Home » Politică internă » Reprezentarea politică a României în Parlamentul European

Reprezentarea politică a României în Parlamentul European

Pentru majoritatea statelor recent admise în Uniunea Europeană, alegerile naţionale pentru desemnarea de reprezentanţi în Parlamentul European nu au reprezentat o miză foarte importantă.

Nu este surprinzător, aşadar, în cazul României, faptul că alegerile din 25 noiembrie nu au generat un interes deosebit la nivelul opiniei publice româneşti, dar nici al mediului politic. Rolul Parla­men­tului European în schema instituţională comunitară este unul mai puţin media­tizat.
Trebuie să spunem că prin atribu­ţiile sale, Parlamentul este acea componentă instituţională prin care se doreşte democratizarea mecanismului comunitar. De la constituirea sa, în 1979, Parlamentul şi-a extins treptat atribuţiile şi rolul în procesul decizional al Uniunii Europene. Astfel că, la fie­care revizuire a tratatelor, compe­ten­ţele Parlamentului European în cadrul sistemului instituţional comunitar au sporit treptat, o dată cu instituirea proce­durii de codecizie introdusă prin Tratatul de la Maastricht (1992), extinsă şi eficientizată prin Tratatul de la Amsterdam (1999). În fapt, se poate aprecia că Parlamentul reprezintă componenta politică a Uniunii, forţa aces­tuia este dată de activitatea gru­purilor sale politice. Este un fapt cunoscut că deputaţii europeni se constituie în grupuri nu în funcţie de naţionalitate, ci de afinităţile lor poli­ti­ce. Între cele opt grupuri politice constituite, două sunt mai puternice –  Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni (EPP-ED) şi respectiv Grupul Socialist din Parlamentul European (PES).
În cazul partidelor politice româneşti, alegerile europarlamentare au o semnificaţie mai specială. Pentru fiecare dintre ele, un număr cât mai mare de deputaţi presupune o d­e­le­gaţie mai numeroasă în cadrul familiei politice de care aparţine. De ase­menea, pentru grupurile politice este foarte important ca partidele naţionale să aibă o cât mai mare reprezen­tati­vitate în ţara de origine.
În ultimii ani, partidele din Ro­mâ­nia au reuşit să-şi consolideze relaţiile cu principalele familii politice euro­pe­ne. Perioada de tranziţie în care for­ma­ţiunile parlamentare au avut ocazia să-şi trimită observatori în Parlamentul European a fost extrem de utilă aces­tora. Se poate aprecia că în acest con­text, politicienilor români li s-a oferit oca­zia de a se familiariza cu procesul legislativ european şi de a consolida relaţia partidelor româneşti cu cele din grupul politic la care s-au afiliat. În măsuri diferite, partidele româneşti au reuşit să-şi construiască o relaţie cu familia politică.
Familiile europene – conectate la viaţa politică din România
În cazul PSD, relaţia cu PES a cu­nos­cut în aceşti ani o tendinţă de aprofundare. Bazele colaborării cu socia­liştii europeni au fost puse în perioada în care PSD era condus de Adrian Năstase, iar contactele au fost consolidate pe măsură ce membrii PSD au înţeles importanţa apar­te­nenţei la familia socialiştilor europeni în contextul integrării României în structurile comunitare. Miza era, deo­po­trivă, perspectiva participării la politica europeană, dar şi prestigiul de ordin intern pe care îl oferea PSD apar­tenenţa la o mare familie politică europeană. Deşi a evitat să se ames­tece în problemele de leadership ale social-democraţilor români, grupul PES s-a pronunţat deseori în legătură cu unele decizii ale PSD. Un exemplu rele­vant este restricţia formulată de PES cu privire la o eventuală alianţă cu PRM, sau dezacordul asupra unei posi­bilile intrări la guvernare a PSD alături de PD.
Este cunoscută, de asemenea, sugestia pe care a dat-o PES colegilor de la PSD de a refuza colaborarea cu Traian Băsescu şi de a rămâne în opo­ziţie pe parcursul acestui mandat. Pentru socialiştii europeni relaţia cu PSD este una extrem de importantă, în condiţiile în care acest partid are o pondere electorală însemnată pe de o parte, iar pe de altă parte, se consi­deră că ţările din spaţiul ex-sovietic au o contribuţie semnificativă la întărirea segmentului de centru-stânga al politi­cii europene.
Reprezentanţii PES s-au implicat activ în campania electorală a PSD, iar parlamentarii afiliaţi la grupul PES din Parlamentul European sunt coop­taţi la diverse acţiuni ale socia­liş­tilor europeni. Deşi aceste contacte au avut efecte vizibile (rezoluţia în cazul românilor din Italia, demersurile şi presiu­nile pe care le-au făcut socialiştii în legătură cu reprezentantul României în Comisia Europeană), se poate con­si­dera că PSD mai are mult de recuperat la nivelul relaţiei cu grupul PES şi pentru a-şi consolida raporturile cu socialiştii europeni.
Raporturile PNL cu familia sa politică, ELDE, au evoluat, în ultimii doi ani, într-un sens pozitiv. Există, de altfel, o tradiţie a colaborării între cele două formaţiuni, iar în perioada preşe­dinţiei lui Călin Popescu Tăriceanu aceasta a fost consolidată. Parla­men­tarii PNL afiliaţi la grupul ELDE au fost mai puţin vizibili la nivelul forului legislativ comunitar, în schimb prezen­ţa liberalilor europeni în politica româ­nească a fost mult mai bine percepută. Am putea aprecia că grupul liberalilor europeni s-a implicat activ în susţi­nerea PNL deopotrivă în aprecierea actului guvernării, dar şi în conflictul PNL cu fostul său partener politic, PD. Astfel, la sfârşitul anului 2006, Graham Watson, liderul grupului liberal din Parlamentul European, îl acuza pe şeful statului român că ar fi artizanul ruperii PNL.
Liberalii europeni au susţi­nut şi încurajat guvernul să-şi ducă man­datul la sfârşit şi au apreciat de­cizia PNL de a participa pe liste sepa­rate la alegerile pentru Parlamentul Eu­ro­pean. Raporturile PNL cu ELDE stau sub semnul unei bune şi stabile rela­ţionări mai ales la nivelul contactelor personale ale conducerilor celor două formaţiuni. Liberalii europeni repre­zin­tă a treia forţă politică în cadrul Parlamentului European.
Pentru PD, relaţia cu familia PPE a debutat relativ recent. Raporturile Par­tidului Democrat cu popularii euro­peni se află într-un stadiu incipient. Deşi în intenţia sa de consolidare a propriilor forţe pare concentrat mai ales pe folosirea resurselor interne, PD nu a neglijat procesul de relaţionare cu partenerii din PPE. Parlamentarii PD afiliaţi la grupul popular din Parla­men­tul European încep acum să fie vizibili, dar este evident că adaptarea la poli­ticile şi doctrina de centru-dreapta pe care şi-a asumat-o PD prin intrarea în PPE-DE se află abia la început. Inte­re­sul unei bune colaborări este, în mare măsură, de ambele părţi.
Este un lucru bine cunoscut faptul că PPE-DE se cons­tituie ca un conglomerat de parti­de ce include un spectru larg de ideo­logii situate în zona de centru-dreapta. Din 1999, Grupul PPE-DE al Partidului Popular European este cel mai impor­tant din Parlamentul European, cu 278 de deputaţi din totalul de 785, ceea ce reprezintă 37% din locuri.
Este singurul din cele opt grupuri politice din Parla­mentul European care reuneşte de­pu­taţi din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Trebuie să spu­nem, de asmenea, că grupul PPE-DE ocupă poziţii-cheie în structurile Parla­mentului – preşedinţia a nouă din cele douăzeci de comisii parlamentare, şapte vicepreşedinţi din totalul de paisprezece şi trei chestori din cinci.  Prin Hans-Gert Poettering, PPE ocupă în prezent şi funcţia de preşedinte al Parlamentului European, poziţie deo­se­bit de influentă.
Pe de altă parte, PD a reuşit în ultimii doi ani să crească semnificativ în electoratul României astfel că pen­tru PPE relaţia cu partenerii săi din PD a devenit una extrem de importantă. În mod evident, contactele PPE-PD s-au consolidat mai ales în ultimul an, când reprezentanţi ai popularilor europeni au venit în România şi chiar şi-au exprimat puncte de vedere în legătură cu evoluţia politicii româneşti.
Interesul PPE pentru politica româ­nească şi pentru dezvoltarea relaţiei cu PD a fost vizibil printr-o serie de declaraţii pe care reprezentanţii popu­larilor europeni le-au făcut în ultimii doi ani. De regulă, ele se rezumă la critici formulate de adresa guvernării libe­rale. Astfel, o delegaţie a PPE, condusă de liderii grupului CDU/CSU, Werner Langen şi Markus Ferber, remarcau, în cursul anului 2006, „oboseala” cabi­ne­tului Tăriceanu şi semnalau faptul că problemele de politică internă sunt dominante, fiind neglijate reformele în domeniul justiţiei.
În concluzie, putem remarca faptul că, dincolo de o oarecare apatie ce a dominat campania electorală pentru Parlamentul European, dar şi un aparent dezinteres al mediului politic, alegerile europene au o semnificaţie importantă: ele decid viitoarea formulă politică ce va reprezenta România în Parlamentul European.

Publicat în : Politica interna  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress