Home » Author Archive

Stabilitate, predictabilitate şi transparenţă legislativă

Din acest an, administraţia publică centrală, ca iniţiator al politicilor publice (prescurtat PP) are obligaţia de a realiza analize de impact, corelate cu analize cost-beneficiu, precum şi de a monitoriza şi evalua ante şi post efectele PP. Ulterior, aşa cum este şi firesc, politicile publice sunt transpuse în acte normative, pentru a se crea cadrul legal necesar aplicării lor. Obiectivele... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress