Home » Politică externă » Cer European Unic – “Sesar”

Cer European Unic – “Sesar”

UE a anunţat lansarea unui nou sistem de management al traficului aerian, numit “Sesar”, ca răspuns la creşterea numărului de zboruri estimată pentru următorii ani. În cadrul proiectului Cer European Unic, “Sesar” este o iniţiativă ambiţioasă care-şi propune să ducă Europa într-o nouă eră tehnologică.

Nou sistem de control al traficului aerian pe cerul Europei

“Sesar” va avea un rol central în implementarea secţiunii tehnologice a iniţiativei “Cer European Unic”, lansată în 2004 cu scopul de a reforma sistemul european de control al traficului aerian.

Iniţiativa Cer European Unic îşi propune reorganizarea spaţiului aerian european astfel încât să se reducă fragmentarea controlului traficului aerian şi să se mărească eficienţa şi capacitatea sistemului de management al traficului aerian. În prezent, spaţiul aerian este divizat conform graniţelor naţionale şi fiecare stat are propriile reguli şi aranjamente organizaţionale. Fragmentarea spaţiului aerian european compromite inevitabil eficienţa şi punctualitatea.

Sistemul de trafic aerian actual datează din anii ’50-’60 şi se bazează pe comunicaţii radio în frecvenţe VHF. Unele companii aeriene sunt dotate cu echipament de comunicaţii şi navigare prin satelit, dar staţiile de control al traficului aerian nu sunt automatizate. Serviciile de control al traficului sunt rareori responsabile pentru accidente aeriene grave. Cu toate acestea, controlul traficului aerian se bazează pe decizii luate de controlori de trafic de la sol, care îndrumă avioanele de-a lungul rutelor alocate. Dezvoltarea unei noi generaţii de infrastructură de control al traficului aerian este o necesitate, pentru a se putea face faţă traficului aerian în creştere (estimările indică o dublare până în 2005) şi pentru a îmbunătăţi siguranţa şi regularitatea traficului.

“Sesar” se va baza pe sisteme de navigaţie prin satelit. Va folosi tehnologii noi de comunicaţii, control şi calcul. Foarte probabil “Sesar” va fi pus în legătură cu proiectul Galileo, reţeaua europeană de navigaţie prin satelit încă în proces de realizare. Noul sistem va permite piloţilor să ia decizii în privinţa rutelor şi a altitudinilor la care să circule. Controlorii de trafic aerian vor monitoriza traficul şi vor interveni în caz de conflicte. Noul sistem va spori siguranţa, va optimiza rutele aeriene şi va elimina congestionarea. “Sesar” va reduce considerabil parametrii de poluare şi zgomot ai avioanelor. Se estimează că emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce cu patru-şase la sută pe zbor.

Anunţând oficial publicul asupra acestui proiect, Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei şi comisar european pentru Transporturi, spunea că “Europa va avea cea mai eficace infrastructură de control al traficului aerian din lume”. El adăuga că “eficientizând transportul aerian, “Sesar” va contribui cu aproximativ 50 miliarde euro la creşterea economică europeană. Proiectul va crea aproape 200.000 de locuri de muncă pentru specialişti”.

Proiectul este realizat în colaborare cu Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigării (Eurocontrol), care are 35 de state membre, şi cu consorţiul “Sesar”, format din reprezentanţi importanţi ai domeniului managementului traficului aerian din Europa: companii de transport aerian, furnizori de servicii de navigaţie, aeroporturi şi producători de echipamente.

Sesar” va fi operaţional în 15 ani. Proiectul va fi implementat în trei etape. Etapa de definire (2005-2007) se va încheia cu realizarea planului general de management al traficului aerian. Va costa 60 milioane euro şi va fi cofinanţat de Eurocontrol şi UE, în cadrul programului Trans European Network – Transport. Etapa de dezvoltare (2008-2013) va include conceperea sistemelor şi producerea componentelor principale ale sistemului, şi va costa 300 milioane euro pe an, finanţaţi din bugetul european, Eurocontrol şi sectorul privat. În etapa de aplicare (2014-2020) sistemul va fi finanţat de operatorii economici. Se aşteaptă ca proiectul să atragă şi companii americane specializate în modernizarea traficului aerian.

Implementarea noului sistem de control al traficului aerian european va fi o sarcină dificilă, întrucât autorităţile vor trebui să asigure eficienţa şi siguranţa fluxului aerian real în timpul testării şi instalării noilor conexiuni şi echipamente.(J. M.)

Publicat în : Politica externa  de la numărul 34
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress