Home » Interviu » Interviu cu Călin Popescu Tăriceanu – “Guvernăm pentru ca românii să trăiască mai bine”

Interviu cu Călin Popescu Tăriceanu – “Guvernăm pentru ca românii să trăiască mai bine”

Iniţiativele Guvernului urmăresc obiec­ti­vele comune ale românilor. Priorităţile Guvernului sunt priorităţile României şi cred că toate partidele au respon­sa­bilitatea de a pune interesele României înaintea intereselor politice personale.

Domnule prim-ministru, sunteţi şeful unui executiv care a fost catalogat în anul 2006 atât de către oficialii Comisei Europene, cât şi de preşe­din­tele Traian Băsescu ca fiind cel mai per­formant guvern postdecembrist. Indi­ferent de schimbările care au avut loc în compoziţia guvernului, acest calificativ va rămâne în istorie. Din perspectiva unui guvern care performează – actua­lul proiect al bugetului de stat confirmă acest lucru – ce va aduce anul 2008 românilor?
Desigur, verdictele venite din par­tea Comisiei Europene sunt încu­ra­jatoare şi arată că România se află pe drumul cel bun. Cel mai important ver­dict este însă cel al românilor. În ultimii trei ani, am guvernat pentru ca românii să trăiască mai bine şi pentru ca po­ten­ţialul României şi al românilor să fie valorificat la maxim. Rezultatele încep să se vadă. România este acum cel mai important producător de auto­mo­bile din Sud-Estul Europei. Industrii de top, cum sunt IT-ul şi telefonia mobilă, s-au dezvoltat semnificativ. Agricultura se află pe drumul cel bun, deşi mi-aş dori un ritm mai susţinut al dezvoltării. Salariile au crescut semnificativ cu peste 50% în ultimii doi ani, iar pensiile au cunoscut o creştere de aproape 50% doar în ultimul an.
În 2008 putem mai mult. România se va întări economic, iar românii vor trăi mai bine şi vor simţi că sunt cetă­ţeni europeni. În 2008, România va ară­ta că poate deveni o putere eco­no­mică a Europei. Toate acestea sunt posibile dacă reuşim, împreună, să-i promovăm pe români, produsele şi valorile noastre în Europa. În 2007 am arătat că suntem pe drumul cel bun, spre prosperitate. În 2008, cu un prim buget european, sunt sigur că vom ară­ta Europei că România este capabilă să parcurgă rapid acest drum.
În momentul acesta, PNL şi UDMR dispun de o susţinere de aproximativ 20%. Cum veţi încerca să asiguraţi sprijin pentru iniţiativele guvernului?
Revin la potenţialul imens pe care îl are acum România. Acest potenţial va fi ratat dacă partidele nu vor înţelege că obiectivele românilor nu trebuie com­promise de o politică a conflictului. Dacă unii politicieni şi unele partide vor continua să genereze conflicte artifi­ciale, atunci vă asigur că nici o majo­ritate de 99% nu va fi suficientă pentru trecerea unor proiecte prin Parla­ment.
Cel mai important lucru este că iniţiativele Guvernului urmăresc obiec­ti­vele comune ale românilor. Priorităţile Guvernului sunt priorităţile României şi cred că toate partidele au respon­sa­bilitatea de a pune interesele României înaintea intereselor politice personale.
Desigur, nu spun că suntem infailibili, că proiectele Guvernului nu pot fi îmbu­nătăţite. De aceea suntem deschişi la un dialog cu toate partidele şi analizăm cu atenţie amendamentele fiecărui partid, la fiecare proiect al Guvernului.
Există un număr de miniştri care au performanţe mai slabe şi care bene­ficiază şi de o presă ostilă. Inten­ţionaţi o remaniere?
În ansamblu, performanţa Guver­nului a fost bună, şi asta nu o spun eu, ci o spun statisticile, care arată că economia românească continuă să crească, şi o spun mai ales românii, o spun milioanele de pensionari, cărora le-am mărit pensiile.
Desigur că se poate mai bine, şi voi analiza care sunt ministerele care au performat peste aşteptări şi care au performat sub aşteptări. În funcţie de această analiză, voi vedea care sunt măsurile care se impun. Dacă ar fi să vorbim doar despre remaniere, repet ceea ce am mai afirmat: remanierea se face, nu se discută.
Vom vota la alegerile următoare pe liste sau uninominal?
Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe o lege a votului unino­minal, sprijinită inclusiv de Partidul De­mo­crat. Vă reamintesc că, dacă Traian Bă­sescu ar fi înţeles să pună inte­re­sele românilor deasupra propriilor inte­rese şi ar fi promulgat legea, acum românii ar fi votat oameni, nu liste.
Acum, după un referendum eşuat şi o situaţie neclară în Parlament, îmi es­te greu să vă dau un răspuns tranşant. Vă asigur însă că Partidul Naţional Liberal şi Guvernul vor milita în continuare pentru ca românii să nu mai voteze liste.
Există riscuri semnificative ca anul viitor economia românească să dea semne mai puternice de recul, ca efect al problemelor cu care se confruntă economia mondială, dar şi prin accen­tua­rea unor dezechilibre (inflaţia, deficitul de cont curent, ajustarea mo­nedei naţionale). Ce măsuri preco­nizea­ză guvernul pentru a se asigura că “aterizarea lentă” (soft landing) nu se va transforma în prăbuşire?
Problemele cu care se confruntă economia mondială ţin mai ales de pia­ţa americană, mai ales de clasa acelor credite care se situează sub ni­ve­lul minim de investiţii. România continuă să crească, iar anul viitor va avea o creştere similară cu cea prognozată pentru anul în curs – în jur de 6%. Aşa­dar, departe de a ne pregăti să vorbim despre o posibilă aterizare lentă, vorbim despre menţinerea traiectoriei ascendente a economiei. Sunt satis­fă­cut că există sectoare, cum ar fi cel al construcţiilor, unde creşterea poate fi măsurată cu două cifre, şi sunt de ase­menea satisfăcut de performanţa de ansamblu a economiei.
Pentru limitarea deficitului de cont curent, o problemă care ne preocupă, avem de gând să adoptăm Legea investiţiilor, pentru a continua să fim atractivi din punct de vedere al atragerii unor investitori de talie importantă.
În ultimii doi ani, execuţia bugetară a fost mult mai echilibrată decât prognozele iniţiale. Se va întâmpla la fel în 2008?
Deocamdată, trebuie să ne ocu­păm ca performanţa bugetară la sfâr­şitul lui 2007 să fie mai echilibrată decât prognozele. Am insistat pe ideea ca acele cheltuieli realizate în luna decem­brie să fie raţionale şi îndreptate doar către obiective prioritare. Minis­terul de Finanţe monitorizează în per­manenţă situaţia şi sperăm ca deficitul pe 2007 să fie doar puţin peste 2%, adică un nivel ponderat conform criteriilor Maastricht.
2008 va fi un an în care de asemenea vom asigura echilibrele în economie, inclusiv prin execuţii buge­tare echilibrate. Mizăm pe un deficit buge­tar scăzut, sub 3%, pe continua­rea creşterii economice şi pe un şomaj scăzut, la fel cum a fost pe parcursul întregului an. Mizăm de asemenea pe ajustarea economiei la piaţa Uniunii Europene, prin creşterea compe­titivi­tăţii produselor şi a exporturilor.

Interviu realizat de Virginia MIRCEA

Publicat în : Interviu  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress