Home » Idei contemporane » Ion Deaconescu, în dialog cu Emil Cioran

Ion Deaconescu, în dialog cu Emil Cioran

Născut la 7 martie 1947 în localitatea Târgu Logreşti, judeţul Gorj, absolvent al Facultăţii de Filologie şi Drept Bucu­reşti, autor a peste 30 de volume de versuri, critică literară şi traduceri, scri­itorul Ion Deaconescu este, în prezent, decan al Facultăţii de Jurnalism (Universitatea din Craiova). Ion Deaconescu a călătorit în toată lumea, ţinând o strân­să legătură cu unii dintre cei mai importanţi scriitori, savanţi şi jurnalişti români din diaspora: Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugène Ionesco, George Uscătescu, Ion Miloş, Monica Lovi­nes­cu, George Astaloş şi Nicolae Mate­escu-Matte, ultimul fiind creatorul „Dreptului cosmic” şi ex-consilier (pe probleme spaţiale) al preşedintelui american Jimmy Carter. Cu Emil Cioran (pe care l-a cu­noscut în 1987 şi de a cărui prietenie s-a bucurat, având ocazia de a-l vizita, de mai multe ori, la Paris) a realizat, în 1988, un interviu antologic de circa 60 de pagini. Redăm mai jos, în exclusivitate pentru „Cadran Politic”, unele frag­mente din acest tulburător dialog rea­lizat cu celebrul autor al „Schimbării la faţă a României”… (Constantin Preda)

„Dacă Pătrăşcanu nu era ucis, eu şi Eliade ne întorceam în România”
Domnule Cioran, aş dori, cu per­misiunea domniei voastre, să abor­dăm un subiect delicat. S-a spus, în România, aici, la Paris, dar şi aiurea, că aţi fost membru al mişcării legionare. Credeţi-mă, vă întreb despre această situaţie cu multă jenă şi temere, fiind un punct litigios al existenţei dum­nea­voastră.
Garda de Fier a fost un moment delirant, şocant şi nebunesc al istoriei României. Cu accente naţionaliste şi creş­tineşti la început, Mişcarea a degenerat, în final, în acte reprobabile. O stare de euforie, delirantă care ne-a cuprins pe toţi. Un exces ce ne-a molip­sit pentru a face istorie şi a ne implica în prezentul ei. O stare pasională fără măsură. O obsesie necesară, atunci. Falimentară, apoi. Eram tineri, inteli­gen­ţi, expansivi, subscriind la fana­tis­mul clipei şi al visului. În orice caz, ace­eaşi istorie, pe care am dorit s-o edificăm altfel, ne-a scuipat pe obraz. Ne-a pălmuit şi ne-a împovărat cu tembelismul ei. Regretele sunt tardive!
Ştiu că aţi fost chemat cu insis­tenţă de către organele militare ro­mâneşti să reveniţi în ţară spre a fi mobilizat, România fiind în război, alături de nemţi.
A fost o problemă grea pentru mine. Ataşatul nostru la Paris, colo­ne­lul Gorgoveanu, locuia în acelaşi hotel în care se afla şi comenduirea ger­mană şi, tot timpul, mă ameninţa cu tribunalul militar dacă nu mă întorc în România, la armată. Enervat de insis­tenţele acestuia, i-am spus într-o zi că, dacă nu mă lasă în pace, o să las scris la gazetă că mi-am luat viaţa din cauza lui. Poate că l-am impresionat sau, cine ştie, că, de atunci, m-a lăsat în pace.
De ce nu aţi revenit, în patrie după război?
Iniţial, nu aveam de gând să mă sta­bilesc în Franţa. Războiul a fost cau­za deciziei mele de a rămâne la Paris. Mi-am dat seama că României i-ar fi trebuit peste 20 de ani să se refacă după dezastrul pricinuit de război. Dacă Pătrăşcanu n-ar fi fost ucis de-ai lui, eu şi Eliade ne-am fi întors în ţară. Pătrăşcanu era un fin intelectual. M-a îngrijorat uciderea acestuia de către comunişti. Nu am avut viziunea pier­derii războiului de către România şi că se va complica atât de dezastruos.
„Cred în disperarea de fiecare zi”
Domnule Cioran, acum, la vârsta dum­neavoastră, Îl mai huliţi pe Dum­nezeu? N-aţi obosit luându-L în răspăr şi obligându-L să vă asculte?
Eu L-am obosit pe Dumnezeu, nu El pe mine. N-am vrut niciodată să-L servesc. Dacă aş fi făcut-o, mi-aş fi pier­dut iniţiativa şi libertatea. Este injust să-L crezi pe Dumnezeu dea­supra oamenilor. Fără ei, fără oameni, Dumnezeu ar fi singur, un neajutorat. N-ar avea nici un destin. În relaţia cu El, omul ar trebui să fie mai orgolios, căci el determină balanţa sorţii. Nicidecum, Dumnezeu. Prea egoist, Dumnezeu nu m-a impresionat niciodată. Întot­deau­na plictisit, prea aşteaptă rugăciunea noastră. După mine, e repuscular. Dacă nu se perverteşte, nu are nici o şansă.
Cum să se pervertească?
Să devină mai uman. S-ar însă­nă­to­şi în ochii celor nevoiaşi, sătui de mister şi iluzii înşelate. Căci, mono­po­lizând toate spaimele şi laşităţile noastre, devine un stigmat pentru mân­tuirea fiecăruia dintre noi. Dacă ar intra în şomaj, s-ar putea ca Dumnezeu să înveţe câte ceva din dezertările şi visele neîmplinite ale omului.
Dar dumneavoastră în ce credeţi cel mai mult?
În disperarea de fiecare zi. Dacă n-aş dispera, n-aş trăi. Mă desăvârşesc me­reu în nefericire. E singurul meu scop.
V-au plăcut femeile?
Numai cele inteligente, gata ori­când să refuze dragostea în favoarea creaţiei. În fond, un alt gen de impos­tură. Infidelitate pentru luciditate. În artă, ca şi în amor, chinurile îl pres­chimbă pe creator în victimă. A te dezbrăca în faţa celorlalţi înseamnă înnobilarea existenţei. Adică superior lui Dumnezeu.
Ce vă spune numele de Lise Roboau?
O prietenă din tinereţea mea pariziană. O soluţie în neliniştile mele epileptice.
Îmi daţi voie să vă citesc un fragment dintr-o scrisoare extrem de interesantă şi caldă pe care v-a trimis-o cu mulţi ani în urmă?
(râde) Sunt curios să aud ce prostii îmi scria.
„J`ai soif de vos yeux, de votre corps. Vous êtes mon seul, mon unique ami.” (Mi-e sete de ochii tăi, de trupul tău. Numai tu eşti pentru mine, singurul meu prieten)
Grotesc. Tinereţea e o stare deplo­rabilă, funestă, ca însăşi dragostea. Îţi ruinează vitalitatea. (…)
„Românii sunt lipsiţi de voinţă”
Ce vă reproşaţi? Există ceva în viaţa dumneavoastră de care să vă fie jenă?
Îmi reproşez multe pagini din „Schim­barea la faţă a României”. Îmi mai reproşez că unii prieteni din tinereţe au suferit mai mult ca mine. Ei au fost în puşcării, unii au murit chiar, pe când eu am trăit atât de mult, un deşeu al aspiraţiilor noastre. O ano­ma­lie. Noica, de exemplu. Aproape un sfânt. Pe când eu, un orgolios, exilat în principii. Nu e normal. E o contradicţie, şi nu-mi face bine. Viaţa nu mă ispi­teş­te, n-am câştigat nimic fiind viu, trăind la umbra Turnului Eiffel. Aproape o tra­gedie. N-aveţi cum să înţelegeţi aceas­tă contradicţie. Ambiţia, uneori, nu cedează în faţa modestiei. Mă dezgust.
Domnule Cioran, vă mărturisesc că m-au speriat unele afirmaţii pe care le-aţi făcut în legătură cu România şi viitorul ei. Şi astăzi credeţi la fel despre România?
Românii sunt lipsiţi de voinţă, fă­când din a munci o emblemă specială, un stil existenţial. Suntem cei mai ospi­talieri, cei mai viteji, cei mai inteligenţi, ne mulţumim cu destinul şi cu condiţia de a nu face nimic. Nu ne-am schimbat deloc.
Şi totuşi, ce ar trebui făcut ca România să nu cadă din timp, acum la întretăieri de milenii?
Să nu mai fim paraziţii unor glorii desuete. Să nu mai vorbim de idealuri, ci să edificăm istoria propriei noastre identităţi (…). Şi încă ceva important: să rezolvăm cazul evreilor din cel de-al doilea război mondial. E timpul să spunem răspicat că nu am fost barbari. Că i-am ajutat pe evrei să nu fie decimaţi. Trebuie să scriem cărţi, să luăm legătura cu cei care ne defăimează în legătură cu acest subiect. Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem nimic. Să recunoască doar adevărul. Dacă se va înţelege exact poziţia României în anii patruzeci, vom sta cu fruntea sus. Dacă nu, vom fi culpabilizaţi mereu, cu efecte îngrozitoare.
„Îi stimez pe unguri pentru încăpăţânarea lor”
E o problemă de competenţă, nu-i aşa?
Desigur. Nu trebuie să ne ade­me­nim cu lucruri insignifiante, neinte­re­sante şi confortabile pe moment. Şi ar mai fi ceva. E nevoie să facem ceva pentru a diminua din orgoliul ne­mă­surat al ungurilor de ţară civilizată atunci când se compară cu noi. Nu e bine să devenim duşmanul ungurilor ori al sârbilor. Ungurii sunt maeştri în propagandă. Emigraţia lor e puternică, unită şi bogată. În special cea din America. Ştiu să se folosească şi de fru­museţea unguroaicelor. Au orga­ni­zat aici, la Paris, o manifestare. Cu fil­me, cărţi, conferinţe. S-a băut „Tokai” gratis, mii de litri, servit de unguroaice cu fustiţe de-o palmă şi cu cizmuliţele roşii.
Aţi scris teribil despre unguri. Sentimentele dumneavoastră pot să fie decodate şi altfel, acum?
Îi stimez pentru încăpăţânarea şi consecvenţa lor. Îmi displace însă îngâmfarea lor de grofi şi tertipurile de vechili la curţile austriece.
Fără se deveniţi oracol, ce se va întâmpla cu Europa noastră, ştiindu-se faptul că America, Japonia, ţările asiatice i-au devenit concurente, fiind foarte bogate?
E o problemă. Franceza a pierdut competiţia cu engleza. Francezii s-au plictisit să tot fie centrul cultural al lumii. Altădată nu era posibil. Şi to­tu­şi… America are inteligenţa profitului, a banilor. China n-a fost niciodată o ficţiune. Ea va fi pericol adevărat în sensul excesului de răbdare şi muncă. Japonia n-o să uite niciodată Hiro­shi­ma. Are instinctul revanşei. Dacă Ger­mania va renunţa la orgolii şi la fiorii puterii şi se va alia cu Franţa, atunci Europa nu o să mai fie cea mai mare provincie a lumii.
N-aţi spus nimic de Uniunea Sovietică!
Rusia a dat dintotdeauna impresia de amestec de gubernie, cu beţivi, mujici şi forţa ţarilor luminaţi şi agresivi. Expresie iluzorie a lui Dostoievski şi a lui Tolstoi. Ruşii nu trebuie uitaţi, mai ales că ne sunt vecini. Fatalmente, le simţi răsuflarea cu miros de votcă şi mahorcă, praf de puşcă şi sudoare de kazacioc. De multă vreme au devenit o obsesie pentru mulţi. Inclusiv pentru americani…

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 65
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress