Home » Politică externă » Trezirea statelor arabe

Trezirea statelor arabe

Islamul este atât o religie, cât şi un mod de viaţă. Spaţiul Islamic reprezintă statele sau regiunile  în care majoritatea populaţiei este formată din musulmani.  Islamul  este a doua religie ca număr de credincioşi după religia creştină. Potrivit ultimului studiu demografic realizat de Pew Research Center în octombrie 2009,  Islamul are 1,57 miliarde de aderenţi, respectiv  23% din populaţia lumii.

Lumea islamică

Islamul reprezintă religia domi­nan­tă în Orientul Mijlociu, Nor­dul Africii şi anumite părţi din Asia. Mari comunităţi musulmane se află în China, Balcani şi Rusia. În alte părţi al lumii se află mari comunităţi de imigranţi – în Europa Occidentală reli­gia islamică este a doua religie prin numă­rul de credincioşi, reprezentând 5% din totalul populaţiei.
Populaţia musulmană are o rată me­die de creştere anuală de 2,9% , iar restul populaţiei lumii creşte în medie cu 2,3% pe an. Prin urmare, Islamul va reprezenta un procent tot mai mare din populaţia planetei. Din acest studiu demografic rezultă că una din patru persoane este musulman, că în Germania trăiesc mai mulţi musulmani decât în Liban şi mai mulţi musulmani în China decât în Siria. Din studiul demografic menţionat, rezultă că una din patru persoane este musulman.
47 de ţări sunt majoritar musulmane
În jur de  62% din musulmani trăiesc în Asia, respectiv 683 milioane de aderenţi; în Indonezia (ţara cu cel mai mare număr de musulmani, 15,6 % din totalul populaţiei musulmane, Pakistan, India, şi Bangladesh;
În jur de  23% trăiesc în ţările arabe din Orientul Mijlociu şi în state non-arabe ca Turcia şi Iran unde populaţia musulmană este majoritară;
În Africa, Egiptul şi Nigeria au cea mai mare populaţie musulmană;
15% în Africa Sub-Sahariană;
2% în Europa şi cele două Americi.
Deşi Islamul pune accent pe uni­tatea musulmanilor, în realitate este divizat în două mari ramuri, sunnită şi şiită, apărute după moartea Profetului Mahomed în 623, care la rândul lor au generat aproximativ 45 de secte.
Împărţirea demografică pe cele pe cele două mari ramuri religioase, sunniţi şi şiiţi, este dificilă şi diferă în funcţie de surse, dar se estimează că aproximativ 85% sunt sunniţi  şi 15% sunt şiiţi.
Sunniţii sunt majoritari în statele arabe, în Asia de Sud-Est, China, Asia de Sud, Africa. Şiiţii reprezintă majo­ritatea populaţiei în Iran (aproximativ 95 % din toţi musulmanii), Azerbaidjan (aproxi­mativ 85 %), Irak (60 – 70 %) şi Bahrein (aproximativ 70 %). Aproape 46-48 % dintre musulmanii yemeniţi sunt şiiţi. În jur de 30-40 % din musul­manii kuwei­tieni sunt şiiţi, şi 20-30 % din musul­manii turci sunt şiiţi aleviţi. Şiiţii repre­zintă aproximativ 21-28 % din populaţia Libanului, aproximativ 15-20% din mu­sulmanii saudiţi, aproxi­mativ 10-20% din musulmanii pakis­tanezi, 10-19% din cei afgani, aproximativ 13% din sirieni, aproxi­ma­tiv 7% din sene­galezi, aproxi­mativ 5% din cei uzbeci, aproximativ 5% din cei nigerieni, aproximativ 3% din tadjici.
Nu există statistici exacte deoarece acest lucru nu este dorit în cea mai ma­re parte din Orientul Mijlociu, mai ales pentru regimurile aflate la putere. Dar estimările arată că sunt 165-190 milioane de şiiţi. Cea mai mare parte a lor trăiesc în Pakistan şi Liban. Iranul a fost întotdeauna cea mai mare ţară şiită, cu o populaţie de aproximativ 76 milioane, şi se poate ca un număr egal de şiiţi să existe în India şi Irak.

Religia şi statul

În multe state din Spaţiul Islamic constituţia şi legislaţia sunt izvorâte din religie islamică.  Statul islamic utilizează legea Sharia şi Coranul în elaborarea legislaţiei: Iran, Pakistan, Arabia Saudită, Afganistan, Yemen, Somalia, Mauritania.  Statul religios – Islamul este religia oficială a statului unde Sharia poate sta la baza elaborării legislaţiei: Egipt, Maroc, Mala­ysia, Tunisia, Libia, Iordania, Emira­tele Arabe Unite, Oman, Kuweit, Tadjikistan, Brunei, Maldive, Bahrein. Statul secular – separă instituţiilor guver­namentale de religie: Turcia, Algeria, Irak, Nigeria, Kazahstan, Azer­baidjan, Kârgâzstan, Turkmenis­tan, Ciad, Gambia, Senegal, Guineea, Bangladesh, Djibouti. State care nu sunt nici religioase nici seculare: Alba­nia,  Liban, Indonezia, Nigeria, Sudan, Sierra Leone.

Islamul şi dezvoltarea economică

Numeroase voci din lumea musul­mană consideră propria dezvoltare economică drept întârziată faţă de cea din Occident. Pentru această întârziere economică cel mai adesea musulmanii dădeau vina pe Statele Unite, pe Occident în general şi, într-o mai mică măsură, pe incompetenţa sau corupţia propriilor guverne. Succesul multor ţări est-asiatice, îndeosebi China, cu creş­teri economice rapide, le-a demonstrat că este posibilă micşorarea diferen­ţelor de standard de viaţă faţă de ţările occidentale.
Economiştii au identificat o serie de factori sociali care contribuie la dezvoltare. Aceştia includ statul de drept, educaţia, sănătatea şi o rată redusă a fertilităţii.

Constrângeri impuse de Islam asupra dezvoltării

Există multe alte practici şi învă­ţături islamice care împiedică dezvol­tarea economică:
Natura educaţiei islamice nu con­tri­buie la dezvoltarea unor cetăţeni cu gândire liberă, înzestraţi cu calităţile care să le permită să îşi atingă poten­ţialul şi ambiţiile.
În Islam, femeile sunt inferioare bărbaţilor, potrivit Coranului (4:34). Nicio scuză sau vreun alt citat nu poate demonstra opusul. Cifre recente de la Organizaţia Internaţională a Muncii, publicate de Banca Mondială, arată că în Orientul Mijlociu şi Nordul Africii femeile reprezintă 28% din forţa de muncă totală, în timp ce la nivel mon­dial media este de 40%.
Timpul dedicat respectării obliga­ţiilor religioase zilnice şi sărbătorilor anuale, ca Ramadanul, reduce timpul disponibil pentru activităţi productive din punct de vedere economic, într-o măsură mai mare decât în alte religii.
Religia contribuie la o atitudine de fatalism şi resemnare. Chiar în ţările cu resurse de petrol, este evident eşecul de a folosi eficient resursele în scopul dezvoltării industriale.
Constrângerile şi costurile impuse asupra instituţiilor financiare prin interzicerea expresă a perceperii de dobânzi pot împiedica dezvoltarea unei pieţe financiare libere, conducând la ineficienţă, riscuri morale în domeniul bancar şi limitând fondurile disponibile pentru investiţii. Interzicerea dobân­zilor nu serveşte niciunui scop benefic. În afară de interzicerea sa de către Coran, nu există niciun motiv, în epoca modernă, pentru care perceperea de dobânzi să fie considerată imorală.
Conflictul dintre legile laice şi Sha­ria pot contribui la subminarea statului de drept, limitarea drepturilor de pro­prie­tate şi a dreptului contractual, toate cu consecinţe economice nega­tive.
În Islam, pregătirea pentru viaţa de apoi, prin conformarea la moralitatea isla­mică, este considerată mai impor­tantă decât interesul pentru câştiguri materiale în viaţa actuală. Aceasta conduce practic la subminarea imorală a prosperităţii şi a bunăstării comu­nităţii. Şi totul provine din credinţa nez­druncinată în Coran ca adevăr absolut.

Statele arabe deschid o nouă pagină de istorie

Protestele care au avut loc ori sunt în desfăşurare în statele arabe urmăresc înlăturarea de la putere a regimurilor politice autoritariste şi corupte. Cauzele acestora sunt: sără­cia – subţierea păturii sociale a clasei de mijloc, salariile mici, şomajul foarte mare, 12-18%, abuzurile autorităţilor, lip­sa perspectivei – tinerii cu vârsta sub 25 de ani reprezintă aproape 50% din populaţie.
Cererile protestatarilor sunt: ale­ge­ri libere, reforme politice şi eco­nomice care să genereze prosperitate socială, mai multe libertăţi.
Tunisia, considerată cel mai com­petitiv stat african în Raportul din 2009 al Forumului Economic Mondial – datorită reformelor, liberalizării şi priva­tizării economiei, unei creşteri anuale de 5%  a PIB-ului începând din 1990, a fost prima „piesă de domino”.
Protestelor tinerilor începute în decembrie 2010, cărora li s-au alăturat după 28 de zile sindicatele, împotriva cărora armata a refuzat să acţioneze, au determinat ca preşedintele Ben Alia aflat la conducerea ţării timp de 23 de ani să demisioneze pe 14 ianuarie şi să fugă în Arabia Saudită.
Premierul Mohamed Ghannouchi  a rămas în fruntea unui guvern de tran­ziţie, în care a cooptat figuri ale opoziţiei şi a promis alegeri libere pes­te şase luni. Protestele au continuat în Tunisia, cerând interzicerea partidului de guvernământ şi eliminarea tuturor membrilor săi din guvernul de tranziţie format de Mohamed Ghannouchi.  Un nou prim-ministru, Beji Caid-Essebsi, şi un nou cabinet au intrat în funcţie la 3 martie a.c. Două din primele măsuri luate după numirea noului guvern au fost decizia ca fostul partid de guver­nământ, RCD, să fie interzis şi toate activele sale să fie confiscate, şi un decret al ministrului de interne prin care se interzice „poliţia politică“, inclusiv aşa-numitele forţe speciale pentru securitatea statului, care au fost folosite pentru a intimida şi perse­cuta activiştii politici. Pe 26 ianuarie 2011, INTERPOL a confirmat că Biroul său Naţional Central (NCB) din Tunis a emis un man­dat global prin reţeaua internaţională a INTERPOL pentru căutarea şi arestarea fostului preşe­dinte tunisian Zine al-Abidine Ben Ali şi a şase dintre rudele sale.

Egipt, a doua „piesă de domino”
La câteva zile după demisia preşe­dintelui tunisian, au început protestele în Egipt. După 18 zile de demonstraţii, marşuri a sute de mii de oameni, ocuparea Pieţei Tahrir, nesupunere civică şi grevă generală, preşedintele Mubarak a părăsit puterea pe 11 februarie. Dorinţa opoziţiei s-a împlinit după ce 368 de oameni au murit în urma acţiunilor de reprimare ale poliţiei lui Mubarak.
Referendumul pentru modificarea Constituţiei din 20 martie aprobat cu 77% din voturi aduce schimbări importante mandatului prezidenţial. Acesta este redus la patru ani (de la şase ani cât era până acum), impune noi criterii pentru candidatul la preşedinţie – să aibă vârsta peste 40 de ani şi să nu fie căsătorit cu o non-musulmană.

Iordania

Mii de oameni cer reforme politice. Circa 30 de protestatari au fost răniţi în Amman. Regele Abdullah II a promis reforme si a remaniat Cabinetul.

Bahrein

Mica insulă de la Golful Persic, Bahrain, are o populaţie majoritar şiită, dar este condusă de familia sunnită Al Khalifa  ca monarhie constituţională – sunniţii domină clasa conducătoare şi armata, şi controlează afacerile şi majoritatea terenurilor. Regatul este partener strategic al SUA şi găzduieşte cartierul general al Flotei a V-a americane.
Bahreinul are o rată mare a şoma­jului în rândul tinerilor şiiţi, numeroşi dintre ei protestând împotriva efor­tu­rilor Şeicului Hamad ibn Isa Al Khalifa de a crea un parlament format exclusiv din „effendis„, şi funcţionând ca un sfat al bătrânilor şi notabilităţilor. Alegerile din Bahrein din 2002 au permis pentru prima dată femeilor să voteze şi să candideze. Deşi nicio femeie nu a fost aleasă, şase candi­da­te au fost numite în funcţii importante de conducere, cea mai înaltă poziţie fiind de ministru al sănătăţii. Alegerile au fost boicotate de şiiţi. Mari demonstraţii au fost organizate de şiiţi în favoarea democraţiei în martie şi iunie 2005.
Mişcările de stradă începute pe 13 februarie a.c. în capitala Manama s-au extins rapid în tot regatul. Bahrein este teatrul confruntărilor între forţele de ordine, care susţin puterea, şi protes­tatarii al căror număr este în creştere. Pe 18 februarie cinci persoane au murit în urma confruntărilor cu poliţia. Opozanţii cer plecarea de la putere a  regelui Hamad. În 14 martie trupe mili­tare ale Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite au intrat în Bahrein pentru a proteja instalaţiile petroliere şi de gaz şi instituţiile financiare ale regatului. Regele Hamad bin Isa al-Khalifa a eliberat peste 300 de opozanţi.

Yemen

Singura republică din Peninsula Arabică, una din cele mai sărace state din lumea arabă, cu un şomaj de 35 % şi o populaţie formată din  52% sunniţi, 46% şiiţi. Pe 3 februarie zeci de mii de oameni au ieşit pe străzile din Sanaa pentru a cere demisia preşedintelui Ali Abdullah Saleh aflat de 32 de ani la putere (din 1978 în Yemenul de Nord apoi din 1990 în Yemenul unit). Deşi preşedintele a anunţat că nici el, nici fiul lui nu vor candida în următoarele alegeri prezidenţiale care urmează să aibă loc în 2013, protestatarii regi­mu­lui nu sunt dispuşi să aştepte până atunci. Manifestaţiile continuă, lune­tiştii au tras asupra manifes­tan­ţilor  în Sanaa, 53 de persoane murind. Preşedin­tele Saleh a anunţat  că sus­ţine alegerile anticipate pentru anul acesta, dar i-a avertizat pe opozanţi să nu rişte un război civil.

Maroc

Ţară majoritar sunnită, cu o elită foarte bogată şi o populaţie foarte să­racă şi prost plătită – mână de lucru ieftină pentru multinaţionalele euro­pene. Regale Mohamed al VI-lea din dinastia dominantă Alaui deţine puteri executive vaste, inclusiv dizol­varea parlamentului când doreşte.
Din 3 februarie regimul (monarhie constituţională, de jure) a masat trupe în capitala Rabat şi în marile oraşe Casablanca, Marrakesh, Fes pentru a face faţă protestanţilor, majoritatea tineri. Dinastia Alaui, după modelul Mubarak, a organizat contrade­mons­traţii. Deşi în luna februarie la Tanger sute de oameni au atacat o secţie de poliţie, nu au rezultat victime în urma confruntărilor.
Tinerii protestatari au organizat „Mişcarea 20 februarie pentru schim­bare” şi cer restrângerea drep­turilor constituţionale ale regelui, demiterea Guvernului, dizolvarea Parlamentului, reformarea Justiţiei. Mişcarea este susţinută de opoziţia islamistă şi mişcarea de stânga.

Algeria

Din 1992 ţara se află în „stare de urgenţă” din cauza luptelor Guvernului cu insurgenţii islamişti.
Protestele algeriene nu au continuitatea celor din Tunisia Egipt şi Libia, fiind mai curând răbufniri mai violente şi în mai multe oraşe decât în anii precedenţi. Protestele au început în 28 decembrie 2010, când cel puţin 8 oameni au murit şi peste 420 au fost răniţi.  Deşi s-au mobilizat pe Facebook şi Twitter,  nicio formaţiune a opoziţiei nu a reuşit să capete recunoaşterea ca „lider” al protestelor. Guvernul a evitat acţiunile represive şi a promis „ridi­carea stării de urgenţă”.

Siria

Are o populaţie majoritar sunnită şi o minoritate şiită alevită, aproximativ 13%, din care face parte elita conducătoare. Preşedinte Basharr al-Assad se află la conducere din anul 2000 succedând tatălui său Hafes al-Assad care a fost preşedintele Siriei timp de 30 de ani. Regimul politic condus de Bashar are relaţii strânse cu grupările Hamas, Jihadul Islamic, Hezbollah.
Din 18 martie, mii de protestatari manifestă în oraşele siriene pentru a cere reforme democratice si respec­tarea drepturilor omului, dar guvernul a răspuns cu arestări în masă. Opo­zanţii spun că forţele de securitate au tras asupra mulţimii în noaptea de 24 martie a.c. ucigând cel puţin 80 de persoane. Sub presiunea protes­ta­tarilor, pe 29 martie, preşedintele Ba­shar a demis guvernul. (V. M.)

© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress