Home » Politică externă » Datoriile suverane – un risc grav pentru sistemul bancar

Datoriile suverane – un risc grav pentru sistemul bancar

Problemele economice profunde şi de solvabilitate în Grecia, Spania, Portugalia şi Irlanda constituie un risc grav pentru sistemul bancar european. Datoriile suverane ale acestor ţări sunt de aproximativ 2 trilioane de euro şi cea mai mare parte a acestor datorii sunt deţinute de bănci europene.

Gravitatea crizei economice din Europa, în special cea din Grecia, influenţează pers­pec­tivele de redresare economică din Statele Unite. Cum?
Există probabilitatea ca în urmă­toa­rele douăsprezece, optsprezece luni datoria suverană a Greciei să ajungă la 420 miliarde dolari. Această datorie ar depăşi cu mult vârful datoriilor suverane atinse de Rusia în 1998 şi de Argentina în 2001. Aceasta ar conduce aproape sigur la contagiunea Spaniei, Portugaliei şi Irlandei. Astfel ar creşte potenţialul pentru un şoc al sistemul bancar european asemănător cu cel generat de eşecul Lehman în Statele Unite, în septembrie 2008. O rece­siu­ne economică majoră la nivel euro­pean şi o criză bancară ar putea spori considerabil probabilitatea revenirii SUA în recesiune.
Contagiunea Spaniei, Portugaliei şi Irlandei ar crea nesiguranţă pe pieţele financiare din moment ce nu ar exista asigurarea că nici unei ţări din zona euro nu i se va permite să eşueze. La fel ca Grecia, aceste ţări şi-ar compromite finanţele publice şi şi-ar eroda grav poziţiile internaţionale de competitivitate. În statele aflate în zona de euro-aderare devalorizarea cursului de schimb este un mijloc de a aborda aceste două probleme.
Orice adâncire a crizei în zona euro va accentua riscurile de recesiune în Statele Unite deoarece economia acestora ar putea fi afectată negativ de criza europeană prin următoarele trei canale:
• Dolarul va continua să se apre­cieze faţă de euro dacă pieţele vor fi rezervate cu privire la perspectiva creş­terii economice în UE şi a posibilităţii ruperii unei părţi din zona euro. Acest lucru ar pune exportatorii americani într-un dezavantaj competitiv semni­ficativ cu privire la Europa. Pe par­cursul anului trecut euro s-a depreciat de la 1,60 dolari, la nivelul actual de 1,25 dolari.
• O recesiune în Europa ar putea diminua în continuare cererea pentru exporturile din SUA prin reducerea puterii de cumpărare a unui important partener comercial al Statelor Unite.
• Adâncirea crizei europene ar duce creşterea aversiunii privind riscul pe pieţele financiare globale şi la revigorarea declinului pe pieţele de capital globale. Acest lucru ar spori considerabil costurile de împrumut şi ar reduce disponibilitatea de credit, atât pentru cetăţenii americani, cât şi pentru corporaţii.

© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress