Home » Tehnologie » Soluţii Enterprise Resource Planning

Soluţii Enterprise Resource Planning

Piaţa produselor software pentru managementul companiilor, aşa-numitele ERP (Enterprise Resource Planning) este una în plin avânt. Un studiu recent al revistei e-Week aduce câteva informaţii interesante despre această piaţă.

ERP este o aplicaţie software complexă multimodulară care integrează procesele economice ale întreprinderii cu scopul optimizării şi creşterii eficienţei acestora. Din punctul de vedere al funcţionalitătilor, un software ERP acoperă următoarele domenii de interes ale unei afaceri: planificarea producţiei, gestiunea achiziţiilor, gestiunea stocurilor, interacţiunea cu furnizorii, gestiunea relaţiilor cu clienţii, urmărirea comenzilor, gestiunea financiară, gestiunea resurselor umane.

Pornind de la premisa că întregul este mai mult decât suma părţilor, un ERP realizează integrarea şi sincronizarea funcţiunilor întreprinderii. Este un excelent mijloc de integrare şi ordonare a informaţiei, fluidizând schimbul de date între departamente.

Schimbările tot mai rapide din mediul de afaceri şi creşterea în complexitate a activităţilor din cadrul unei companii necesită o adaptare permanentă, într-un ritm alert, care adeseori pune la încercare capacităţile de efort şi analiză ale factorului uman. Sistemele ERPau fost create ca soluţie la aceste provocări, fiind capabile să proceseze un volum foarte mare de date şi informaţii agregate în scopul optimizării şi eficientizării proceselor.

La ce serveşte un ERP?

* Strângerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, prin realizarea unui lanţ eficient

* Reducerea costurilor producţiei şi stocurilor

* Planificarea integrală a resurselor întreprinderii

* Îmbunătăţirea globală a productivităţii

* Maximizarea profitului, prin flexibilitate şi reactivitate sporită la cerinţele pieţei

Avantajele unui ERP?

* reducerea stocurilor – 18%

* reducerea costurilor cu materiale – 5%

* reducerea costurilor adiţionale/salarii – 8%

* creşterea vânzărilor şi a satisfacţiei clienţilor – 12%

* îmbunătăţirea controlului financiar-contabil – 16%

Producţia este cel mai important proces în lanţul valorii într-o întreprindere producătoare, iar calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din procesul de producţie sunt esenţiale. Pentru îndeplinirea acestor deziderate este esenţială eficienţa sistemului informatic de gestiune a activităţii. Numai implementarea unei soluţii informatice perfect modelate pe specificul activităţilor unei întreprinderi producătoare poate asigura premisele competitivităţii acesteia.

Astfel, folosind un ERP ai următoarele avantaje:

* eficientizarea întreprinderii

* standardizarea proceselor economice

* eliminarea insulelor informaţionale

* modularitate şi arhitectură deschisă, care facilitează adoptarea tehnologiilor viitoare

Piaţa

Conform unui studiu e-Week, 42,8% dintre companiile de pe piaţă care se situează ca dimensiune la peste un milion de dolari cifră de afaceri declară în prezent că au deja implementate soluţii ERP, în timp ce 14,8% dintre companiile din segmentul de peste un milion de dolari sunt în prezent în diferite faze de implementare a unei soluţii ERP (am inclus aici şi etapele de analiză şi proiectare).

Cea mai mare concentrare se află în Bucureşti, iar acest lucru nu este doar o consecinţă a faptului că tot în Bucureşti sunt şi cele mai multe companii din segmentul-ţintă concentrate (avem deci o incidenţă peste medie a implementărilor de ERP în Bucureşti).

Implementările sunt privite în general ca fiind un succes, doar în 2,3% din cazuri percepţia fiind contrară. Totuşi succesul este mai degrabă parţial decât total (48,6%, faţă de 42,4%). O parte dintre decidenţii companiilor care implementează în prezent au preferat să nu facă deocamdată o apreciere.

Cele mai de succes implementări sunt, potrivit percepţiei decidenţilor, cele din zona Centru-Vest şi din Bucureşti.

Din punct de vedere al verticalelor industriale, există diferenţieri foarte fine (datorită faptului că decidenţii s-au declarat generic foarte satisfăcuţi sau satisfăcuţi). Putem să tragem concluzia că au existat dificultăţi pe zona de financiar-bancar, în timp ce pe zona de retail şi distribuţie nivelul de satisfacţie al decidenţilor este mai ridicat.

Principalul factor care caracterizează succesul implementării este, potrivit percepţiei decidenţilor din companiile fără ERP, migrarea datelor din vechile aplicaţii în noua aplicaţie, fără redundanţe şi fără erori.

Nerespectarea unui buget prestabilit, deşi este un inconvenient de natură economică şi reprezintă cel mai semnificativ motiv de a nu achiziţiona o soluţie informatică de tip ERP, defineşte însă mai puţin succesul unei implementări. Decidenţii leagă succesul unei implementări de factori care ţin strict de eficientizarea activităţii, nerespectarea termenilor contractuali fiind de natură să influenţeze mai degrabă percepţia asupra furnizorului decât asupra implementării.

În cazul companiilor care nu au până în prezent o soluţie ERP (implementată sau în curs de implementare), rolul cel mai important în eventualitatea deciziei de achiziţie a unei soluţii informatice îi va reveni top-managementului. Al doilea ca importanţă într-o structură de decizie (cu rol de influenţator şi o importanţă peste medie) este managerul financiar. Managerul IT este al treilea rol-cheie în schema de decizie.

Nivelul de cunoaştere a soluţiilor ERP pe piaţa companiilor care nu au implementată o astfel de soluţie este suficient de slab încât să afecteze permisivitatea pentru astfel de soluţii. Aproape un sfert dintre companii nici măcar nu au auzit de soluţii de tip ERP, iar aproximativ o cincime au auzit de astfel de soluţii, dar nu înţeleg utilitatea, funcţionalitatea şi importanţa lor.

Analiza indică faptul că:

– în peste 60% dintre cazuri au fost necesare investiţii suplimentare atât în hardware, cât şi în software;

– în peste trei sferturi dintre cazuri au fost necesare investiţii doar în hardware;

– în peste jumătate dintre cazuri au fost necesare investiţii doar în software;

– este vorba de soluţii pentru care decidenţii spun că au plătit sub 100.000 de dolari.

Cu toate acestea, în două din trei cazuri decidenţii susţin că nu a fost vorba de o depăşire a bugetului iniţial planificat pentru achiziţionarea soluţiei. Totuşi, acolo unde a fost cazul de depăşire de buget avem două situaţii aproximativ probabile: prima cu depăşiri de 10-15%, a doua cu depăşiri de 20-30%.

La nivel mondial, piaţa este dominată de trei mari jucători: Oracle, SAP şi Microsoft, alături de care concurează companii dezvoltatoare locale. Printre companiile din România care au dezvoltat soluţii de tip ERP se numără Adcos, Siveco, TotalSoft, Temenos.

Publicat în : Tehnologie  de la numărul 36
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress