Home » Tehnologie » Piaţa telecom – premise şi evoluţii

Piaţa telecom – premise şi evoluţii

Media lunară a traficului de voce originat de către un utilizator al serviciilor de telefonie mobilă a crescut cu 8 minute, ajungând la o oră şi 23 de minute, datorită unei rate semestriale de creştere a volumului de trafic de voce (+24%) superioare ratei de creştere a numărului de utilizatori (+12%).

Traficul de voce originat în reţelele publice mobile îşi menţine trendul ascendent, înregistrând o creştere de 24% faţă de semestrul al doilea din 2006 – arată Raportul final de date statistice al sectorului de comunicaţii electronice pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2007, publicat de ANRCTI.
În primul semestru al anului 2007, traficul total realizat în reţelele mobile de telefonie (exclusiv roaming) a atins valoarea de 9,7 miliarde minute, pon­derea cea mai mare fiind deţinută de traficul către reţelele proprii (79,3%), acesta având şi cea mai însemnată evoluţie, de +25,8%, faţă de perioada precedentă. Traficul către alte reţele mobile de telefonie reprezintă 15,5% din totalul de trafic realizat în reţelele mobile, urmat de traficul către reţelele fixe de telefonie (3,2%) şi de traficul către reţele internaţionale (2%), fiecare segment înregistrând creşteri com­pa­rativ cu perioada anterioară.
Şi în ceea ce priveşte utilizarea al­tor tipuri de servicii s-au constatat creş­teri semnificative. Astfel, traficul de mesaje scrise din perioada 1 ia­nuarie-30 iunie 2007 a crescut cu 27% faţă de traficul înregistrat în semestrul al doilea din 2006 şi cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, rezultând o medie de 13 mesaje scrise pe utilizator transmise lunar. După scă­derea înregistrată în a doua jumătate a anului 2006, traficul de mesaje multi­media a crescut cu 40% în primele şase luni din 2007.
Traficul total de voce realizat de utili­zatorii furnizorilor de servicii de telefonie fixă din România (fie prin reţelele publice fixe proprii, fie prin reţelele unor terţi) era de 3,9 miliarde minute, înregistrând o scădere cu aproximativ 8% faţă de sfârşitul anului trecut. Volumul total de trafic realizat de către utilizatorii finali ai celor 70 de furnizori alternativi de servicii de telefonie la puncte fixe (inclusiv prin tehnologie VoIP), utilizând fie propriile reţele, fie reţelele unor terţi, atinge valoarea de 1,23 miliarde minute, cu 5,3% mai mult faţă de perioada precedentă de raportare, reprezentând 31,5% din valoarea traficului total de voce realizat la puncte fixe. Dintre furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixă, 35 ofereau servicii de acces la o reţea publică fixă de telefonie şi deţineau 25% din numărul total de linii telefonice instalate la puncte fixe.

Orange

Orange România raportează rezul­tate financiare solide în 2007 şi îşi consolidează astfel poziţia de lider al pieţei: 1,7 milioane de clienţi noi în 2007, creşterea veniturilor cu 24%, atingerea pragului de 1 milion de clienţi broadband – creştere cu 164% comparativ cu sfârşitul anului 2006, îmbunătăţirea vitezei de conectare la internetul mobil şi lansarea unor oferte inovative – HSDPA 7,2 Mbps şi HSUPA1,4 Mbps.
Cu o creştere de 22% a bazei de clienşi, până la 9,8 milioane în decembrie 2007, şi în condiţiile în care rata penetrării SIM în România a atins 100%, Orange continuă să câştige noi clienţi şi de asemenea să îşi menţină stabilă rata venitului mediu pe utilizator la 10,8 euro.
În 2007, Orange a raportat venituri de 1,233 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o majorare cu 24% pe bază comparativă.

Vodafone

Vodafone România a adăugat 228.482 de clienţi noi în trimestrul 4, ajungând la un număr total de 8.807.859 de clienţi, la 31 decembrie 2007. În anul calendaristic 2007, Vodafone România a adăugat un număr net de 1.091.154 de clienţi.
Veniturile din servicii au crescut cu 18,8% în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2007, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006.
“Suntem foarte mulţumiţi de performanţa puternică pe care am realizat-o în privinţa principalilor indicatori financiari în trimestrul al treilea al anului financiar 2007/2008. Vodafone România continuă să aibă o creştere constantă a bazei de clienţi, cu 8,807 milioane de clienţi la sfârşitul lunii decembrie 2007, înregistrând, în acelaşi timp, o creştere puternică a veniturilor din servicii de 18,8% com­parativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, am înregistrat o creştere susţinută a bazei noastre de abonaţi, de 4,0% în ultimele 12 luni. România continuă să fie principalul motor de creştere în Europa de Est şi una dintre diviziile cu cea mai bună performanţă în cadrul grupului Voda­fone, în contextul unei pieţe din ce în ce mai competitive”, a spus Liliana Solomon, Chief Executive Officer Vodafone România.

Cosmote

Cosmote are de la începutul anului un nou şef: dl. Stefanos Theocha­ropoulos a fost numit în funcţia de CEO al COSMOTE România. Dl. Nikolaos Tsolas, care a deţinut această poziţie timp de doi ani şi a condus cu succes filiala din România, s-a retras din motive personale.
Dl. Stefanos Theocharopoulos s-a alăturat Grupului OTE în 2002 şi deţine, din anul 2006, poziţia de Director Executiv Business Deve­lop­ment al companiei OTEGlobe, membră a grupului OTE. El a mai ocupat poziţia de director executiv Tehnologie în cadrul OTE Investment Services.
Dl. Theocharopoulos este preşedintele boardului director al Hellas-Sat, precum şi membru în consiliul de administraţie al COSMOTE România. El a fost, de asemenea, şi membru în consiliile de administraţie ale Armentel & OTE Sat Maritel.
Compania nu a anunţat încă rezul­tatele pe 2007, dar surse din piaţă susţin că operatorul ar avea în jur de 4 milioane de utilizatori, respectiv 14% din piaţă.

Zapp – un nou început

Chris Bataillard a fost numit Chief Executive Officer al Telemobil S.A., companie care operează reţeaua Zapp, ca urmare a prezentării demisiei de către fostul CEO, Piermario Di Pietro, a anuntat compania pe 17 ianuarie 2008.
Pe partea tehnică, Vicenţiu Dra­gomir, general manager Network Ope­ration, îşi va asuma în plus o parte din sarcinile şi responsabilităţile deţi­nute de Victor Stan în calitate de Chief Technical Officer, care de ase­menea şi-a prezentat demisia. Piermario Di Pie­tro va rămâne membru al Con­siliului de Administraţie al Telemobil S.A.
Componenţa echipei manageriale în rest rămâne neschimbată. Mai exact departamentele de operaţiuni, finanţe, vânzări, business development, achi­ziţii şi corporate affairs vor conti­nua să fie conduse de: Vijay Srini­vasa­gopalan, Răzvan Pătrunoiu, Mircea Girbovan, Arda Arkun, Ghassan El Hage şi Car­men Lazăr.
Comentând pe marginea acestor schimbări Nader Hariri, preşedinte Telemobil S.A., a declarat:” Este un ma­re avantaj să avem deja o echipă managerială atât de puternică şi, cu Chris Bataillard în rolul de CEO, sunt sigur că Zapp este bine pregătit şi pozi­ţionat pentru a beneficia de oportu­nităţile existente şi pentru a face faţă provocărilor viitoare.”
Aceste schimbări urmează achi­zi­ţiei, anunţată recent, a participaţiei de 50% a Qualcomm Incorporated in Inquam Limited – companie care deţine Telemobil S.A., de către grupul multi­na­ţional Saudi Oger.
Saudi Oger Ltd. este de asemenea acţionarul principal al Oger Telecom, lider pe pieţele în curs de dezvoltare.
“În urma acestor schimbări, priorităţile noastre nu se vor schimba, grupul Saudi Oger rămânând pe deplin dedicat dezvoltării şi creeări de valoare atât pentru acţionari cât şi pentru angajaţii Zapp România şi Zapp Portugalia“, a adăugat Hariri.
Zapp dispune acum de o sumă de un miliard de dolari pentru investiţii.

Digi-Mobil

Lansat discret la finele anului trecut, DigiMobil surprinde prin tarife agresive şi prin modalitatea inedită de pro­movare. Serviciul este şi va fi disponibil, însă numai la pachet cu telefonia fixă şi internetul, furnizate de RCS&RDS, sau cu serviciile de cablu TV.
DigiMobil a fost lansat iniţial în Ora­dea, în prezent fiind disponibil şi în Timişoara, Craiova, Iaşi, Piteşti, Reşiţa, Târgu-Mureş, Bacău, Satu Mare, Vaslui, Bârlad, Galaţi şi Bucureşti. Conform licenţei 3G câştigate anul trecut, compania trebuie să extindă reţeaua la nivelul a 176 de oraşe şi 2.471 de kilometri de drumuri naţio­nale şi să asigure o acoperire la nivelul de minimum 49,51% din populaţie. Modalitatea de furnizare a serviciului, doar la pachet cu alte abonamente, este discutabilă, dar licenţa câştigată de RCS&RDS nu reglementează nimic în acest sens.
În schimb, Decizia nr. 1.333 din 2003 a preşedintelui ANRCTI menţionează că „furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică şi a stabilit condiţii standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicaţii electronice, are obligaţia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciul res­pectiv“. Însă, cum RCS&RDS nu a lansat public oferta, ci „din uşă în uşă“, oferind conectare gratuită şi un telefon în custodie pentru abonaţii săi, nu încalcă nici această prevedere.
Evident, pentru a respecta termenii licenţei, operatorul are nevoie de resurse financiare serioase, mult peste profitul brut de aproximativ 90 de milioane de euro, realizat anul trecut din veniturile de 236 de milioane de euro. Iniţial, compania a intenţionat să se listeze la bursa din Londra, dar a renunţat invocând „condiţii dificile de piaţă”. RCS&RDS voia să obţină 500 de milioane de dolari în schimbul a 15% din acţiuni. În cele din urmă, a strâns aceşti bani, dar punând gaj 80% din acţiuni unui consorţiu de bănci condus de ING şi CitiBank Londra.

Se pregăteşte un nou operator

Guvernul a aprobat prin hotărâre procedura de selecţie pentru acor­darea unei licenţe naţionale de utili­zare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.
Procedura de acordare a licenţei va fi cea de selecţie comparativă. În ter­men de 15 zile de la publicarea acestei hotărâri de Guvern în Monitorul Oficial, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI) va emite o decizie privind modul de orga­nizare a procedurii de selecţie. În 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a acestei decizii, ANRCTI va elabora caietul de sarcini şi îl va supune consultării publice pentru 30 de zile. După integrarea observaţiilor, se va lansa procedura pentru atribuirea licenţei de utilizare a benzilor de frecvenţe respective, procedură care va dura aproximativ trei luni.
Se poate estima că procedura va fi finalizată şi câştigătorul va fi anunţat până la data de 31 iulie a anului curent.
Taxa de licenţă este egală cu echivalentul în lei a 1.077.228 de euro şi va fi virată către bugetul de stat. Sumele reprezentând costurile ocazionate de reorganizarea utilizării benzilor de frecvenţă radio pentru utilizarea spectrului de radiofrecvenţă în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, respectiv 77.228 euro, vor fi acordate operatorilor care deţin în prezent drepturile de utilizare a frecvenţelor 410-415/420-425 Mhz, respectiv Romtelecom, Radiotel Bra­şov, Romcom Pro Bucureşti, Radiotel Bucureşti. Licenţa se acordă câştigătorului procedurii de selecţie în termen de 15 zile de la data achitării taxei de licenţă.
Nu vor putea participa la procedura de selecţie furnizorii care deţin cel puţin o licenţă naţională de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile (inclusiv de bandă largă) şi care furnizează sau pot fur­niza şi reţele şi servicii de comu­nicaţii electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea ben­zilor de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, respectiv servicii de telefonie şi acces la internet.
Acordarea acestei licenţe unui nou furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice va contribui la creşterea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, la utilizarea mai eficientă a spectrului de frecvenţe şi va crea posibilitatea de a acoperi cu servicii de comunicaţii zonele rurale în care operatorii existenţi nu furnizează servicii de acces la internet şi telefonie.
“Frecvenţa eliberată astăzi este mai joasă şi permite, cu o investiţie rezonabilă, acoperirea unor zone mai mari, ceea ce va stimula operatorul câştigător să ofere servicii în zonele rurale. Acest demers va contribui şi la asigurarea accesului la internet de bandă largă în regiunile defavorizate“, a apreciat preşedintele ANRCTI, Dan Georgescu.

Publicat în : Tehnologie  de la numărul 54
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress