Home » Politică externă » Israel, de la un stat democratic la unul violent

Israel, de la un stat democratic la unul violent

Anul 2007 a marcat  40 de ani de când Israelul a cucerit şi ocupat Fâşia Gaza şi Cisiordania. Victoria a fost sărbătorită ca un mare triumf, pentru că tripla dintr-o lovitură teritoriul aflat sub control israelian, incluzând Ierusalimul de Est. A fost însă o victorie?

Ocupaţia, care durează de decenii, a transformat şi deformat societatea israe­liană. A determinat Israelul să renunţe la normele şi practicile unei societăţi democratice până într-acolo încât, în numele securităţii naţionale, a început să considere normală violenţa brutală a ocupaţiei, discriminarea şi abuzurile împotriva palestinienilor, inclusiv tor­turarea prizonierilor şi răzbunări colec­tive faţă de atacurile palestiniene. Car­tiere palestiniene, grădini de măslini şi sate au fost făcute una cu pământul, în numele securităţii naţionale.
Imaginea Israelului s-a transformat dintr-o societate deschisă, rezistând eroic într-o mare de regimuri despotice, în imaginea unui paria internaţional. Ba­riera despărţitoare din Cisiordania, construită oficial pentru a ţine aten­ta­torii palestinieni la distanţă, a permis Israelului să înghită bucăţi întregi din Cisiordania. Oraşele palestiniene sunt înconjurate de puncte de control israe­liene. Principalele drumuri din Cisior­da­nia sunt rezervate coloniştilor israe­lieni. ONU estimează că accesul palestinienilor este în prezent interzis în aproape jumătate din Cisiordania.

La început, ocupaţia a fost benefică

Israelienii treceau în teritoriul pa­les­tinian pentru a cumpăra legume mai ieftine, mâncau la restaurantele din zonă, îşi petreceau weekendul în oaza Jericho şi îşi aduceau maşinile la reparat. Palestinienii reprezentau forţă de muncă ieftină şi până la jumătatea anilor 1980, 40% din mâna de lucru palestiniană lucra în Israel.
Palestinienii treceau şi ei graniţa spre magazinele şi plajele din Tel Aviv. Dar statutul de cetăţeni de mâna a doua, represiunea tot mai dură apli­cată de autorităţile israeliene în Fâşia Gaza şi Cisiordania şi sărăcia gene­ralizată i-au determinat pe palestinieni, majoritatea prea tineri încât să-şi amintească de momentul ocupaţiei, să iasă în stradă în decembrie 1987, des­chizând o serie de proteste ce avea să dureze şase ani. Revolta a condus în cele din urmă la un acord de pace între Israel şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei condusă de Yaser Arafat. Arafat, care îşi petrecuse cea mai mare parte a vieţii în exil, s-a întors trium­fă­tor în Gaza.
Acordurile de la Oslo care au urmat anunţau o nouă epocă, un timp al speranţei. Oameni de afaceri pales­ti­nieni care făcuseră averi în străinătate se întorceau să ajute la construirea nou­lui stat palestinian. Islamiştii radi­cali păreau să fi dispărut. Femeile pales­tiniene îşi aruncau eşarfele, înce­peau să se deschidă saloane de cosmetică în toate oraşele. O atmos­feră luminoasă, deşi scurtă, a dat sen­zaţia că viaţa poate fi normală, fără luptă şi violenţă, că palestinienii au în sfârşit un viitor.

Construcţia barierei de securitate

Dar foarte curând totul s-a schim­bat. Asasinarea în 1995 a prim-minis­trului israelian Yitzhak Rabin, precum şi restricţiile tot mai draconice menite să-i împiedice pe palestinieni să intre în Israel şi să-i ţină sub control au condus la o nouă revoltă în 2000. Aceas­ta a fost mult mai violentă şi a dus la moartea a peste 4.300 de palestinieni şi 1.100 de israelieni. Israelul a luat măsuri pentru strămu­tarea coloniştilor din Gaza. Şi Gaza a fost practic sigilată, ca o uriaşă închi­soare. Israelul a început şi construcţia unei bariere de securitate în Cisior­dania, cu costuri de peste o jumătate de milion de dolari pe kilometru.
Bombardamentele aeriene israe­lie­ne din ultimul an au distrus infrastructura din Gaza, lovind poduri, centrale electrice şi instituţii publice. Încălcările legilor şi ordinii publice, precum şi disperarea tot mai mare a populaţiei din Gaza au dat naştere la conflicte interne între Hamas şi Fatah. În jur de 200 de palestinieni au murit în luptele de stradă dintre cele două facţiuni.
Dovezi privind abuzurile israe­lie­nilor sunt publicate nu doar de orga­nizaţii internaţionale pentru drepturile omului, ci şi de cele israeliene, ca B’Tse­lem. Pe 4 iunie 2007, Amnesty International a publicat un raport de 45 de pagini intitulat „Ocupaţie pe termen lung: palestinienii sub asediu în Cisiordania”, care ilustrează im­pactul devastator al celor patru decenii de ocupaţie militară israeliană.
Raportul prezintă dovezi despre expansiunea continuă a coloniilor ile­gale din teritoriile ocupate şi detalii despre confiscarea sau interzicerea de către Israel a accesului la resurse vi­tale, ca apa, pentru palestinienii aflaţi sub ocupaţie. Sunt dovezi privind o multi­tudine de măsuri care îi fac pe palestinieni prizonieri în enclave frag­mentate şi le interzic accesul la slujbe, învăţământ şi unităţi sanitare. Între măsuri se numără bariera sau zidul de 700 km, cele peste 500 de puncte de control şi un sistem complicat de per­mise de trecere care împiedică circu­laţia.
Din cei 1,4 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza, o majoritate copleşitoare (1,1 milioane) supravieţuiesc în pre­zent doar din ajutoarele externe. Pro­gramul World Food (WFP) a identificat Gaza ca pe unul din punctele critice ale planetei din punctul de vedere al ameninţării foametei. WFP este unul din principalele surse de alimente pentru palestinieni, asistând 640.000 de persoane din care peste o treime în Gaza.

Disperarea conduce la fundamentalism radical

Disperarea îi aduce la putere pe radicalii islamişti. Disperarea a deter­mi­nat populaţia palestiniană să se îndrepte spre un fundamentalism ra­dical. Cu cât Israelul foloseşte mai multă violenţă şi presiunea, cu atât creşte influenţa grupărilor radicali.
Organizaţiile israeliene de lobby din SUA sunt dominate de politica israeliană de extremă dreaptă. Ea vorbeşte nu în numele statului evreu, ci în numele unui curent ideologic din Israel conform căruia aspiraţiile pales­tiniene pot fi zdrobite prin forţă.
Politicile contraproductive ale ad­mi­nistraţiei Bush se oglindesc în poli­ticile contraproductive duse la perfec­ţiune de administraţia dură de dreapta a premierului Ehud Olmert în Ieru­sa­lim. Israelul încalcă cu dispreţ normele internaţionale şi respinge rezoluţiile Consiliului de Securitate care îi cer să respecte integritatea teritorială pales­ti­niană. În schimb, îi ţine pe palestinieni închişi în ghetouri sordide, baricadate, în care aceştia abia pot supravieţui.
Nu este în interesul lumii civilizate şi nici al Israelului să continue să încu­rajeze agresivitatea şi militantismul cres­cânde ale palestinienilor. Sanc­ţiu­nile economice şi comerciale pot deter­mina Israelul să-şi schimbe actuala politică faţă de palestinieni. Sanc­ţiu­ni­le economice sunt instrumentele care au pus capăt regimului de apartheid din Africa de Sud. George  Bush senior, în timpul mandatului său, a impus sanc­ţiuni Israelului – suspendarea unor garanţii de credite în valoare de 10 miliarde dolari pentru revenirea imigranţilor ruşi în Israel – pentru a-l obliga pe premierul de dreapta Yitzhak Shamir să participe la negocierile de pace de la Madrid.
Presiunea externă este singura care ar salva Israelul de el însuşi o­prind alunecarea inexorabilă către un con­flict ce ar putea deveni regional.

Publicat în : Politica externa  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress