Home » Cover story » Regimul juridic al investiţiilor şi oportunităţi de a investi în România – conferință la Shanghai

Regimul juridic al investiţiilor şi oportunităţi de a investi în România – conferință la Shanghai

Conferinţa şi întâlnirile de afaceri au ca scop prezentarea regimului juridic al invesţiilor în România, precum etalarea oportunităţilor de a investi în România, în diferite domenii – agricultură, industrie alimentară, energie, minerit, turism, construcţii, telecomunicaţii, infrastructură ş.a. –, precum şi posibilitatea lărgiiri pieţei pentru produsele româneşti în China, cu finalitatea încheierii unor contracte între organizaţiile din cele două ţări.

Se va prezenta cadrul juridic general, legislaţia specifică în vigoare în România, precum şi cea din Republica Populară Chineză, a compatibilităţilor legislative dintre cele doua sisteme de drept, precum şi corelarea acestora cu normele de drept internaţional aplicabile în materie, cu privire specială asupra domeniului  investiţiilor şi a cooperării economice internaţionale.

Se va oferi participanţilor explicitarea nuanţată a oportunităţilor de afaceri pe care investitorii din Republica Populară Chineză le au in Romania prin prezentarea de proiecte de investiţii în România şi, de asemenea, prezentarea posibilităţilor pe care le au oamenii de afaceri şi organismele publice din România de a încheia parteneriate economice, reciproc avantajoase, cu organizaţii interesate din Republica Populară Chineză.

Încheierea unor gentlemen’s agreements-uri şi a unor contracte specifice este ţinta finală a evenimentului organizat.
  1. I.                    PARTICIPANŢI ROMÂNI. Participare directă sau prin reprezentare
  2. 1.       Consulatul României din Shanghai, participare prin Excelnta Sa Domnul Florin Marius TACU, Consul General al Romaniei la Shanghai si reprezentantul Ministerului Economiei în cadrul Biroului de Promovare Comercial-Economică Shanghai, domnul Radu FODOREANU

Agreere de către Ministerul Econmiei.

Oferă companiilor chineze participante informaţii de afaceri şi va constitui punct de contact pentru acestea

  1. 2.       Organe ale administraţiei publice centrale

       Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii. În curs de confirmare

–           Ministerul Educaţiei Naţionale

Prezentare proiecte specifice

                      Mandate acordate coorganizatorului român. Confirmate

–            Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

Societatea Comercială Remin S.A. Baia Mare şi Societatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare: preluare de către investitori

–            SIF2 Moldova

Mecanica Ceahlău Piatra Neamţ – lărgire piaţă de desfacere produse

  1. 3.       Consilii Judetene

Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii. Confirmaţi

–          Consiliul Judeţean Călăraşi

Participă: Dl Director tehnic Sorin VASILESCU si Dl Dumitru TUDONE, Secretarul judetului, Director executiv al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, pentru prezentarea următoarelor proiecte: Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea-Călăraşi; Parc Industrial Modelu-Rosetti; Industria componentelor şi pieselor de schimb din sectorul auto; Sector IT; Sectorul bunurilor de uz casnic; Industria textilă; Industria alimentară, agricultură şi piscicultură; Sectorul de comunicaţii; Industria turismului; Industria energetică; Cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; Pod peste Dunare (800 milioane euro); Port turistic

În curs de confirmare

–          Consiliul Judeţean Maramureş

Proiecte contracte public-privat in diferite domenii

                       Mandate acordate coorganizatorului român. În curs de confirmare

–          Consiliul Judeţean Vâlcea

Proiecte contracte public-privat in diferite domenii

  1. 4.       Primării

Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii. Confirmaţi

–          Primăria Birchis, judetul Arad

Proiecte de investiţii în infrastructură. Prezentarea oportunităţilor de investiţii în zonă. Participă dl. Primar Ioan GUTU

–          Primăria Mitreni, judetul Calarasi

Proiecte de investiţii în infrastructură. Prezentarea oportunităţilor de investiţii în zonă. Participă dl. Primar Tudorica MINCIUNA

–          Primăria Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

Parc Industrial. Prezentarea oportunităţilor de investiţii în zonă. Trimite un reprezentant: Domnul Viceprimar, Ing. Teodor STÂNGĂ

–          Primăria Şiria, judetul Arad

Proiecte de investiţii în infrastructură. Prezentarea oportunităţilor de investiţii în zonă. Participă dl. Primar Valentin BOT

Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii. În curs de confirmare

–          Primăria Sânpetru Mare, Judetul Timiş

Prezentarea oportunităţilor de investiţii în zonă.

                       Mandate acordate coorganizatorului român. Confirmate

–          Primăria Bechet, Judeţul Dolj

–          Proiecte de investiţii ce se vor individualiza ulterior

–          Primăria Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud

Investiţii în materiale de construcţii, resurse de argilă de bună calitate –  cărămidă, ţiglă, faianţă etc.

–          Primăria Câmpia Turzii, judeţul Cluj

Industria alimentară de conserve – 6.500.000 euro ; Industria de prelucrare a cărnii – Industria mezelurilor – 7.500.000 euro;  Industria de prelucrare a laptelui – 8.000.000 euro; Industria siderurgică – produse lungi – 150 milioane euro; Modernizarea întreprinderilor siderurgice şi fabricarea cablurilor de oţel – 25 milioane euro;  Linie de reciclare a deşeurilor, pneurilor de cauciuc şi linie de fabricaţie a dalelor de cauciuc – 5000t/an – 8.000.000 euro; Şcoală de sudură naţională şi servicii – 600.000 euro ; Alte două proiecte ce se vor individualiza ulterior

–          Primaria Făgăraş, judeţul Braşov

Proiecte de investiţii ce se vor individualiza ulterior

–          Primaria Luduş, judeţul Mureş

Proiecte de investiţii ce se vor individualiza ulterior

–          Primăria Macin, Judeţul Tulcea

–          Proiecte de investiţii ce se vor individualiza ulterior

–          Primăria Radomiresti, judeţul Olt

Energie – alimentare gaze naturale; Infrastructură; Implementarea de proiecte industrie alimentară

Primaria Topliţa, judeţul Harghita

Proiecte de investiţii ce se vor individualiza ulterior

                       Mandate acordate coorganizatorului român. În curs de confirmare

–          Primăria Municipiului Bucureşti

Proiecte investitţii ce se vor individualiza ulterior

  1. 5.       Organizaţii private. Societăţi comerciale cu capital de stat

Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii.Confirmaţi

–          Camera de Comerţ şi Industrie Dolj

Proiecte ale societăţilor comerciale din zonă. Participa Dl. SHEN XIAOMING

–          Quality Business Solution, Bucuresti

Proiecte IT. Participa Dl. Ec. Mihai MACESANU, director financiar

Participare prin reprezentant/reprezentanţi proprii.In curs de confirmare

–          Societate cu capital privat din judeţul Dolj

Proiect de atragere investitor chinez

  1. 6.       Organizaţii private. Societăţi comerciale cu capital de stat

Mandate acordate coorganizatorului român. Confirmate

–          Academia Română, Institutul de Mecanica Solidelor

Proiecte cercetare ştiinţifică

–          Asociaţia Română pentru Studiu Dreptului Bancar şi a Pieţei de Capital

Proiecte cercetare ştiinţifică

–          Asociaţia Română pentru Studiu Dreptului Comparat şi a Dreptului Internaţional Privat

Proiecte cercetare ştiinţifică

–          Themis Cart, tipografie şi editură

Proiecte de cooperare în domeniul tipăririi de carte

–          Societate româneasca de drept privat

Zăcământ de calcar/gips, zona Câmpulung Muscel, judeţul Argeş – se caută cumpărător

 

Mandate acordate coorganizatorului român. În curs de confirmare

–          Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti

Proiecte academice

                Universitatea Ecologică Bucureşti

Proiecte academice

–        Universitatea Dunărea de Jos din Galati

Proiecte academice

­           Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiecte academice

© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress