Home » Politică internă » Lobby regional la Bruxelles

Lobby regional la Bruxelles

Începând cu 1 ianuarie 2007 autorităţile locale şi judeţene din România au ocazia unică de a participa la organismele consultative ale Uniunii Europene şi de a-şi proiecta interesele în arena comunitară. Această situaţie inedită presupune însă existenţa unor structuri specializate prin care accesul la decizia europeană să se realizeze în mod optim. Reprezentanţii judeţelor şi oraşelor din România îşi caută astfel drumul spre promovarea propriilor proiecte folosindu-se de mijloace proprii sau în colaborare, exerciţiul de lobby regional fiind pentru noi încă în faza începuturilor.

Colaborarea este crucială

În cazul României, reprezentarea intereselor subnaţionale revin judeţelor, cele 8 regiuni de dezvoltare neavând personalitate juridică şi prin urmare nici drept de reprezentare internaţională. Paradoxul acestei situaţii este că reprezentarea se face judeţean deşi marile proiecte ca şi strategia de politică regională a UE este centrată pe cele celor 8 regiuni. În ciuda acestei situaţii particulare, judeţele au învăţat că este nevoie să colaboreze, atât în ceea ce priveşte contactul cu autorităţile europene cât şi în accesarea marilor proiecte.

Pentru a da mai mare coerenţă şi organizare activităţilor de informare şi lobby reprezentanţii români s-au grupat în capitala Europei fie în cadrul Biroului Uniunii Consiliilor Judeţene din România ori ţi-ai creat birouri proprii pentru informare şi lobby.

41 de consilii judeţene la Bruxelles

Cea mai importantă structură de reprezentare a intereselor autorităţilor locale româneşti este Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), creată încă din 2004, cu statut de organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ cele 41 de Consilii Judeţene din România, ca persoane juridice. Tocmai pentru a acoperi zone cât mai largi atât geografic cât şi tematic, Consiliile Judeţene se organizează în interiorul Uniunii individual şi ca asociaţii, pe regiuni sau în funcţie de interese comune.

La inaugurarea noii formule a Biroului, în octombrie 2005, style=”mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-font-weight: bold”>Liviu Dragnea (CJ Teleorman), preşedintele UNCJR a enunţat scopul şi importanţabiroului: “concurăm împotriva a zeci de regiuni europene cu tradiţie în accesarea fondurilor structurale.De aceea avem nevoie de specialişti care să cunoască exact problemele din judeţul pe care îl reprezintă şi să prezinte la Bruxelles proiecte ce pot fi finanţate. Va fi o competiţie dură, dar nu imposibilă, pentru că primul pas spre aceşti bani l-am făcut: suntem aici. Dacă nu eşti la Bruxelles, nu exişti.”

Acţionând în spiritul ideilor mai sus enunţate, biroul comun lucrează pentru promovarea valorile europene şi a parteneriatelor, instrumente cheie pentru integrarea comunităţilor locale. Deasemenea acesta furnizează nemijlocit şi rapid informaţii importante către membrii săi, găzduieşte delegaţii judeţene pentru scurte sesiuni de formare, ajuta la înţelegerea agendei UE şi a politicilor şi programelor care influenţează comunităţile regionale şi locale şi, nu în ultimul rând, dezvoltă parteneriate cu diferiţi actori europeni. Permanent se organizează vizite la organismele europene, au loc întâlniri cu alte birouri regionale pentru a face schimb de informaţiii şi testa posibile parteneriate. Importantă este şi participarea activă în cadrul reţelelor la care Uniunea este membră, cum ar fi Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa, Platforma Europeană pentru mediu a birourilor regionale la Bruxelles sau Reţeaua Regiunilor de pe frontiera de est a UE.

2006 – an de acomodare cu marile proiecte

Anul trecut a însemnat pentru reprezentanţii locali şi membrii permanenţi ai birourilor numeroase proiecte finalizate. Unul dintre acestea este câştigarea de către Consiliile Judeţene Vâlcea si Braşov a un proiect axat pe asistenţă şi instruire pentru actorii români implicaţi în procesul de dezvoltare, în domeniile planificării pentru dezvoltarea zonelor industriale şi utilizării eficiente a fondurilor structurale. CJ Tulcea a realizat şi câştigat, în parteneriat cu compania flamanda WES Brugge şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării un proiect intitulat “Dezvoltarea potenţialului pentru turism sustenabil în cadrul programului Natura 2000: cazul Deltei Dunării”.

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, anul acesta a adus schimbări majore în statutul Biroului UNCJR cea mai importantă fiind reprezentarea a 6 membri UNCJR, (plus 6 supleanţi), în cadrul delegaţiei române din Comitetului Regiunilor condusă de Dl. Constantin Ostaficiuc, Preşedintele CJ Timiş. În plus, Biroul se ocupă de pregătirea participării evenimentele europene periodice cum sunt: Porţile deschise la instituţiile europene, „Greenweek” – săptămâna mediului înconjurător şi „Open Days” săptămâna colectivităţilor teritoriale europene la Bruxelles.

Birouri de lobby numeroase

În prezent, la Bruxelles, se află sediile a aproape 300 reprezentanţe regionale din toate statele membre ale Uniunii. Cele mai numeroase sunt cele ale provinciilor belgiene dar şi ale landurilor germane sau austriece sau ale regiunilor din Marea Britanie. Numărul şi influenţa acestor birouri de informare şi lobby este dată atât de gradul de autonomie de care se bucură regiunea cât şi de dezvoltarea ei economică. În plus, conform datelor statistice provenite de la Comisia Europeană, în capitala Belgiei sunt stabilite un număr 15.000 de persoane care desfăşoară activitatea de lobby, şi aproape 2.600 de grupuri de interese au birouri permanente.

Birourile servesc două obiective. În primul rând este vorba de transmitere de informaţii în dublu sens, o dată către judeţe – asupra iniţiativelor pe care le pregătesc directoratele Comisiei sau Parlamentul European şi care privesc problemele regionale – şi în sens invers, prezentând problemele şi interesele locale în faţa instituţiilor europene. Al doilea obiectiv este de a conecta grupurile de interese economice locale cu structurile europene şi de a proiecta politicienii regionali pe arena europeană.

Aspiraţiile europene ale Clujului

Un birou de reprezentare locală din România nu are nici conexiunile unuia belgian şi nici forţa economică a unui land german, dar printr-o strategie bine gândită şi contacte poate realiza proiecte importante. Acesta este cazul biroului de lobby judeţului Cluj, inaugurat în octombrie 2005, în cadrul unei recepţii organizate în incinta Parlamentului European. Scopul său declarat este promovarea judeţului în mediul european, la nivelul reprezentanţelor regionale şi al instituţiilor europene care îşi au sediul în Bruxelles. Pentru a profesionaliza activitatea biroului a fost selectată şi o firmă de consultanţă, care să reprezinte interesele judeţului.

Unul dintre cele mai mari succese ale acestuia este participarea începând cu anul 2006 la unui proiect complex de finanţare a cercetării şi inovării în cadrul Programului Cadru 6 al Comisiei Europene linia Regiuni de Cunoaştere. Bugetul total al proiectului este de 500.000 Euro disponibil pe o durată de 2 ani. Este important de menţionat că un astfel de proiect se desfăşoară în parteneriat, coordonator fiind Consiliul Regional Lorena din Franţa şi la care mai participă, pe lângă CJ Cluj alţi cinci parteneri universitari şi tehnici din Turcia, Estonia, Spania, Grecia şi Cehia. De acesta vor beneficia numeroşi actori locali incluzând aici universităţile, institutele de cercetare, parcurile industriale din judeţul Cluj, intermediarii de ştiintă şi tehnologie şi indirect IMM-urile.

Pentru 2007 obiectivul major al biroului este atragerea de finanţări cu o atenţie specială asupra programelor finanţate direct de Comisia Europeană, cum ar fiLife, Intelligent Energy sau e-ContentPlus, dar care sunt puţin cunoscute în România şi necesită mai multe formalităţi şi parteneri dar vizează domenii cu mare impact regional şi local. Reprezentanţii judeţului consideră că deşi Clujul a reuşit să stabilească anumite parteneriate, în general acesta este un domeniu deficitar ceea ce minimizează şansele de a fi o zonă de success interconectată care să participle la proiecte majore. La aceste puncte sensibile se adaugă importanţa atragerii de finanţări pentru programe de formare profesională în UE pentru funcţionarii CJ Cluj cât şi pentru locuitorii judeţului ca şi promovarea acestuia la Bruxelles.

Publicat în : Politica interna  de la numărul 48
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress