009? Şi aici aş vrea să fac o paranteză pentru a preciza că de la 3% intenţie de vot pentru Principele Radu Duda la începutul lunii aprilie, la jumătatea lunii aprilie intenţia de vot a crescut la 10%.
Între timp, la 22 mai intenţia de vot a crescut la 12%.
Gestul pe care îl fac astăzi doreşte să deblocheze impasul politic şi institu­ţional la care s-a ajuns în România. Men­ţi­ne­rea şi escaladarea contro­ver­selor dintre principalii responsabili politici ai ţării riscă să împingă Ro­mâ­nia spre haos politic, economic şi so­cial, precum şi spre izolare inter­naţio­na­lă.
Ca preşedinte voi garanta constitu­ţional independenţa Justiţiei, domnia legii şi nu voi tolera nedreptăţile şi abuzurile. Valoarea dreptăţii în justiţie trebuie apărată permanent şi cu toate mijloacele. Românii trebuie să se sim­tă bine reprezentaţi şi protejaţi în ţara lor, în Europa lor şi în lumea largă.
România europeană, folosind fără complexe de inferioritate valorile care au fondat statul modern, va fi o ţară mai puternică, pragmatică şi capabilă să înfrunte timpuri care nu se anunţă nici liniştite şi nici paşnice.
Începând cu decembrie 2009, românii nu trebuie să îşi mai ascundă paşaportul, de ruşine. Respect şi lege în ţară, demnitate şi mândrie în afară. Capul sus în lume. Aceasta va fi România.
Sunteţi un candidat cu ”aură regală” şi la propriu, şi la figurat. Familia regală este făuritoarea României moderne, dacă Principele Radu Duda va fi preşedintele României, aşteptările vor fi foarte mari. Care ar fi primele trei lucruri pe cale le veţi face în cazul în care veţi fi ales preşedinte?
Voi restabili respectabilitatea şi efectivitatea exerciţiului de repre­zen­tare statală a României. Confuzia din­tre exerciţiul politico-administrativ şi cel de reprezentare prezidenţială a Sta­tului este maximă.
Voi aduce coerenţa şi competenţa în Instituţia Preşedintelul României, ceea ce se va răspândi binefăcător, prin puterea exemplului personal pen­tru celelalte instituţii, care sunt demo­cra­tice şi responsabile.
Voi porni imediat la încurajarea, întărirea şi eliberarea de complexe a comunităţilor locale, precum şi a profesiilor şi a elitelor lor.

Interviu realizat de Virginia Mircea

Publicat în : Interviu  de la numărul 67
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress