Home » Interviu » Nicolae Ţucunel, preşedintele Camerei de Comeţ şi Industrie Braşov

Nicolae Ţucunel, preşedintele Camerei de Comeţ şi Industrie Braşov

“Dorim să transformăm zona Braşovului în cea mai atrăgătoare locaţie pentru investiţii străine şi să atragem cât mai multe fonduri europene în regiune”

Domnule Nicolae Ţucunel, sunteţi de câteva luni preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, care este cea mai veche instituţie de acest fel din România. Care este provocarea acestei funcţii?

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (CCI), înfiinţată în 1850 de regele austro-ungar, este într-adevăr cea mai veche de pe actualul teritoriu al României. Pentru comparaţie, faimoasa Cameră de Comerţ şi Industrie din Viena a fost înfiinţată în 1848, deci doar cu puţin timp înaintea celei din Braşov.

În 1990, CCI Braşov a fost reînfiinţată, iar ulterior a fost recunoscută drept continuatoare a Camerei iniţiale.

Să fii preşedintele unei instituţii cu o asemenea tradiţie înseamnă, într-adevăr, o mare provocare. Nu numai că trebuie să ne respectăm tradiţia şi să ne menţinem la un anumit nivel, dar în aceste vremuri de tranziţie trebuie să reprezentăm interesele mediului de afaceri în perspectiva integrării europene şi a schimbărilor economico-sociale pe care le trăim. Ne propunem să devenim pe de o parte o adevărată casă pentru toţi întreprinzătorii, iar, pe de alta, să fim primul partener de dialog al Guvernului în domeniul afacerilor. Şi pentru a realiza aceasta mai sunt încă multe de făcut.

Camerele de comerţ au intrat într-un oarecare con de umbră şi activităţile lor sunt puţin cunoscute, deşi serviciile oferite companiilor sunt numeroase şi utile. Cum se mediatizează pe plan local activitatea dumneavoastră?

Nu se poate spune că această instituţie, la Braşov, a intrat într-un con de umbră. Mediul de afaceri braşovean apreciază serviciile prestate.

Sigur că, în măsura în care Guvernul va conştientiza faptul că un element reprezentativ al unei economii de piaţă îl reprezintă Camerele de Comerţ, cărora ar trebui să le acorde, prin acte normative, atribuţii speciale, sistemul cameral va reprezenta pentru economia românească ceea ce înseamnă în UE.

La Braşov am reuşit, în cele câteva luni de activitate ale noii conduceri, să dezvoltăm proiecte importante pentru mediul de afaceri. Datorită faptului că am reuşit să menţinem o relaţie foarte bună cu mass-media, suntem prezenţi săptămânal în toate mijloacele media. Acum pregătim re-brandingul CCI Braşov, ocazie cu care vom lansa o noua siglă, un nou web-site, o nouă revistă şi o serie de servicii noi pentru membrii Camerei.

Unul dintre rolurile importante ale CCI este arbitrajul comercial. Cum vă implicaţi în această activitate?

CCI Braşov, în temeiul atribuţiilor oferite prin lege, organizează la cerere arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, prin Curtea de Arbitraj Comercial constituită în cadrul Camerei.

Arbitrajul comercial constituie o alternativă la justiţia de stat pentru soluţionarea litigiilor născute din acte de comerţ sau între comercianţi, litigii care sunt încredinţate spre soluţionare, potrivit convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi, cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre, pe care părţile se obligă să o execute.

Tribunalul arbitral aplică aceleaşi legi materiale ca instanţa judecătorească, dar este organizat pe baza unei proceduri mult simplificate, care nu cunoaşte căi de atac, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate şi, evident, cu cheltuieli reduse.

Procedura de arbitrare se finalizează prin pronunţarea unei hotărâri definitive şi executorii, care se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă.

Ce activităţi desfăşoară în momentul de faţă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov?

Misiunea Camerei, ca parte integrantă a comunităţii braşovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale şi naţionale, urmărind să devină un pol partenerial-consultativ, prin furnizarea de servicii specializate şi profesionale, actualilor şi viitorilor comercianţi, într-o manieră competentă, echitabilă şi eficientă.

CCI desfăşoară în principal următoarele activităţi:

* reprezintă, promovează şi apără interesele legitime ale membrilor faţă de organele guvernamentale centrale şi autorităţile locale, alte organisme şi instituţii;

* iniţiază întâlniri şi contacte comerciale între comercianţi sau între aceştia şi factori de decizie ai instituţiilor şi organismelor locale sau centrale;

* promovează şi urmăreşte efectuarea unor acte de comerţ corecte, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;

* prestează servicii de consultanţă, informare şi asistenţă de specialitate în probleme legate de desfăşurarea activităţii comercianţilor;

* sprijină planificarea strategică şi operativă a afacerilor comercianţilor (studii de prognoză, studii de impact, strategii de vânzări, analiză concurenţială, studii privind reacţia consumatorilor, studii şi strategii de marketing, planuri de afaceri, studii de fezabilitate etc.);

* asigură informaţii privind programele europene, surse de finanţare şi oferte de participare în programe internaţionale;

* organizează şi administrează târguri, expoziţii şi alte manifestări comerciale cu participare locală, naţională şi internaţională, în sediul propriu sau în alte locaţii adecvate;

* organizează şi administrează baze de date privind activitatea comercială şi structura comercianţilor şi furnizează, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, piaţă, produse şi servicii, preţuri, concurenţă, evoluţii, onorabilitate comercială a firmelor etc.;

* acordă consultanţă şi asistenţă privind certificarea sistemelor integrate de management de calitate, mediu, siguranţa muncii, siguranţa alimentelor etc.;

* organizează şi sprijină activitatea de formare şi perfecţionare profesională a agenţilor economici;

* organizează anual “Topul judeţean al firmelor”;

* organizează misiuni economice ale membrilor în străinătate pentru lărgirea şi intensificarea schimburilor economice cu alte ţări;

* sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare economică, prin acţiuni de lobby.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov este implicată şi în câteva proiecte europene. Ce detalii ne puteţi oferi?

În cei 16 ani de activitate, CCI Braşov a derulat nenumărate proiecte europene menite să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri local.

Primul şi cel mai important este centrul de informare europeană Euro Info Center, unul din primele patru înfiinţate în România, ceea ce dovedeşte nivelul de dezvoltare a instituţiei noastre. Alegerea Braşovului ca locaţie pentru acest centru aduce multe beneficii pentru comunitatea locală de afaceri, aceasta având acces la informare şi asistenţă pe teme de integrare europeană la un nivel foarte înalt.

Un alt exemplu relevant este Centrul de consultanţă şi management al informaţiilor pentru IMM-uri.

Cum funcţionează colaborarea cu instituţii similare din Uniunea Europeană şi nu numai?

CCI Braşov este membră a CCI a României, care, la rândul ei, este membră şi este chiar reprezentată în conducerea Eurochambres, ce reuneşte toate Camerele de Comerţ din Europa.

De-a lungul timpului, instituţia noastră a iniţiat şi dezvoltat parteneriate cu mai multe instituţii similare din lume. Astfel, suntem înfrăţiţi cu Camerele de Comerţ din Birmingham, Singapore, Mainz, Veneţia, Milano, Gyor şi Istanbul şi avem relaţii de colaborare şi cu alte Camere din toată lumea. În perioada următoare ne propunem să dezvoltăm parteneriate noi cu instituţii similare din Austria, Germania, Anglia.

Domnule preşedinte, care sunt realizările pe care doriţi să le bifaţi la finalul mandatului?

Împreună cu echipa pe care o conduc, ne propunem să redefinim rolul CCI Braşov la nivelul comunităţii locale de afaceri, să o transformăm în instituţia cea mai reprezentativă pentru mediul de afaceri braşovean şi pentru investitorii străini din zonă. Ne-am propus să contribuim cu iniţiative legislative la întărirea mediului de afaceri românesc şi la întărirea sistemului cameral din România.

Dorim să transformăm zona Braşovului în cea mai atrăgătoare locaţie pentru investiţii străine şi să atragem cât mai multe fonduri europene în regiune. În acest scop ne vom implica în organizarea celor mai importante evenimente de afaceri, târguri, expoziţii şi conferinţe din zonă. Ne-am propus să construim un centru de expoziţii şi conferinţe, astfel încât Braşovul să beneficieze de infrastructura de afaceri necesară pentru dezvoltarea să economică.

În câţiva ani faţa economiei locale se va schimba complet, iar CCI Braşov va avea o contribuţie decisivă la această realizare.

Interviu realizat de Virginia MIRCEA

Publicat în : Interviu  de la numărul 38
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress