Home » Sănătate » Despre viruşi

Despre viruşi

Există trei motive pentru care analiza virusurilor este importantă. În primul rând, reprezintă un mod foarte uşor de studiere a evoluţiei, pentru că ei evoluează foarte rapid. În al doilea rând, virusurile sunt paraziţi dependenţi, care îşi alterează dramatic gazdele. În sfârşit, virusurile sunt studiate pentru că sunt extrem de interesante.

La o privire mai atentă la viteza de evoluţie a virusurilor, ob­ser­văm că aceştia au o pe­rioadă foarte scurtă de generare în interiorul celulei, producând până la 20-30 de generaţii într-o singură zi. Cât despre virusurile care îşi alterează gazdele, nu trebuie decât să vedem cum sunt afectaţi oamenii de organis­mele parazite. Nouăzeci la sută din azteci au murit de variolă, iar febra galbenă a făcut ravagii în cele două Americi după ce a început comerţul cu sclavi din Africa.
Virusurile sunt definite ca paraziţi sub-microscopici dependenţi intra­ce­lu­lari. Sunt numiţi sub-microscopici deoarece nu pot fi observaţi cu un micro­scop obişnuit. Cel mai mare virus are o lungime de 0,2 mm, mărimea unui singur ribozom. Sunt organisme dependente intracelulare deoarece nu se pot reproduce decât în interiorul unei alte celule.
Virusurile sunt clasificate în funcţie de mărime, formă şi structură. De exemplu, pox virusul este format dintr-o unitate de forma unei cărămizi de ADN dublu-catenar înconjurat de o capsidă de proteine şi carbohidraţi. Virusurile ADN sunt mult mai stabile decât virusurile ARN. Vaccinarea este posibilă pentru variolă şi poliomielită pentru că acestea sunt provocate de virusuri ADN care evoluează mai lent.
Virusurile ARN sunt mai puţin sta­bile decât cele bazate pe ADN. Ele se modifică mai rapid şi fac mai multe erori în procesul de replicare. Se crede că viaţa a început sub formă de ARN, deoarece acesta este mai reactiv. Instabilitatea ARN-ului se datorează grupului de hidroxid din riboză. Slaba fidelitate determină rata mutaţiilor. În replicarea ADN-ului, rata medie de eroa­re la copierea genomului este de 1 la 100.000. Ceea ce înseamnă că la oameni sunt 30 de erori genetice care trebuie evitate. Însă enzimele corec­toare reduc acest număr. În replicarea ADN-ului, enzimele corectoare acţio­nea­ză ca funcţia de verificare a ortografiei la computere, detectând mul­te din aceste erori înainte ca acestea să fie transmise. În lumea ARN nu există un astfel de „spell check”; retrovirusurile fac erori la aproximativ 1 din 10.000 de perechi replicate.
Ivanovski a arătat că virusurile sunt mai mici decât bacteriile. El a folosit filtre de porţelan, ai căror pori au împiedicat trecerea bacteriilor, dar au permis trecerea virusurilor. A crezut că filtrul este de vină, dar a publicat rezul­tatele, iar alţi cercetători au repetat expe­rimentul în speranţa de a-i contra­zice concluziile. S-a dovedit însă că uni­tăţi mai mici, virusurile, trec prin filtre.
Wendell Stanley (1935) a crista­li­zat virusul mozaicului de tutun. Întru­cât a reuşit să forţeze trecerea viru­su­lui într-o structură cristalină, a crezut că acesta nu poate fi viu. Însă, atunci când a rehidratat cristalele, acestea funcţionau normal. Virusurile au forme simetrice. Un exemplu ilustrativ este ade­novirusul, un icosaedru format din subunităţi de forma triunghiului echi­la­teral. Această structură asigură o si­me­trie rotaţională dublă, reprezentând cea mai puternică structură cu cele mai puţine subunităţi (întâlnită şi în construcţii de tip dom geodezic).
Introducerea iepurilor europeni în Aus­tralia a prilejuit un studiu inte­re­sant al evoluţiei virusurilor. Iepurii au fost aduşi în Australia pentru ca vână­torii să aibă ce împuşca. Dar apoi s-au înmulţit atât de rapid încât ameninţau serios păşunile rezervate oilor. Erau prea mulţi pentru a fi împuşcaţi, aşa încât oamenii de ştiinţă au dezvoltat un pox virus numit myxoma, care să îi omoare. Au introdus virusul, transmis prin intermediul ţânţarilor. În primul an au murit 90% din iepuri. În al doilea an, virusul a ucis încă 90% din iepurii rămaşi. Dar deja în al treilea an au murit doar 50% din iepuri. În fiecare an iepurii care avuseseră o formă uşoară a virusului supravieţuiau în perioada de iarnă şi se reproduceau în primă­va­ra următoare. La şapte ani de la intro­ducerea virusului, populaţia de iepuri revenise la numărul iniţial. Când oamenii de ştiinţă au reintrodus viru­sul, prin re-inocularea iepurilor, doar 25% au murit, deoarece 75% dobân­diseră imunitate faţă de acest virus. Rezistenţa la virus a fost selectată pentru transmitere pe cale genetică.
În timp evoluează atât virusurile, cât şi gazdele. Virusurile la om pot evolua din virusuri întâlnite la animale, cele mai interesante venind de la animalele din zona tropicală, izolate şi extrem de diversificate. Un exemplu de secvenţă de transmitere ar fi de la o maimuţă la un ţânţar, la un om, la un alt ţânţar şi în sfârşit la un alt om. Unii cred că este posibil ca virusurile să fi apărut prin evoluţie degenerativă din informaţii genetice umane. Este posibil ca ADN-ul să se fi degradat într-o uni­tate mică şi apoi să se fi replicat de nenumărate ori. Acceptând această ipoteză, ar însemna că apariţia de noi viruşi este posibilă oricând.
Virusul gripei (un virus ARN) poate provoca două tipuri de epidemii. Primul tip este o epidemie locală. Fenomene de acest gen apar o dată la doi-trei ani şi sunt provocate de ratele de mutaţie ridicate ale virusurilor. Epidemiile reapar deoarece virusul suferă mutaţii în învelişul de proteine în care se ataşează anticorpii. Al doilea tip de epidemie este numit pandemie, deoa­rece are dimensiuni globale. Virusul gripei este format din opt cromozomi ARN şi înconjurat de un înveliş de proteină din hemoglutinină, care fize­ază virusul pe o celulă. Pentru a lupta cu virusul, anticorpii schimbă hemo­glutinina şi o împiedică să se ataşeze şi să atace celulele. Gripa se multiplică la raţe, porci şi alte câteva animale, aşa încât uneori formele animale şi umane ale virusului se pot recombina, rezultând un virus uşor diferit.
Întrucât nimeni nu are imunitate la noua formă virală, virusurile noi şi puternice pot provoca pandemii mon­diale. Coabitarea cu animalele este o cauză principală a acestor schimbări virale şi a epidemiilor rezultate. Au fost înregistrate pandemii în 1900, 1908, 1918 (gripa spaniolă), 1957 (gripa asiatică), 1968 (gripa Hong-Kong) şi 1977 (gripa porcină). Virusul imuno­de­fi­cienţei umane (HIV) preferă inte­gra­rea în gene active, în timp pe virusul leu­cemiei murine (MLV) preferă inte­grarea în apropierea siturilor de iniţiere a transcripţiei şi insule CpG. Pe de altă parte, integrarea virusului leucemiei aviare (ASLV) arată o preferinţă scă­zută pentru gene, situri de iniţiere a trans­cripţiei sau insule CpG.
Deşi trăsăturile celulei-gazdă joacă un rol important în selectarea sitului-ţinţă, integraza virală este probabil cel mai important determinant viral. Există motive să presupunem că retro­viru­su­rile cu integraze asemănătoare au pre­ferinţe asemănătoare pentru alegerea sitului-ţintă. Deşi profilele de integrare sunt bine definite pentru membrii genurilor lentivirus, spumaretrovirus, alfa-retrovirus şi gamma-retrovirus, nu au fost evaluaţi membrii genului delta-retrovirus, de exemplu virusul leuce­miei cu celule T de tip 1 (HTLV-1). S-au identificat 541 situri de integrare HTLV-1 în celulele umane HeLa şi s-au desco­perit că HTLV-1, ca şi ASLV, nu alege în mod necesar ca ţintă unităţi de transcripţie şi situri de iniţiere a transcripţiei. Comparând siturile de integrare ale HTLV-1 cu cele ale ASLV, HIV, ale virusului simian al imuno­de­ficienţei şi MLV, s-a arătat că prefe­rin­ţele privind siturile de integrare globală şi locală sunt în corelaţie cu secven­ţa/structura integrazelor, sprijinind ideea că integraza este determinantul principal al selecţiei sitului de integrare retrovirală.

Publicat în : Sanatate  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress