Home » Interviu » Interviu cu Dragoş Dincă – “INA este deschisă tuturor instituţiilor publice pentru nevoile de pregătire”

Interviu cu Dragoş Dincă – “INA este deschisă tuturor instituţiilor publice pentru nevoile de pregătire”

Dragoş Dincă este directorul Institutului Naţional de Administraţie. INA are ca misiune ges­tio­narea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane din administraţia publică

Domnule director general, ne puteţi spune care este rolul INA în formarea funcţionarilor publici?
Institutul Naţional de Administraţie susţine instituţiile şi autorităţile publice în dezvoltarea resurselor umane şi în încercarea de a oferi servicii mai bune şi mai eficiente beneficiarilor indirecţi ai programelor INA – cetăţenii.
Institutul are ca misiune ges­tio­narea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane din administraţia publică. INA acţionează şi la nivel strategic prin elaborarea  stra­tegiei de formare continuă a funcţio­narilor publici alături de Minis­terul Internelor şi Reformei Adminis­trative, Agenţia Naţională a Funcţio­narilor Publici şi alte instituţii inte­re­sate. De asemenea, INA coordonează cele opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală şi diseminează informaţiile şi activităţile de formare continuă în cadrul reţelelor de parteneri naţionali şi internaţionali.
Cum vedeţi INA peste 5 ani?
INA va continua să ofere programe de formare specializată şi de perfecţionare pentru funcţionarii publici.
Pe termen mediu şi lung, INA îşi va asuma din ce în ce mai mult atribuţii de reglementare a pieţei de formare, prin elaborarea de standarde generale de evaluare a performanţelor furni­zorilor de servicii de perfecţionare şi atestarea acestora. Întrucât ne pro­punem să încurajăm demo­nopo­lizarea pieţei de formare, implicarea INA pe partea de reglementare a pieţei va aduce cu sine necesitatea de a reduce rolul de furnizor de formare. Probabil că vom păstra acest rol numai pentru anumite categorii de funcţionari publici, considerate strategice, cum ar fi de exemplu înalţii funcţionari publici.
Practic, noi vom oferi servicii de formare numai în măsura în care ceilalţi furnizori aflaţi pe piaţă nu pot acoperi cererea existentă. În acelaşi timp, ne vom implica mai mult în activităţi de cercetare şi consultanţă pe probleme care ţin de buna funcţionare a administraţiei publice.
Pentru 2008 ne propunem să dezvoltăm cursuri în sistem on-line, având ca avantaje reducerea timpului efectiv pe care participanţii trebuie să îl petreacă într-o sală de curs, sporirea timpului alocat pentru parcurgerea tematicilor cursului, reducerea costu­rilor şi eficientizarea activităţii la locurile de muncă.
De asemenea, ne propunem să reducem numărul de cursuri de scurtă durată în favoarea celor de formare specializată. În acest sens, avem în vedere cursuri în domeniul mana­ge­mentului resurselor umane, fondurilor structurale, comunicării şi dezvoltării urbane.
Cum intenţionaţi să răspundeţi cererii existente pe piaţa de formare a funcţionarilor publici?
INA colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru identificarea nevoilor de for­mare existente pe piaţă. Publicul nostru ţintă este reprezentat în primul rând de funcţionarii publici din administraţia publică centrală. Pentru aceştia, colaborăm îndeaproape cu instituţiile de unde provin. În acest sens, anul acesta s-au dezvoltat pache­tele de cursuri organizate la cerere, pentru a realiza o mai bună corelare între cererea instituţiilor şi oferta INA. Pe lângă acestea, vom dezvolta şi îmbunătăţi curricula programelor pe care le desfăşurăm pentru ca tematicile abordate să fie de actualitate şi să prezinte relevanţă, utilitate şi interes pentru grupul nostru ţintă. Elaborarea şi implementarea unor sisteme de evaluare a parti­cipanţilor şi a programelor de formare specia­lizată vor fi dezvoltate în urmă­torii 2 ani. Nu în ultimul rând, INA oferă şi programe de formare în limbi străi­ne. Acestea sunt extrem de importante pentru funcţionarii publici care vor interacţiona cu administraţia euro­pea­nă.
Suntem în măsură şi deschişi să oferim sprijin tuturor instituţiilor publice în ceea ce priveşte nevoile de formare ale propriilor angajaţi.
Ce cursuri oferiţi pentru înalţii funcţionari publici?
În cadrul programului de formare specializată pentru ocuparea unei func­ţii publice corespunzătoare cate­goriei înalţilor funcţionari publici, INA pune la dispoziţia beneficiarilor cursuri la standarde europene ce vizează domenii de interes din administraţia publică: Management strategic şi planificare strategică, Legislaţie euro­peană, Gestionarea fondurilor euro­pene, Achiziţii publice, Comunicare, Managementul resurselor financiare, Managementul resurselor umane.
Ce aşteptări aveţi în ceea ce priveşte reforma funcţiei publice în 2008?
Pentru 2008 ne dorim să asistăm la profesionalizarea cu adevărat a funcţiilor publice. Acest lucru va fi po­sibil în primul rând prin imple­men­tarea unui nou sistem de recrutare bazat pe testarea competenţelor şi a abilităţilor celor care vor să-şi desfăşoare acti­vitatea în administraţia publică. Ceea ce va contribui, de asemenea, la dez­vol­tarea unui corp de funcţionari publici profesionişti este aplicarea unui sistem adecvat de salarizare, motivant, bazat pe performanţă şi a unui sistem de carieră bazat pe merite, şi mai puţin pe vechime.
Cum vedeţi administraţia publică în 2008?
Fiind un an al alegerilor locale, aştept schimbări însemnate în pro­cedura de desemnare a candi­daţilor în sen­sul promovării de tineri profe­sio­nişti în postura de candidaţi pentru funcţiile de primari. Cred că la 18 ani de la revoluţie e timpul să se producă o schimbare şi să punem în valoare tâ­nă­ra generaţie.  România a ajuns la vremea majoratului!

Publicat în : Interviu  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress