Home » Politică externă » Cât de aproape este Republica Moldova de Uniunea Europeană?

Cât de aproape este Republica Moldova de Uniunea Europeană?

În stânga Prutului populaţia visează la un trai mai bun, iar toate aşteptările şi le îndreaptă către Uniunea Europeană. Numai că din 1993 încoace relaţiile moldo-europene au evoluat prea lent. În plus, aşa-zisa putere comunistă de la Chişinău a stârnit o adevărată nebuloasă, îmbinând fidelitatea faţă de Rusia cu discursul pro-european.

Această politică duplicitară, care i-a derutat atât pe europeni, cât şi pe moldo­ve­ni, a constituit un calcul machiavellic de succes, însă protestele din 7 aprilie a.c. şi urmările lor au arătat faţa ade­vărată a puterii politice. Inevitabil, a apă­rut întrebarea: “Cât de aproape este Republica Moldova de Uniunea Euro­peană?” Un răspuns în prezent îl oferă Rezoluţia Parlamentului Euro­pean referitoare la situaţia poste­lec­torală din Moldova, iar unul definitiv va veni curând, în mai puţin de două luni.

Cetăţenii Republicii Moldova vs. integrarea europeană

Între Nistru şi Prut, aspiraţiile pro-europene ale populaţiei sunt evidente. Argumentul-forte în susţinerea acestei afirmaţii îl oferă Barometrele de Opinie Publică, ultimul fiind publicat în martie 2009. La întrebarea “Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dvs. aţi vota pen­tru sau contra?” 65% din respon­denţi s-au pronunţat pentru, 18% împotrivă, iar 13% au răspuns că sunt încă indecişi. În comparaţie cu penul­timul Barometru de Opinie Publică, cel din octombrie 2008, opţiunea pro- europeană a cetăţenilor moldoveni a suferit o mică depreciere (atunci 71% din respondenţi s-au pronunţat pen­tru), însă asta nu înseamnă că percep­ţia opiniei publice din Republica Mol­dova faţă de Uniunea Europeană (UE) a fost afectată în vreun fel.
Dimpotrivă, majoritatea populaţiei abia aşteaptă ca Republica Moldova să se integreze în UE. Asta pentru că moldovenii din stânga Prutului sunt convinşi că în UE se va trăi mai bine, fapt confirmat de 70% din intervievaţi în Barometrul de Opinie Publică din octombrie 2008.

Relaţia Republica Moldova-UE, constantă, însă prea lentă

Relaţiile moldo-europene au evo­luat constant din noiembrie 1993 încoace. Atunci, în persoana pre­mie­rului Andrei Sangheli, a avut loc prima vizită oficială a unui înalt demnitar de stat moldovean la Bruxelles. Primele întrevederi moldo-europene s-au con­cre­tizat prin semnarea unui Acord de Parteneriat şi Cooperare în anul 1994 (acord ce a intrat în vigoare patru ani mai târziu).
Extinderea UE a creat noi premise pentru dezvoltarea relaţiilor moldo-europene. În 2003, cu un an înainte de aderarea celor 10, plus 2 din 2007 (Bulgaria şi România), oficialii europeni au început să lucreze la o nouă abor­dare, intitulată Politica Europeană de Vecinătate (PEV), ce trebuia să crească securitatea în zona de vecinătate a Euro­pei extinse şi să ofere statelor vecine UE din beneficiile extinderii acesteia. PEV a fost făcută publică pe 12 mai 2004, când Comisia Euro­pea­nă a prezentat comunicarea “Politica Europeană de Vecinătate. Strategia şi Ra­poar­tele de Ţară”. Republica Mol­dova, care în trei ani avea să devină vecină a UE, a fost inclusă în palierul estic al vecinătăţii europene, alături de Ucraina şi Belarus. Drept urmare, între Chişinău şi Bruxelles a demarat un dialog nou, mult mai constructiv, ce s-a soldat cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova-UE la 22 februarie 2005. Planul de Acţiuni Republica Moldo­va-UE a constituit timp de trei ani documentul politic de bază în relaţiile moldo-europene, incluzând un set de priorităţi în aprofundarea acestora. Până acum, în baza planului bilateral de acţiuni au fost elaborate trei rapoar­te de progres, adevăraţi indicatori ai relaţiei moldo-europene, care au con­sem­nat pro­ble­mele întâmpinate de statul moldovean. Ultimul raport, din aprilie 2009, nu este deloc favorabil. Astfel, din raport aflăm că Republica Moldova suferă la capitolele: apărarea drepturilor omului, funcţionarea insti­tu­ţiilor democratice, combaterea corup­ţiei şi competitivitatea climatului de afaceri. Şi celelalte două rapoarte au semnalat aceste deficienţe, numai că în anul curent alegerile parla­men­tare au evidenţiat un alt neajuns, legea electorală.
De remarcat că, în ciuda paşilor prea lenţi întreprinşi de statul mol­do­vean în vederea apropierii de UE, totuşi Bruxelles-ul constituie şi rămâne un factor important în rezolvarea proble­melor cu care se confruntă acesta. O să dau un singur exemplu în acest sens, însă foarte relevant. Din septem­brie 2005, UE, împreună cu Moldova şi Ucraina, a demarat misiunea euro­peană de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană EUBAM. Asistenţa acordată de specialiştii europeni autorităţilor din Moldova şi Ucraina în gestionarea fron­tierei comune a contribuit în mare la lichidarea traficului ilicit de mărfuri şi produse, iar companiile de export trans­nistrene au fost obligate să se înregistreze la Chişinău. Desigur, UE a avut de câştigat din implimentarea EUBAM, reuşind să-şi asigure securi­ta­tea la graniţa de răsărit, însă cel mai mult a avut de profitat puterea politică din Republica Moldova, reprezentată de Partidul Comuniştilor.
Comuniştii vs.  integrarea europeană, un calcul politic machiavellic
Aşa-zişii comunişti moldoveni au venit la putere în 2001. De atunci şi până acum nu au contenit să pen­du­le­ze pe plan extern între Est şi Vest, între trecut şi viitor. Fidelitatea arătată Fede­raţiei Ruse şi omagiile aduse lui Lenin în mod paradoxal erau urmate de ten­dinţa deschiderii către UE şi de cla­ma­rea ideii de integrare europeană. În plus, în ciuda progreselor mici înregis­trate în cadrul Planului de Acţiuni Republica Moldova-UE, oficialii mol­do­veni au creat impresia că ei merită mai mult, făcând numeroase presiuni asu­pra Bruxelles-ului în vederea acordării unor facilităţi în domeniul comerţului, vizelor şi chiar pentru semnarea unui acord de asociere. Însă, ţinând cont de faptul că l-au amestecat constant pe Lenin cu discursul pro-european, nu se ştie cât de sincere au fost intenţiile puterii politice din Moldova în legătură cu apropierea de UE. Mai degrabă a fost vorba de un calcul politic machia­vel­lic care a prins în rândul unei so­cietăţi repetente la capitolul cultură poli­tică. Alegerile parlamentare, pro­tes­tele din 7 aprilie şi urmările lor au argumentat încă o dată această idee.

7 aprilie 2009 şi îndepărtarea Republicii Moldova de UE

Alegerile parlamentare din 5 aprilie a.c. au consfinţit victoria PCRM. O victorie obţinută lejer de un partid care deţine puterea absolută asupra spa­ţiu­lui mediatic şi resurselor adminis­tra­tive ale ţării. Inerţia cu care au votat bunicii pentru stabilitate nu a fost pe placul nepoţilor dornici de schimbare. Un protest paşnic iniţiat de câţiva tineri din Chişinău, care au aprins lumânări pentru moartea democraţiei în Repu­blica Moldova, a adunat în timp-record cu ajutorul reţelei Twitter zeci de mii de tineri revoluţionari, care au cerut să nu li se îngroape viitorul. În lipsa unui lider şi din cauza provocărilor puterii, pe 7 aprilie protestele au degenerat în acţiuni de vandalism asupra institu­ţi­ilor statului şi violenţe. Ceea ce s-a întâmplat ulterior a amintit de prac­ti­cile caracteristice regimurilor autori­ta­re: transformarea statului într-un regim poliţienesc, nerespectarea drepturilor omului, întărirea controlului asupra po­pu­laţiei, constrângerea libertăţii de exprimare, exercitarea presiunilor poli­tice asupra presei libere, societăţii civile, opoziţiei şi subjugarea justiţiei. Desigur, aceste practici nu au consti­tuit o noutate, însă felul în care puterea a gestionat situaţia le-a arătat celor ce evitau să vadă, mai ales la nivelul UE, faţa adevărată a partidului care nu se fe­reşte să ţină discursuri despre inte­gra­rea europeană a Republicii Mol­dova.
Totodată, evenimentele din 7 apri­lie au ridicat o întrebare pertinentă: “Cât de aproape este Republica Mol­dova de Uniunea Europeană?” Rezo­lu­ţia Parlamentului European din 23 aprilie ce analizează situaţia poste­lec­torală din Republica Moldova nu oferă nici o şansă. Partidul Comuniştilor, de când a venit la putere, a ştiut numai să beneficieze de banii europeni. În rest, a uitat să respecte valorile europene precum supremaţia legii, democraţia, eco­nomia de piaţă şi protecţia drep­turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Din păcate, răspunsul este pesi­mist pentru aşteptările cetăţenilor mol­doveni. Ceea ce este foarte trist din moment ce am răspuns la această întrebare uitând de situaţia deplorabilă din economie şi infrastructură, de rela­ţiile încordate cu vecinii, de esenţa Par­te­­neriatului Estic care nu oferă o pers­pectivă clară de aderare şi de pro­ble­ma transnistreană care constituie buba adevărată a integrării.
La 16 iunie 2009 oficialii de la Chişinău şi Bruxelles se vor aşeza din nou la masa discuţiilor. Reprezentanţii Moldovei joacă tare şi cer semnarea unui Acord de Asociere. Însă europenii nu sunt orbi ca să nu vadă că de la începerea planului bilateral de acţiuni s-au scurs patru ani degeaba şi cel mai probabil îi vor cere Moldovei să o ia de la capăt.

Publicat în : Politica externa  de la numărul 67
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress