Home » Posts tagged with "Legislaţie"

Perspective privind profesionalizarea aleşilor locali

Constituţia României reglementează în art. 16 (3) dreptul persoanelor care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. De asemenea se menţionează că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Totodată, în art. 36, 37 se menţionează dreptul de a... 

Modificarea Codului Penal: o risipă de energie

Eforturile de modificare şi completare a Codului Penal prin Legea nr. 278/2006, adoptată de curând de către Parlamentul României, nu s-au tradus nici pe departe în eficienţă şi coerenţă. Ba mai mult, cu excepţia a două puncte tari care au vizat abrogarea insultei, calomniei, defăimării ţării sau a naţiunii, adulterului şi vagabondajului – care ne scoate din puritanismul comunist... 

Stabilitate, predictabilitate şi transparenţă legislativă

Din acest an, administraţia publică centrală, ca iniţiator al politicilor publice (prescurtat PP) are obligaţia de a realiza analize de impact, corelate cu analize cost-beneficiu, precum şi de a monitoriza şi evalua ante şi post efectele PP. Ulterior, aşa cum este şi firesc, politicile publice sunt transpuse în acte normative, pentru a se crea cadrul legal necesar aplicării lor. Obiectivele... 

Incoerenţe legislative sau abuz în funcţie?

Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României. Ea a fost reglementată pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunală din 1864 şi a cunoscut o evoluţie continuă ca un efect firesc al transformărilor prin care a trecut statul român. Astăzi, primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale, care îndeplineşte, în... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress