Home » Idei contemporane » Islamismul ca ideologie

Islamismul ca ideologie

Islamismul este religia care numără peste un miliard de adepţi, o credinţă în plin avânt, mai ales în Africa, dar şi în alte părţi ale lumii. Departe de a fi stânjeniţi de faptul că islamismul este din punct de vedere temporal ultima din religiile monoteiste majore din Orientul Mijlociu, musulmanii consideră că religia lor le îmbunătăţeşte pe cele anterioare.

Aşa cum spun ei, iudaismul şi creştinismul sunt doar ver­siuni imperfecte ale islamis­mului, care este religia finală, perfectă, a divinităţii.
Ceea ce a contribuit la această încredere interioară a fost amintirea realizărilor extraordinare obţinute în primele şase secole (VII-XIII d.Hr.) de existenţă ale islamismului. Cultura sa era foarte avansată, rata de alfabe­ti­zare era ridicată, erau sponsorizate cele mai avansate cercetări tehnice şi ştiinţifice, şi se strângeau armate care de regulă câştigau războaiele. Acest model al succesului a fost evident încă de la început: în anul 622 profetul Mohamed a fugit din Mecca, refugiat, doar pentru a se întoarce 8 ani mai târziu în postura de conducător al oraşu­lui. Încă din anul 715, cuceritorii musulmani formaseră un imperiu care se întindea din Spania, în vest, până în India în est. A fi musulman însemna a fi membru al unei civilizaţii câştigă­toare. Deloc surprinzător, musulmanii au ajuns să privească legătura dintre credinţa lor şi succesul în treburile lumeşti ca fiind de la sine înţeleasă, să fie convinşi că sunt aleşii lui Dumnezeu atât în problemele spirituale, cât şi în cele laice.
Şi totuşi, pe câmpul de luptă al epocii moderne, victoriile şi pros­pe­ritatea au lipsit aproape cu desă­vârşire. Începând cu secolul al XIII-lea, atrofia islamismului şi progresul creştinismului au devenit evidente. Dar, pentru cinci sute de ani, musul­manii au rămas indiferenţi la eveni­mentele extraordinare care aveau loc la nord de propriul imperiu. Ibn Khal­dun, faimosul intelectual musulman, nota în anul 1400 despre Europa: “Aud că se întâmplă multe lucruri pe acele meleaguri, dar numai Dumnezeu ştie cu adevărat ce sunt ele!”
O astfel de ignorare voită i-a făcut pe musulmani vulnerabili, atunci când nu au mai putut rămâne indiferenţi la ceea ce se întâmpla în jurul lor. Pro­babil cel mai dramatic eveniment a fost cel din iulie 1798, când Napoleon Bonaparte ajungea în Egipt – centrul lumii musulmane – şi îl cucerea cu o uşurinţă uluitoare. Alte atacuri au urmat după aceea mai mult de un secol, şi, nu mult după, majoritatea musulmanilor trăiau deja sub legea europeană. Pe măsură ce puterea şi influenţa lor scădea, nedumerirea se instala în rândul musulmanilor. Ce se întâmpla? De ce îşi întorsese Dum­ne­zeu faţa de la ei?
Trauma islamului modern rezultă din acest contrast acut dintre suc­cesele medievale şi eşecurile mai recente. Pur şi simplu, musulmanii nu-şi puteau explica ce se întâmplase. Iar trecerea timpului nu a făcut lucrurile mai uşoare, pentru că aceleaşi circumstanţe nefavorabile persistă şi azi. Orice criteriu am folosi, musul­ma­nii ajung în coada clasamentului – fie în privinţa puterii militare, a stabilităţii politice, a dezvoltării economice, a corup­ţiei, a drepturilor omului, a sănă­tăţii, a longevităţii sau alfabetizării. Fostul vicepremier al Malaysiei Anwar Ibrahim estima în “Renaşterea asia­ti­că” (1997) că, dacă musulmanii repre­zintă astăzi doar o cincime din totalul populaţiei globale, asta înseamnă că mai mult de jumătate din cei 1,2 miliarde de oameni trăiesc în cea mai cruntă sărăcie. Există, aşadar, o conş­tientizare aproape generalizată a slăbirii lumii islamice de astăzi.
În căutarea unei explicaţii pentru aceas­tă stare de lucruri, musulmanii au conceput trei răspunsuri politice pentru modernitate – secularism, re­for­­mism şi islamism. Prima dintre acestea susţine că musulmanii nu pot avansa decât prin emulaţia Occi­den­tului. Ei recunosc că islamul este o moştenire valoroasă şi apreciată, dar dimen­siunea sa publică trebuie aban­donată. În particular, legea sfântă a islamului (numită shari’a) – care guver­nează probleme ca sistemul judi­ciar, modul în care statele musul­mane se implică în războaie şi natura inte­rac­ţiunilor sociale dintre bărbaţi şi femei – trebuie abandonată în totalitate. Prin­ci­palul stat musulman secular este Turcia, unde Kemal Atatürk,  în anii 1923-1938, a reconstruit şi modernizat o societate majoritar musulmană. În general însă, secularismul este o minoritate între musulmani, şi chiar în Turcia începe să piardă teren.
Reformismul, ocupând o neclară poziţie de mijloc, oferă o replică mai populară modernităţii. În timp ce secularismul invită deschis la copierea modelelor vestice, reformismul ia se­lec­tiv elemente ale acestora. Refor­miş­tii pretind: “Priviţi, în linii mari islamul este compatibil cu modul de viaţă occi­dental. Problema e că noi am pierdut din vedere propriile realizări, pe care Occidentul le-a exploatat. Trebuie să revenim la propriile tradiţii, adoptându-le pe cele occidentale.” Pentru a fundamenta aceste concluzii, refor­miştii au reinterpretat scripturile isla­mice din perspectivă occidentală. De exemplu, Coranul permite bărbatului să aibă maximum patru soţii, cu condiţia să le trateze echitabil. În mod tradiţional, şi foarte logic, musulmanii au înţeles acest verset ca pe o permisiune de a-şi lua câte patru neveste. Dar, fiindcă în Occident un bărbat nu poate avea decât o singură soţie, reformiştii au reinterpretat versetul: Coranul, spun ei, cere ca bărbatul să îşi trateze în mod egal soţiile, ceea ce categoric nu poate face nici un bărbat, atâta vreme cât are mai mult de o soţie. Aşadar, conchid ei, islamul de fapt interzice căsătoria cu mai multe femei.
Reformiştii au aplicat acest tip de raţionament în toate domeniile. În ştiinţă, de exemplu, ei insistă că musul­manii nu trebuie să se opună desco­peririlor ştiinţifice, deoarece ştiinţa este de fapt de origine arabă. Chiar ter­menul “algebră” vine din limba arabă, al-jabr. Şi, cum algebra este esenţa mate­maticii, iar matematica este esen­ţa ştiinţei, ştiinţa şi tehnologia modernă îşi au rădăcinile în desco­peririle musulmane. Aşadar, nu există motive ca musulmanii să se opună ştiinţelor occidentale; problema se pune mai degrabă ca o recucerire a ceea ce Occidentul a luat (sau furat) de la bun început. Caz după caz, şi cu grade diferite de credibilitate, refor­miş­tii îşi asumă elemente ale civilizaţiei occidentale sub pretextul întoarcerii la propria moştenire. Ţelul reformiştilor este acela de a imita Occidentul, fără a recunoaşte acest lucru. Deşi fără valoare din punct de vedere inte­lec­tual, reformismul funcţionează destul de bine ca strategie politică.
Cea de-a treia replică este una ideologică – islamismul care are trei trăsături definitorii: devotamentul faţă de legea sfântă, respingerea influen­ţelor occidentale şi transformarea credinţei în ideologie.
Islamismul susţine că musulmanii sunt inferiori occidentalilor pentru că nu sunt buni musulmani. Pentru a recâştiga gloria pierdută, este nece­sa­ră o reîntoarcere la trecut, şi aceasta se realizează prin vieţuirea în deplină conformitate cu shari’a. Dacă musul­ma­nii ar face acest lucru, spun ei, ar recâştiga poziţia fruntaşă în lume, aşa cum se întâmpla în urmă cu o mie de ani. Ceea ce însă nu este deloc uşor, pentru că legea sfântă include un corp de reglementări extrem de vast, care abordează fiecare aspect al vieţii, multe din ele în contradicţie cu prac­ti­cile moderne. (Shari’a seamănă întru­câtva cu legea iudaică, dar nu există nimic comparabil în creştinism.) Astfel, ea interzice camăta sau perceperea vreunei dobânzi, ceea ce are evidente şi profunde implicaţii asupra vieţii economice.
Stipulează de asemenea tăierea mâinilor hoţilor, ceea ce contravine sensibilităţii moderne, ca şi acoperirea completă a corpului femeii şi sepa­rarea socială a sexelor. Islamismul nu solicită doar simpla aplicare a acestor legi, ci o aplicare mai strictă ca ori­când. Înainte de 1800, interpreţii shari’a obişnuiau să mai îndulcească prevederile acesteia. Spre exemplu, ei găsiseră o metodă să eludeze interdicţia asupra dobânzilor.
Fundamen­taliştii resping însă aceste modificări şi cer în schimb aplicarea strictă şi completă a shari’a.
În efortul de a construi un mod de viaţă bazat în întregime pe legile Coranului şi shari’a, islamiştii se stră­duiesc să respingă orice fel de influen­ţă vestică – obiceiuri, filosofie, instituţii politice şi valori. În ciuda acestor efor­turi, ei absorb însă influenţă occi­dentală în grade apreciabile, în diverse modalităţi. Una dintre ele este nevoia de tehnologie modernă, mai ales în aplicaţiile sale militare şi medicale.
Alta e că ei înşişi tind să fie indivizi moderni, şi ca atare sunt mult mai impregnaţi de influenţa occidentală decât sunt pregătiţi să recunoască. Astfel, atunci când ayatollahul Kho­mei­ni, mai tradiţional decât majoritatea islamiştilor, a încercat să fondeze un guvern în exclusivitate pe principiile isla­mismului şiit, a sfârşit prin a realiza o republică bazată pe o constituţie care reprezintă poporul prin inter­mediul unui parlament, care la rândul său este ales prin vot popular – fiecare din acestea fiind un concept occi­den­tal. Un alt exemplu de influenţă occi­den­tală este că vinerea, ziua care în islam este zi nu de odihnă, ci de adu­nare, este astăzi echivalentul musul­man al sabatului.
Similar, legile islamului nu se aplică tuturor celor care locuiesc pe teritoriul geografic al unui stat musulman, ci doar musulmanilor; islamiştii însă le consideră aplicabile teritorial (aşa cum a descoperit un preot italian care locuia în Sudan, cu mult timp în urmă, atunci când a fost pedepsit pentru că deţinea băuturi alcolice). Islamismul preia, aşadar, nedeclarat, elemente occidentale, deşi neagă că ar face acest lucru.  (V. M.)

Continuare în numărul viitor

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 54
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress