Home » Posts tagged with "Dragoş DINCĂ"

Interviu cu Dragoş Dincă – “INA este deschisă tuturor instituţiilor publice pentru nevoile de pregătire”

Dragoş Dincă este directorul Institutului Naţional de Administraţie. INA are ca misiune ges­tio­narea unitară a procesului de formare continuă a resurselor umane din administraţia publică Domnule director general, ne puteţi spune care este rolul INA în formarea funcţionarilor publici? Institutul Naţional de Administraţie susţine instituţiile şi autorităţile publice în... 

„Mecanismul” dezvoltării locale

Administraţia publică, prin serviciile pe care le oferă, condiţionează puternic existenţa fiecărui individ uman atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi a evoluţiei/exprimării sale în calitate de cetăţean. Consecinţele acestui fapt obiectiv sunt profunde şi vizează  deopotrivă partea (individul) şi întregul (colectivitatea, societatea), starea şi evoluţia... 

Formarea agenţilor publici locali

Prin formarea agenţilor publici locali se are în vedere formarea specifică a agenţilor publici şi în mod special a celor de la nivel local, deosebită de a altor tipuri de angajaţi. Între formare şi recrutare există, în cele mai multe cazuri, o stransă legătură, în sensul că recrutarea se realizează în funcţie de anumite condiţii legate de nivelul formării. GERMANIA Condiţia... 

Institutul Naţional de Administraţie

În întreaga lume, sectorul public este supus procesului de reformă, accentul fiind pus pe creşterea performanţei organizaţiilor publice. Din această perspectivă, înfiinţarea în 2002 a Institutului Naţional de Administraţie (INA) vine în întâmpinarea acestei nevoi de reformare a sistemului administraţiei publice, ca centru de excelenţă pentru formarea continuă a personalului din... 

Perspective privind profesionalizarea aleşilor locali

Constituţia României reglementează în art. 16 (3) dreptul persoanelor care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. De asemenea se menţionează că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Totodată, în art. 36, 37 se menţionează dreptul de a... 

Dragoş Dincă, director general Institutul Naţional de Administraţie

Dragoş Dincă: “INA acţionează şi la nivel strategic prin elaborarea strategiei de formare continuă a funcţionarilor publici alături de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi alte instituţii interesate. De asemenea, INA coordonează cele opt centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi diseminează... 

Componentele dezvoltării locale

Dezvoltarea locală diversifică şi îmbogăţeşte activităţile pe un teritoriu dat prin mobilizarea resurselor şi energiilor existente în zonă. Rezultat al eforturilor unei populaţii, dezvoltarea locală înseamnă punerea în aplicare a unui proiect de dezvoltare economică, socială şi culturală. Dezvoltarea locală presupune existenţa unui cadru normativ-procedural, a unui parteneriat... 

Incoerenţe legislative sau abuz în funcţie?

Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României. Ea a fost reglementată pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunală din 1864 şi a cunoscut o evoluţie continuă ca un efect firesc al transformărilor prin care a trecut statul român. Astăzi, primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale, care îndeplineşte, în... 

Inovare şi schimbare organizaţională în sectorul public

Transformările mediului socio-economic impun schimbări în organizaţiile publice la nivelul structurilor şi metodelor utilizate. Schimbarea organizaţională nu este un scop în sine, ci trebuie privită ca un proces natural având ca obiectiv principal păstrarea unei poziţii competitive în mediul de acţiune. Dinamica activităţilor organizaţiei impune la un moment dat nevoia unei schimbări... 

Serviciile publice în Uniunea Europeană

În materie de servicii publice, în Uniunea Europeană există o problemă care pune în discuţie rolul fiecărui stat şi finalitatea construcţiei europene: cum să se armonizeze serviciile publice naţionale şi locale cu ambiţiile de realizare a unui spaţiu economic comun? Această problemă este de actualitate deoarece există o contradicţie aparentă între interesul colectiv al serviciului... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress