Home » Idei contemporane » Manifestul ”Internaţionala Pământului”

Manifestul ”Internaţionala Pământului”

Chemare: ”Popoare și seminții, științe și religii, bogați și săraci ai Pământului, uniți-vă pentru salvarea Civilizației Noastre de la pericolele care o pîndesc din Ceruri și de pe Pământ!” 

                                                                                                             I.Micu, Apocalipsa – Pământul, Apa și Focul

                                                                                                        ( www.edituramagia.com, New York )

Necesitatea apariției manifestului  ”Internaţionala Pământului” rezultă din faptul că la nivelul Planetei Albastre nu există un organism care să se gîndească la viitorul genetic al Civilizaţiei Noastre. Organismele internaţionale  actuale prin protocoalele lor de colaborare  nu prezintă garanţia asigurării unei politici coerente de viitor ci doar corectarea  unor deficienţe punctuale, cel mai adesea politice, economice sau teritoriale. Somnul Civilizației Noastre în patul intereselor punctuale va duce inevitabil la nașterea monstrului Potopul de Foc, fie de foc cosmic, fie de rezultatele focului pământesc prin fumul poluării.

 Platforma ideologică a manifestului ”Internaţionala Pământului” a rezultat din descifrarea parțială a Bibliei  cu ajutorul calculatoarelor şi compararea acestora, prin similitudine,   cu elemente furnizate de cercetările științifice şi de realităţile sociale ale zilelor noastre.

   Scopul propus al manifestului ”Internaţionala Pământului” este acela de a indentifica pericolele care pîndesc Civilizaţia Noastră,  a propune soluţii şi a lupta  împotriva  ameninţărilor cu un probabil și posibil  sfîrşit  apocaliptic din anul 2033.

     Apocalipsa biblică tratează probabilitatea „sfîrşitului”  pe de o parte din punct de vedere al unei ameninţări cosmice, Apocalipsa cosmică, iar pe de altă parte din punct de vedere al activității umane, Poluarea.

 Apocalipsa cosmică

   Apocalipsa biblică (cap.8.10) semnalează o situaţie cosmică ipotetică ce nu depinde de activitatea umană şi anume apariţia din „cer” a unei stele (citat: „steaua se numea Pelin”), care probabil  va ciocni Pămîntul în iarna anului 2033 după Calendarul biblic, epicentrul acestei ciocniri va fi în oceanul Pacific, în „groapa” insulelor Mariane. De altfel astronomii moderni au calculat şi confirmat traiectoria unui meteorit care se va apropia de Terra cam în aceia perioadă (să fie oare „steaua biblică Pelin”?). Dacă, teoretic posibil, ciocnirea va avea loc în ocean, urmările ar fi catastrofale pentru Planeta Albastră, calculînd şi numai efectul prăbuşirii în ocean a bolidului cosmic aprins de frecarea cu atmosfera, ştiut fiind faptul că de pe la 700 de grade Celsius apa se descompune în oxigen şi hidrogen la care se va  adăugă presiunea enormă de impact şi scufundarea „bolovanului” încins în apă. Dacă ciocnirea va avea loc,  catastrofa inimaginabilă (echivalentă cu forța a 65.000 de bombe atomice similare cu cea care a distrus Heroșima) va duce la o zdruncinare de caracter a indivizilor care se vor salva, făcînd posibilă apariţia genomului uman cu 50.945 de gene energetice mai multe decît cele ale genomului actual, adică apariţia  omului viitorului (sau A Treia Venire biblică), care va trăi încă 1.000 de ani după noi conform Calendarului biblic.

Soluţii:

1.Energetice. Cine poate proiecta şi realiza în actualele condiţii tehnologice ale Civilizaţiei Noastre un vector cosmic care să fie capabil să scoată din inerţia de mişcare  meteoritului  “Pelin” către direcţia Terra? Credem noi că nimeni avînd în vedere cunoştiinţele şi putinţele energetice actuale dar şi timpul prea scurt cît a mai rămas pînă probabil în anul 2033. Noi vă propunem o variată de salvare, teoretic posibilă.

  Propunerea noastră esteTrapulsia ca fenomen energetic cu efect de tragere. Încă nestudiată sub această denumire pe Terra. Trapulsia se naşte ca urmare a acţiunii forţelor centripete şi centrifuge a vîrtejurilor şi ar putea asigura producerea unor cămpuri electromagnetice rotitoare, care să provoace în vecinătatea meteoritului o mişcare de rotire al acestuia în jurul axei proprii. Rotirea  la rîndul ei provoacă acceleraţie gravitaţională proprie, astfel încît bolidul cosmic ori să  fie atras de Soare unde să se prăbuşească şi ardă în focul solar, sau sub influienţa atracţiei universale să fie respins sau captat ca satelit de către Terra.  Cît priveşte Trapulsia şi principiile ei ca  sistem energetic nou, necunoscut pămîntenilor aşa cum rezultă din descifrarea textului biblic şi comparaţia cu sisteme energetice cunoscute pe Terra, vă stăm la dispoziţie cu ceeia ce cunoaştem noi pînă acum în premieră mondială. Trapulsia va însemna în viitor  salvarea Civilizaţiei Noastre de pericolul cosmic şi va duce la depăşirea actualului sistem energetic bazat majoritar pe consumuri de combustibili fosili epuizabili sau nucleari extrem de periculoşi. 

  2.Fireşti, Resemnarea. Determinînd cu precizie epicentru ciocnirii s-ar putea asigura, dincolo de o anume rază critică, adăposturi subterane, echivalente cu “Arca lui Noe” sau cu marile construcţii ale antichităţii care au salvat vieţi şi documente în baza cărora a fost posibilă relansarea vieţii pe Terra după Potopul de apă din anul 4507î.e.n.. Deşi timpul rămas este prea scurt pentru o asemenea acţiune folositoare cît de cît la masa de miliarde de oameni ai Terrei, se poate încerca. Inconvenientul de bază al Resemnării este principiul imoral “scapă cine poate”, deşi în cazul unei asemenea catastrofe supraveţuitorii nu ar putea fi judecaţi. Optăm totuşi pentru dezvoltarea Trapulsiei ca principiu de bază al salvării, înlocuitor al Propulsiei, fără să negăm importanţa realizării adăposturilor şi buncărelor anticosmice ca cel de la Casa Poporului din România, dar cîţi oameni se pot salva în ele, fie ei chiar elite ale societăţii?

Poluarea

Apocalipsa biblică (cap.16.1) face referire la pericolul pe care îl prezinză activitatea umană pentru ecosistemul Terra, indentificînd  7 mari factori poluanţi asemuiţi cu cei „7 ingeri” din textul biblic. Dezvoltarea Civilizaţiei Noastre se bazează pe foc şi vibraţii în urma  cărora rezultă fum, praf, coloizi şi  câmpuri electromagnetice ale căror efecte însumate la scara planetei nu sânt controlabile. Politica economică a întregii omeniri de care depinde sfîrsitul subiectiv al lumii ar trebui să se schimbe pentru a înlătura factorul  om din această ecuaţie.  

1. Influienţa rachetelor asimilată de textul biblic cu cel dintîi înger  (Apocalipsa cap.16.2) 

  Atenţia oamenilor de ştiinţă este de mult atrasă de straturile superioare ale atmosferei care posedă proprietăţi electrice şi unde aerul rarefiat se află în stare încărcată, la presiuni foarte scăzute. Începând de pe la înălţimea de 70 de km în sus se găsesc în mod natural mulţi electroni liberi şi ioni, rămăşiţe încărcate de atomi şi molecule, ceva asemănător cu atmosfera dintr-o veche lampă electronică uriaşă. Compoziţia fizico-chimică  naturală a acestor straturi superioare ale atmosferei este influienţată direct de resturile de combustibil ars ale rachetelor care le străbat, prin aceia că modifică local, pe verticală, presiunea aerului superrarefiat crescând  numărul de particole pe metru cub care se ciocnesc şi care vin în contact cu radiaţia cosmică. Modificarea compoziţiei fizico-chimice duce la naşterea în acele straturi a unor energii suplimentare ca urmare a  ciocnirii particolelor induse prin poluarea de către rachete, energii care se transformă  în primul rând în căldură şi în al doilea rând în energie electrostatică suplimentară. Creşterea uşoară a temperaturii în straturile superioare ale atmosferei este transmisă către scoarţa terestră,  ridicând încet dar sigur, pe măsura poluării, temperatura globală la nivelul solului. Energia electrostatică suplimentară modifică însă echilibrul relativ dintre sarcinile electrice negative şi pozitive existent în mod natural în straturile superioare ale atmosferei. Modificările electrostatice transmise înspre straturile mai joase ale atmosferei, măresc prin acest fenomen intensitatea   descărcărilor electrice în timpul ploilor. Mărirea intensităţii descărcărilor electrice, peste pragul natural, duce la apariţia unor “găuri electrostatice” pe verticală ce se întind pînă la altitudinea aureolelor polare, cu efecte dezastruoase asupra stratului de ozon care este atras în aceste găuri şi apoi se pierde în vidul cosmic.

Soluţii:

 a.Renormalizarea rachetelor.  Cea mai simplă soluţie ar fi desigur oprirea lansărilor rachetelor de oricefel spre cosmos, lucru imposibil deocamdată datorită nevoii tehnologice de sateliţi şi de cercetare a spaţiului cosmic. Pentru micşorarea influienţelor rachetelor asupra straturilor superioare ale atmosferei noi propunem două soluţii practice la care Dumneavoastră puteţi adăuga şi altele. În primul rînd trebuie emise norme de construcţie a rachetelor şi în funcţie de masa de transport să  se realizeze prima treaptă a rachetei astfel ca ea să funcţioneze numai în straturile dense ale atmosferei. După ieşirea din straturile dense ale atmosferei şi pînă la depăşirea straturilor atmosferice superrarefiate din Ionosferă şi în special şi în special după depăşirea altitudinii maxime posibile al stratul  ionosferic superrarefiat Heavisaide, arderea combustibilului să fie oprită, vehicolul cosmic să străbată spaţiul acesta cu motoarele oprite, numai din inerţie, după care să se iniţializeze a doua treaptă a rachetei, care să asigure transportul pînă la destinaţie a vehicolului cosmic. În al doilea rînd pentru străbaterea straturilor dense ale atmosferei  este necesară emiterea unor norme de combustibil de tipul normelor Euro de la autoturisme. Dacă deţinătorii de tehnologie spaţială bazată pe rachete sînt responsabili faţă de ecosistemul Terra, ar trebui să iniţializeze imediat, din proprie iniţiativă, studii pentru eleiminarea influienţei negative ale funcţionării motoarelor rachetelor asupra straturilor dense joase, sau superrarefiate de altitudini  superioare, ale atmosferei.

b. Înlocuirea rachetelor cu trachete. Dicţionarul limbi romîne sau al limbilor altor popoare nu conţine termenul de trachetă. Tracheta, termen introdus aici ca un neologism al l.române, va fi considerată în viitor ca fiind un vector de tracţiune de forma unui  anumit  loc geometric, asemănător cu “farfuriile zburătoare”, care funcţionează ca urmare a acţiunii de compunere a forţelor centripete şi centrifuge în timpul desfăşurării unor vîrtejuri rotitoare. Trachetele şi Trapulsia ca principiu de funcţionare nu sînt încă cunoscute pe Terra, dar din decriptarea textului biblic cu ajutorul calculatoarelor vă asigurăm că alte civilizaţii extraterestre le-au folosit cu succes în cucerirea spaţiului Cosmic. Nu dorim ca descoperirea Trapulsiei să fie o nouă cursă a distanţărilor statale, pe principiul că cel care va realiza primii trapulsori va stăpîni lumea. Dorim ca sistemul energetic nou al Trapulsiei să salveze Civilizaţia Noastră de la pieire cosmică sau de la autodistrugere. 

2. Influienţa fumului,  prafului şi a coloizilor asimilat celui de al doilea inger (vezi fig.11) (Apocalipsa cap.16.3)

   Ionosfera Pămîntului este cel mai adesea comparată cu un generator electric uriaş. Producerea  curenţilor ionosferici dă o lumină electrică originală în ţinuturile polare, aşa numita aureolă multicoloră. Urmărind formele bizare ale aureolelor polare, se observă căile curenţilor electrici care încep la înălţimea de 100-150km şi ajung chiar la 1000 – 1100km. deasupra scoarţei terestre. Globul terestru împreună cu Ionosfera, poate fi comparat  uneori şi cu un enorm condensator sferic în care suprafaţa conducătoare a uscatului sau a apei poluate cu coloizi, serveşte drept una dintre armăturile condensatorului cosmic de care este legat omul, Ionosfera drept cea de a doua armătură, iar ca dielectric foloseşte straturile atmosferice, de altitudini egale cu lungimile de undă ale biocîmpului uman cuprinse în general între 100 şi 400 de km. Între aceste armături se formează un imens cîmp electric în care a apărut şi s-a dezvoltat viaţa, în care trăim noi.    Activitatea tehnologică a Civilizaţiei Noastre, duce la emisia unei cantităţi mari de particole în atmosferă care dezechilibrează constanta dielectrică naturală a izolatorului atmosferic. Norii rezultaţi din evapoarrea apei poluate cu coloizi ca un component local al izolatorului atmosferic, se încarcă electric suplimentar acaparând şi particolele de fum şi praf ionizat. Acest fenomen duce la un dezechilibru electric al atmosferei din ce în ce mai accentuat, cu fenomene meteorologice imprevizibile, cu furtuni ce  degenerează în  tornade şi uragane dar şi cu descărcări electrice de mare intensitate din cauza electricităţii electrostatice care însoţeşte particolele poluante.

Soluţii:

   La ora actuală sînt reglementate multe norme antipoluare, cel mai adesea cînd ne referim la poluare avem în vedere emisiile de fum, praf şi coloizi, norme care se respectă sau nu. Numai emisia cantitativă ca atare în atmosferă a fumului şi prafului sau al coloizilor în apă poate fi calculată şi reglementată prin norme antipoluare. Principala problemă al acestui tip de poluare care nu poate fi stabilită şi respectată deocamdată prin norme este factorul însoţitor, electricitatea electrostatică sau poluarea electrostatică. Nu cunosc în lume că ar fi impuse norme în acest scop, nu am văzut încă lîngă coşurile de fabrică funcţionînd electroscoape care să măsoare valoarea columbiană a acestui agent poluant emis în atmosferă. Propunerea noastră este aceia de a fi studiată poluarea electrostatică însoţitoare  introdusă în atmosferă de către fum, şi de către coloizi în apă şi eleborarea în baza acestui studiu a unor norme şi tehnologii de reducere pînă sub valoarea  pragului critic al poluării electrostatice.

3.Influienţa câmpurilor electromagnetice artificiale, al treilea înger (fig.8)  (Apocalipsa cap.16.4,5,6,7)

   În Ionosferă, la diferite înălţimi, s-au descoperit straturi mai deosebite, care reflectă puternic undele radio dar care reţin şi radiaţia cosmică să nu ajungă pe scoarţa terestră. Aceste straturi se află la înălţimile de 70 pînă la 400km şi sînt puternic şi direct influienţate de dezvoltarea necontrolată a cîmpurile electromagnetice datorate telecomunicaţiilor şi mai ales a telefoniei mobile, prin aceea că duc la mărirea energiei electromagnetice reflectată natural spre pământ. Poluarea cu cîmpuri electromagnetice induce în straturile atmosferice superioare şi un lucru mecanic suplimentar datorită undelor electromagnetice de foarte înaltă frecvenţă care ajung la sateliţii de telecomunicaţii şi care apoi sânt reflectate spre pământ. Energia suplimentară sumată la nivel planetei indusă prin acest fenomen  în straturile superioare ale atmosferei este din ce în ce mai mare şi capătă un caracter dominant printre ceilalţi factori poluanţi. Apare o caracteristică electromagnetică de ansamblu a atmosferei care favorizează, dincolo de anumite valori critice, intrarea ei în rezonanţă cu vânturile magnetice galactice  care străbat sistemul Solar şi inclusiv scoarţa terestră, a vînturilor solare proprii ajunse în vecinătatea Pămîntului, fenomene care provoacă marile dezechilibre climaterice pe care deja le simţim, vânturi magnetice care pot absorbi în vidul cosmic cantităţi mari de aer “magnetizat”, cel mai adesea cantităţi mari de Ozon care se pierd în spaţiul sideral, cu efecte imprevizibile pentru viitorul vieţii pa Terra.

Soluţii:

   Soluţiile în cazul acestui tip de poluare ar fi simple: oprirea emisiilor de cîmpuri electromagnetice în spaţiu şi împachetarea echivalentelor lor de transmisie  numai prin cabluri de conducţie informaţională, lucru imposibil ţinînd seama de actualul nivel de dezvoltare al Civilizaţiei noastre. Pentru găsirea soluţiilor practice ar trebui iniţiat un studiu de ansamblu al atmosferei terestre şi a determina gradul de suportabilitate electromagnetică şi pragul critic al valorii acesatui tip de poluare. O dată stabilită valoarea pragului critic se pot lua măsuri de reducere a agenţilor poluanţi şi repartizarea unor cote de cîmpuri electromagnetice statale peste care să nu se mai emită autorizaţii de funcţionare radio, televiziune, telemobile, etc.

4. Influienţa vibraţiilor, al patrulea înger în ordinea dezastrelor (Apocalipsa cap.16.8,9)

   Un alt factor de bază, de fapt cel care a determinat adaptarea vieţii pe Pămînt şi în ultimă instanţă a omului, este magnetismul terestru. Noi locuim pe un magnet uriaş constituit de globul terestru. Ca orice magnet,  are doi poli şi linii de forţă pe care nu le simţim, nu le conştientizăm.  Polul magnetic pentru emisfera Nordică se află în peninsula Bootia (lîngă ţărmul Canadei), la peste 100km de polul geografic. Polul Sud este situat în Antartica. Pe scoarţa terestră, urmare a activităţii umane, au apărut vibratori încastraţi cum ar fi totalitatea utilajelor, vibratori mobili cum ar fi vehicolele de orice fel de pe străzi şi autostrăzi, dar şi un alt fel de vibratori, bazaţi pe reacţie, bunăoară avioanele iar  pentru cucerirea Cosmosului  sânt utilizate rachetele care dezvoltă forţe de împingere uriaşe. Oricât de bine ar fi echilibrat Pământul pe orbită, la nivelul scoarţei terestre, unde funcţionează utilajele încastrate sau mobile şi de unde decolează avioanele sau se lansează rachetele,   energia vibraţiilor este absorbită şi înmagazinată,  influienţând chiar poziţia axei magnetice faţă de axa geografică prin aceia că intră în rezonanţă cu acţiunea forţelor atracţiei universale care are tendinţa de a torsiona spaţiul. Vibraţiile sumate înspre interiorul pământului duc şi la  apariţia unor fenomene geologice imprevizibile cum ar fi cutremurele de mari intensităţi însoţite de valuri de apă uriaşe.

Soluţii:

   Nu este posibilă la ora actuală reducerea substanţială a vibratorilor artificiali decît o dată cu epuizarea combustibilor fosili, lucru nedorit şi care ar aduce Civilizaţia Noastră din acel moment la un fel de primitivism imobil, după care în timp am ajunge amintiri istorice la fel ca vechile civilizaţii. Şi totuşi, ca o primă soluţie ar fi încurajarea transportului în comun care să fie mai ieftin şi mai plăcut decît transportul individual. Aici un rol important ar avea factorul de socializare umană care să depăşească conştient pragul de comoditate şi individualitate actual. A doua soluţie ar fi realizarea trapulsorilor ca motoare asincrone verticale electrofluidice, nepoluante, fără consum de combustibili fosile, cu funcţionare relativă nevibratoare pe autostrăzi cu covor de rulaj electromagnetic. Trebuie să credem într-un asemenea viitor dacă ne unim forţele şi scăpăm de pericolul cosmic din anul 2033!

5. Poluarea demografică asimilată cu cel de al cincilea înger (Apocalipsa cap16.10,11).

  Ipoteza Micu, o ipoteză ca multe altele, arată că omul este prin similitudine un aparat de emisie-recepţie prin intermediul pielii cu rol de antenă, a unor câmpuri electromagnetice produse instantaneu de constantele bioelectrice ale propriului corp (biocâmpul uman de fapt). Lungimile de undă ale biocîmpurilor sînt foarte mari, cuprinse între 70 şi 500km, undele sînt absorbite şi apoi reflectate spre pământ de către stratul atmosferic Heavisaide. Constantele bioelectrice prin similitudine sînt date de circuitul Rezistenţă-Condensator al masei biologice, care dă constanta de timp şi de către tensiunea electrică de ordinul milivolţilor rezulttată în urma diviziunii celulare şi care alimentează circuitul propriu Rezistenţă-Condensator. Nimeni încă pe pământ nu a calculat ce înseamnă mărirea necontrolată a numărului acestor staţii de emisie-recepţie (adecă a miliardelor de oameni de pe pămînt), ce influienţă electromagnetică ancestrală pot avea asupra ecosistemului Terra, când în mod nomal, fără a provoca dezechilibre electromagnetice, pot funcţiona instantaneu  maxim  666  milioane de asemenea staţii (nuărul fiarei din textul biblic), astăzi numărul lor fiind de zece ori mai mare.

Soluţii:

   Venim şi aici şi spunem că cel mai simplu ar fi să reducem staţiile de emisie denumite în acest contest oameni. Nu se poate, reducerea a fost testată în secolul trecut, în cel de al doilea război mondial şi nu pentrucă reducerea nu ar putea fi realizată, condiţii tehnice şi cuţite sînt, ci pentrucă vărsarea sîngelui pe pămînt induce o tensiune electromagnetică suplimentară  care provoacă cîmpuri electromagnetice biologice rebele cu efecte necontrolabile asupra psihicului uman, sau mai simplu păcate care aduc blesteme sau ilegalitatea, cum vreţi dumneavoastră să acceptaţi. Desigur pentru viitor o soluţie educativă ar fi pleningul familial, încurajarea lui prin oferirea de către stat a unor gratuităţi informaţionale sau pecuniare. Soluţia educativă de viitor este posibilă numai împreună cu o soluţie dogmatică. Conceptele religioase dealungul vremurilor şi-au făcut datoria şi au asigurat cadrul moral în care specia umană a ajuns astăzi la 6,6 miliarde de indivizi pe care îi suportă ecosistemul Terra. Intervenţia violentă şi credibilă a dogmelor în politica demografică a omeniri astăzi dăunează Pămîntului, deşi au avut rolul  istoric de păstrătoare a moralei. Credem noi că este nevoie de înţelegere şi binecuvîntare de către religiile lumii a posibilităţilor de suportabilitate umană a ecosistemului Terra în încurajarea pleniningului familial.

   Din alt punct de vedere, al tensiunii bioelectrice care alimentează circuitul rezistenţă-condensator care prin similitudine este Omul,  ea este produsă în timpul diviziunii celulare, consumatoare în ultimă instanţă de hrană şi elemente ale confortului.

   Ţinînd seama de acest consum individual, vă prezentăm un breviar de calcul pentru România iar dumneavoastră, după statistici, veţi constata singuri unde ne situăm pe o scară mondială a bunăstării şi ce ar trebui făcut. Calculul poate fi extins şi asupra populaţiei oricărei ţări sau asupra întregii omeniri.

Date iniţiale:

– Romînia are rotunjit 22.000.000 circuite biologice RxC sau prin similitudine locuitori.

– un circuit echivalent RxC sau un om cu alte cuvinte are o nevoie zilnică de 3 kg. de necisităţi standard. Necisitatea standard este compusă din cantitatea de combustibil biologic, respectiv din cantitstea de mîncare şi utilităţi pentru preparare ei, cheltuieli de mediu, cheltuielile cu educaţia, îmbrăcămintea, în general cu asigurarea unei dotări minime de supravieţuire decentă a unui individ.

– valoarea unui kilogram de necesităţi standard este în medie de 5 dolari USA, indiferent de locul unde se consumă pe glob.

Calcul cantitativ şi valoric pentru un individ

Necesar zilnic:

1 x 3kg = 3kg necisităţi, cantitativ

3kg x 5$/kg = 15 $ necesităţi, valoric

Necesar lunar

3kg x 30zile = 90 kg, cantitativ

90kg x5$/kg = 450$, valoric

Necesar anual

3kg/zi x 365 zile = 1095 kg/an, cantitativ

1095kg/an x 5$ = 5475$/an, valoric.

   Calculul pentru un individ din cei 22 de milioane nu ţine seama că acel individ trăieşte în România sau într-o altă ţară. Vrem să admitem sau nu, aceasta este cifra medie anuală care caracterizează consumul necesar cantitativ şi valoric al unui om care trăieşte astăzi pe Terra. Pentru calculul necesarului cantitativ şi calitativ mediu a unei populaţii de 22 de milioane nu trebuie decît să înmulţim cifrele consumului individual cu numărul populaţiei şi vom avea cifre reale de referinţă a consumului necesar, astfel:

Necesar global pentru 22 milioane de locuitori:

1095kg/an x 22milioane = 24.009.000.000kg  consum anual de necesitţi (24 miliarde de kg anual)!

24.009.000.000kg x 5$ = 120.004.500.000$ USA, consum valoric annual (120 miliarde de dolari annual).

   Vă rugăm să comparaţi acest consum mediu normat cu oricefel de alte date statistice şi să trageţi Dumneavoastră concluziile care se pot trage, pentrucă realitatea nevoii anuale de un consum cantitativ de cca 24 de miliarde de kg în ţară este reală şi majoritar ar trebui produsă în ţară şi nu importată. La costul valoric normat de 120 de miliarde de dolari cît consumă anual o populaţie de 22 de milioane, credem noi că nimeni pe Terra sau în Galaxie nu te poate ţine fără să produci intern majoritar produsul consumabil sau echivalentul lui la schimb pe piaţa internaţională.

6.Poluarea politică, al şaselea înger (sau „Curva cea mare”, vezi şi Apocalipsa cap.17.1,2, etc.), (Apocalipsa cap.16.12.13.14.15.16) 

   În descifrarea textului biblic şi asemănarea lui cu realităţi ale zilelor noastre, am ajuns la concluzia că interesul economic şi politic de a oferi o repartizare corectă şi proporţională a produsului intern brut este scăzut şi că  există mari discrepanţe determinate, credem noi incorect, de  aplicarea în soocietatea umană a teoriei darwiniste după care peştele mare înghite peştele mic sau a supravieţuirii celui mai puternic, lucru care duce inevitabil la contradicţii sociale, revolte, războaie şi apariţia terorismului şi a anarhiei.   

  Se poate lua în calcul chiar un cataclism nuclear  provocat sau nu de  terorişti, provocat sau nu de state sau cine ştie, poate de accidente, poluare asupra căruia nu voi insista pentrucă sînt bine cunoscute diversele scenarii politice care desbină şi stăpînesc popoarele în numele cine ştie a cărei teorii sau economii, ameninţînd cu războaie din ce în ce mai sofisticate.

Soluţii:

   Este foarte greu de emis soluţii de valoare atunci cînd economicul determină politicul naţional, transnaţional sau internaţional, pentrucă vedeţi Dumneavoastră, depinde de care parte priveşti lucrurile într-un conflict determinat biblic de “ochiul dracului” sau social de  “bani”. Bine ar fi ca să se poată realiza o societate ideală, în care toată lumea să muncească, să rîdă sau să plîngă de prea mult bine, dar oare s-a proiectat o asemenea societate, în afara comunismului care vedem bine cum a sfîrşit?

7. Efectul global, al şaptele înger şi probabill şi îngerul de final de lume (Apocalipsa cap.16.17,18,19,20,2),

    Particularizînd şi mai mult problemele atmosferei şi a ecosistemului vom alege şi nu întîmplător la stratul atmosferic HEAVISAID. Stratul Heavisaid, ca o cupolă deasupra pământului (cerul), aparţine Ionosferei şi este un strat atmosferic de altitudini variabile în ciclul zi-noapte, de la 100km dimineaţa la ora 3 la cca. 400km după masă la ora 15. În acest strat  presiunea atmosferică este relativ foarte mică, cuprinsă aproximativ între 0,0002 pînă la 0,00009 mmHg. Temperatura acestui strat variază aproximativ între -10 grade Celsius şi +85 de grade Celsius. În general, acest strat este compus din azot molecular, dar în el se mai găseşte şi  o mare parte a radiaţiei Cosmice, particole alfa, beta, radiaţii X, resturi de atomi, electroni etc. Stratul Heavisaide  în general, poate fi considerat scutul protector al vieţii, în el reţinîndu-se o mare parte din radiaţiile luminii care  ajunse pe Pămînt ar distruge viaţa. Dar acest strat mai reflectă şi undele radio, permiţînd doar anumitor frecvenţe foarte înalte, să îl străbată spre sau dinspre Cosmos. Prin forma fizică de “cer”, de “cupolă” deasupra pământului  sau de “lentilă cerească”, în condiţii nepoluante asigură o protecţie termică, electromagnetică şi radiantă  propice unui ecosistem normal, în care trăim şi poluăm noi.  Sumarea factorilor poluanţi enumeraţi mai sus duce  la deteriorarea compoziţiei stratului atmosferic Heaviside şi o dată cu aceasta la accentuarea “efectului de seră”, punând în pericol chiar dezvoltarea pe mai departe a Civilizaţiei Noastree.

Soluţii:

a.Realizarea sub egida Internaţionalei Realiste a unei reconcilieri între curentele filozofice de sorginte idealistă cu realităţile lor conceptuale dogmatice şi cele de sorginte materialistă cu realităţile lor conceptuale ştiinţifice, pentru a permite Civilizaţiei Noastre să inventarieze adevăratele pericole morale sau tehnice distructive care o urmăresc din ceruri sau de pe Pământ, aşa cum spune Biblia sau aşa cum constată Ştiinţa.

b.Urmare a reconcilierii filozofice mondiale trebuie înţeles şi înfăptuit un ecumenism global, indiferent de ideologie sau confesiune, care cuprinde  o forţă uriaşă de mase umane căora să le fie transmis   suportul moral al necesităţii luptei pentru salvarea Civilizaţiei Noastre.

 c. Respectarea condiţiilor de mediu descrise la factorii poluanţi specifici, cu alte cuvinte respectul faţă de condiţiile de viaţă pe care  le oferă ecosistemul Tera într-un Univers ori prea rece ori prea cald pentru pielea noastră.

*

*       *

*

Facultativ:

Globalizarea – Condemografia – noua ordine mondială pînă în anul 2033

   Ipoteza unei catastrofe cosmice sau terestre în urma căreia să dispară Civilizaţia Noastră, este adusă tot mai mult în actualitate atît prin descifrarea şi reinterpretarea textelor biblice cît şi prin observaţiile făcute asupra rezultatelor poluării la nivelul ecosistemului terestru. 

  Studiind cu atenţie parapsihologică şi sociologică tendinţele de grupare şi regrupare a populaţiilor Pămîntului sub influienţa banilor ca “panaceu universal”, şi comparînd fenomenul grupării şi regrupării populaţiilor, prin similitudine, cu “descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se îăntîmple în curînd…” descoperire făcută public în Apocalipsa biblică de către “Ioan  celor şapte Biserici”, vom observa că, cel puţin din punct de vedere  demografic a fost prevăzută apariţia Condemocaţiilor către “sfîrşitul biblic al omenirii”.

Citat din BIBLIE, în APOCALIPSA LUI IOAN, cap.1.3:

“Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aprope”.

 Şi întradevăr, “vremea este apropae”, pentrucă, în capitolul Calendarul Biblic din  Realismul Ştiinţific şi Religios, se arată că la, ATENŢIE!, 2.000 de ani după Isus Hristos, adică în anul 2033, dacă Isus a trăit 33 de ani aşa cum rezultă din descifrarea textelor biblice cu ajutorul calculatoarelor,, o stea numită ”Pelin” se va desprinde din Ceruri şi va ciocni Pămîntul în groapa insulelor Mariane, din Pacificul de sud.

   Oricît de fanatici credincioşi sau păgîni am putea să fim unii dintre noi, cu toţii trerbuie să pricepem că Biblia este în primul rînd un “manual de sociologie” unic în felul lui şi că în paginile acestui manual găsim referiri la pieirea omenireii “asteia” dar şi şanse la supravieţuirea ei, dar cum anume?!

   Fără patimă şi fără polemică Ştiinţele, Religiile şi Filozofiile  de pretutindeni trebuie să ofere decidenţilor politici ai Civilizaţiei Noastre datele teoretice de care dispun, acum cînd încă nu este prea tîrziu, pentru a se putea face  totul pentru salvarea ei!

Definiţii

   Condemografia, ca fenomen demografic, este un neologism  introdus în premieră mondială în acest context pentru a da un sens real şi actual celor “şapte Biserici” biblice.

    Condemografia este formată din toată flora şi fauna, inclusiv oamenii, care trăiesc şi activează cu caracteristicile lor dinamice, cantitative şi calitative,  alcătuind împreună ecosistemul Pământ.

   Condemografia regională este alcătuită la un moment dat din existenţa socială, cu specificităţile ei, de pe o regiune întinsă a scoarţei terestre,  aflată în baza unui cvasicon descris de o dreaptă elastică, cu un capăt în punctul fix din stratul atmosferic Heavisaide (reprezentînd vîrful cvasiconului, la altitudinea medie de 250.000de metri), şi care se deplasează cu celălalt capăt sprijinindu-se pe o curbă închisă la sol sau pe ape, generic denumită graniţă regională.

Fără o semantică precisă, Condemografia poate fi asemănată cu Globalizarea.

 

Condemografiile, ca tendinţe megademografice

   Din punctul de vedere  regional,  vom deosebi cel mai adesea o tendinţă de rearanjare demografică megalitică, prin similitudine cu cele “şapte biserici” din textul biblic, după cum urmează:

 

Condemografiile  regionale,  cuprind o suprafaţă mare din teritoriul planetaei, cu populaţie eterogenă numeroasă, alcătuită din suma naţiunilor reprezentate de comunităţile umane din unităţile teritoriale integrate, în care au avut, în general, aceiaşi conştiinţă a identităţii istorice , culturale, religioase şi lingvistice.

  În Condemografiile regionale  interesele economice comune ale populaţiilor, vor determina ca naţiunile să devină Condemografii  locale, integrate în regiune.

 

Condemografia Euro – Rusă este formată din populaţiile naţionale şi apartrite care trăiesc în Europa şi Rusia europeană şi se caracterizează prin aceia că dispune de o tehnologie crio-nucleară avansată, de resurse energetice clasice suficiente pentru a continua modul de producţie tehnologic şi economic din prezent, chiar şi în varianta revenirii la primitivism (probabil după anul 2033).

  Condemografiaa Euro – Rusă nu este sensibilă ameninţărilor termo-nucleare externe pentrucă, la rîndul ei, dispune de forţă termo-nucleară suficientă pentru descurajare. Un război cu această Condemografie este absurd, riscînd distrugerea parţială a formelor de viaţă de pe Pământ.  În general este închisă investiţiilor străine, tehnologia proprie fiind suficientă. Tendinţă de disociere de acţiunile Condemografiei Nord – Americane.

Moneda viitoare: Euro, în creştere.

 

Condemografia Asiatică, este formată din populaţiile, în general de rasă galbenă sau derivată, din Rusia asiatică, Asia, Oceania şi Australia şi se caracterizează prin aceia că dispune de forţă de muncă manufacturiară suficientă pentru a rezista în cazul revenirii societăţii umane la primitivism în urma unei catastrofe mondiale, de origine cosmică sau umană.

   Condemografia Asiatică, în plină dezvolatre manufacturieră la nivelul începutului de mileniu, este mare consumatoare de resurse energetice clasice  şi dispune de tehnologie termo-nucleară clasică suficientă pentru descurajare.  Producţia de bunuri materiale clasice este excedentară. Prezintă siguranţă investiţionară clasică şi este deschisă investiţiilor străine, orientîndu-se, în acest sens, tot mai mult spre colaborare cu Condemografia Euro – Rusă. Are o mare afinitate absorbantă pentru resursele energetice ale Condemografiei Musulmane. Tendinţă de îndepărtare  de Condemografia Nord – Americană.

Moneda viitoare: acumulări de aur şi euro, în creştere.

Condemografia Musulmană, formată din pupulaţiile musulmane indo-arabe, africane, malaeziene şi  peloponeziene, se caracterizează prin resurse energetice excedentare suficiente pentru a fi folosite ca arme economice de autoapărare  concomitent cu armele termo-nucleare clasice de care dispun.  Prezintă tendinţe de independenţă şi dezvoltare economică piramidală specializată pe tehnologia specifică bogăţiei în hidrocarburi. Deschisă investiţiilor în domeniul hidrocarburilor, prezintă tendinţa de colaborare excesivă cu Condemografia Asiatică şi de colaborare normală cu Condemografiaa Euro – Rusă, cu tendinţa de izolare faţă de politica actuală a Condemografiei Nord-Americane.

Moneda viitoare: petrolul şi Euro în creştere, Dolarul în staţionare.

Condemografia Africană şi amer-indiană, formată din populaţiile africane stabile sau cvasistabile, populaţiile cvasi-migratoare şi apatrite, resturi de populaţii indiene istorice de pe întreg mapamondul,  se caracterizează prin tendinţa spre emancipare excesivă involuntară, trecînd peste etape istorice de dezvoltare, direct din cvasiprimitivism în era calculatoarelor, cu consum mare de resurse în detrimentul producţiei şi productivităţii muncii, fenomen care duce la conflicte clasice locale sau interstatale. Nu dispune de tehnologie nucleară proprie sau de o tehnologie clasică de vîrf specifică. Deschisă investiţiilor de orice fel, rămîne deocamdată în adormire tehnologică, neinteresantă global investitorilor datorită “vampirismului” de resurse proprii. Moneda viitoare: Euro şi Dolarul, în staţionare.

Condemografia Nord – Americană, formată din populaţiile SUA, Canada şi vecinătăţile lor directe, se caracterizează prin resurse energetice şi bogăţii naturale limitate pentru nivelul de dezvolatare tehnologic propriu. Dispune de tehnologie termo-nucleară clasică avansată, care a permis, pentru o bună perioadă istorică, să-şi impună o politică internaţională dominantă, cu mari consumuri financiaro-economice fără acoperire, care se resimt din plin în zilele noastre pe întreg mapamondul. Nu dispune de tehnologie crio-nucleară avansată, cauza pierderii supremaţiei mondiale, preluată  de către Condemografia Euro-Rusă şi Condemografia Asiatică. Intrarea în criza economico-financiară manifestată în Condemocaţia Nord-Americană se resimte parţial în toate domeniile Condemografiilor mutuale cu  ea. Revenirea economico-financiară a Condemografei Nord – Americane este în strînsă legătură cu schimbarea radicală a politicii şi strategiei de apărare prin descurajare, cu lovituri de democratizare la distanţă, extrem de costisitoare şi insuportabile pe cap de locuitor. Păstrarea actualei strategii de apărare, datorită împovărării excesive pe cap de locuitor, ar putea duce la disoluţia puterii centrale şi la o federalizare excesivă, atingînd chear posibilitatea desmembrării statale şi pierderea zonelor de influienţă americane actuale.

 Moneda viitoare: Dolarul, în scădere.

Condemografia Sud-Americană, formată din populaţiile americane din sudul SUA, din Mexic pînă în Ţara de Foc, se caracterizează prin resurse energetice suficiente şi pentru export. Condemgrafie închisă istoric, prezintă riscul de derapare în forme de organizare economico-financiare de sorginte populistă. Nu dispune de tehnologii avansate. Este deschisă investiţiilor de orice fel. Prezintă afinităţi hispanice faţă de Condemocaţia Euro – Rusă,  cu posibilitatea unei colaborări exagerate cu aceasta, care ar duce în final la izolarea totală faţă de Condemografiea Nord – Americană, cu probabilitatea apariţiei unui conflict intercondemografic american devastator. Este de reţinut probabilitatea apariţiei conflictului Intercondemografic American ca răspuns la politica loviturilor de democratizare Nord – Americane în zonele de manifestare a Condemografiei Euro – Ruse şi a celei Musulmane. Conflictul va fi întreţinut şi purtat  de puterea armelor  financiare imense a celor din urmă, penetrate economic şi bancar la nivelul întregii lumi, conflict  pentru care Condemografia Nord – Americană  nu este pregătită.

Moneda viitoare: acumulări de aur, Dolari şi Euro

Condemografiia Globală, se formează prin fenomenul de globalizare a tuturor Condemografiilor regionale şi se caracterizează prin sumare de tehnologii clasice avansate împreună cu tehnologiile  termo- şi -crio-nucleare, tehnologiile militare transformîndu-se în tehnologii de menţinere a ordinei publice locale .

Condemografia Globală, formată prin globalizarea Condemografilor regionale,   deşi nu are încă un statut propriu,  traversează o criză de sistem prin aceia că nici o Condemografie, Euro – Rusă, Asiatică, Musulmană, Africană sau Sud-Americană, din raţiuni economice şi datorită acumulărilor de tehnologii şi producţii militare interne capabile să distrugă fiecare în parte Pămîntul , nu mai este dispusă să recunoască superioritatea niciunei alte Condemografii, respectiv a celei Nord – Americane, impusă prin politici de descurajare şi lovituri de democraţie la distanţă. Nivelul tehnologic existent într-o parte sau alta a Condemografiei Globale face absurdă ameninţarea cu forţa şi/sau revendicarea de superiorităţii admiţînd numai coexistenţa paşnică şi colaborarea.  Se impune ca o necesitate înţeleasă regîndirea şi restructurarea substanţială a tuturoar organismelor internaţionale şi regionale, mai ales cea  a O.N.U.

Moneda viitoare: Euro, Aurul, Dolarul  şi mixtă, în staţionare.

Condemografiile locale integrate, sînt comunităţi umane coexistente în cadrul Condemografilor regionale, comunităţi indentificate cel mai adesesea sub denumirea de naţiuni,  caracterizate prin unităţi teritoritoriale specifice, numite ca atare state, cu amintirea conştiinţei identităţii istorice şi culturale, prin unitatea lingvistică de comunicare, şi cu o credinţa religioasă predominantă în propriul teritoriu.

 

Observaţie:

În contextul integrării Condemografiilor locale în cadrul Condemografiei regionale proprii, se manifestă o tendinţa de reconciliere după următoarele 4 principii de bază:

1. Unitatea teritorială specifică Condemografiei locale, devine o zonă de tranziţie şi de interferenţă demografică şi economică cu vecinătăţile teritoriale locale precum şi cu cele de la distanţă.

2. Amintirea conştiinţei identităţii istorice şi culturale  se transformă în multiculturalism pentru a îndepărta inerţia naţională provocatoare de conflicte interumane.

3. Unitatea lingvistică  se transformă în multilingvism pentru a înlesni comunicarea locală şi universală.

4. Unitatea religioasă predominantă să accepte ecumenismul global, pentru a înlătura pericolele conflictelor interconfesionale, recunoscînd universalitatea şi omniprezenţa dumnezeirii ca principiu al existenţei şi al ordinii universale, dezlegată de egocentrismul revendicat la nivelul confesional.

Exemplu:

Condemografia locală ROMÂNIA

Este o unitate teritorială specifică situată pe suprafaţa descrisă de o generatoare cu punctul fix situat  în stratul atmosferic Heavisaide, aproximativ deasupra oraşului Sighişoara, la altitudinea medie de 250km., care se mişcă cu celălalt capăt pe curba formată de graniţele teritoriale actuale.

Problema istorică nerezolvată: curba formată de graniţele actuale este o curbă convenţională, păstrînd în interiorul ei elemente de intersecţie demografică al altor Condemografii  locale, ca cea magheară, ucraineană, sîrbă, etc., interferenţe care pot duce la conflicte politice specifice condemografice.

Rezolvare: acceptarea conştientă a aplicării celor 4 principii reconciliante, aşa cum sînt enumarate în observaţia de mai sus.

 

Concluzii:

   Datorită acumulării tehnologice suficiente, de tehnologie termo- sau –crio-nucleare, este absurd ca cineva pe glob să mai fie impresionat de ameninţări cu ordinea impusă în interiorul, în exteriorul sau între Condemografii, pentrucă orice acţiune cu forţa duce la dilema de a fi sau a nu mai fi viu, nu la dilema copilărească în acest contest, de a cîştiga sau a pierde.

   Noile forme de război au specific global şi teritorial, cum ar fi războiul financiar, războiul resurselor energetice, meteorologic, psihologic, etc.

   Cine investeşte în atributele războaielor clasice, din start este un perdant, pentrucă războiul clasic distruge numai teritorial şi cîştigă numai fabricanţii de tehnică militară, ori în tendinţa noii ordini mondiale – Condemografiile, avînd un caracter  regional, dispun de o forţă prea mare ca să poată fi învinse, fără pericolul nimicirii în masă a populaţiilor.

   Investiţiile în tehnologii militare, peste pragul critic atins astăzi pe glob, sînt absurde şi sînt bani pierduţi care pot duce la  catastrofe de sistem iremediabile. Învestiţiile în tehnologii militare trebuie să se limiteze la producţia de arme de menţinere a ordinii interne în Condemocaţii.

   Noii şi marii duşmani, fără ţară şi fără graniţe, a oricăror forme de organizare socio-economică sînt formele de populism, terorism şi anarhism şi acestea trebuie considerate crime la adresa umanităţii.

   Este necesară, o regîndire globală a tuturor necesităţilor mondiale, de producţie şi de consum în contextul Condemografiilor, în care să fie îngheţate cheltuielile militare absurde, întreg efortul global să fie îndreptat pentru salvarea Civilizaţiei Noastre de la pericolele care o pîndesc din Ceruri şi de pe Pământ pînă în anul 2033!

biolog Ana Maria MICU

© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress