Home » Politică externă » Ghidul saudit al pietăţii

Ghidul saudit al pietăţii

Pentru că sunt atât de evident concepute pentru folosul marilor agenţii de evaluare, am  presupus întotdeauna că examenele tip grilă, coşmarul oricărui elev de clasa a patra, sunt un fenomen american prin definiţie. Dar se pare că nu.

Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Libertate Reli­gioasă al Institutului Hudson, se pare că şi Ministerul Educaţiei din Arabia Saudită le găseşte utile. Iată, de pildă, o întrebare cu răspuns multiplu dintr-o ediţie recentă a unui manual saudit de clasa a patra, „Monoteism şi Jurisprudenţă”, într-o secţiune care încearcă să înveţe copiii să facă deosebirea între „adevărata” şi „falsa” credinţă în Dumnezeu:
Întrebare: „În care din următoarele situaţii este vorba de credinţă adevărată:
(a) Un om îşi face rugăciunile, dar îi urăşte pe cei virtuoşi.
(b) Un om afirmă că nu există alt zeu în afara lui Dumnezeu, dar îi iubeşte pe necredincioşi.
(c) Un om Îl venerează doar pe Dumnezeu, îi iubeşte pe credincioşi şi îi urăşte pe necredincioşi.“
Asiguraţi-vă că elevii din Irak, Afga­nistan, Arabia Saudită şi din şco­lile islamice din întreaga lume au manuale de clasa a patra decente. S-ar putea evita astfel o mulţime de probleme mai târziu.
Răspunsul corect este, desigur, (c): conform imamilor wahhabiţi care au redactat acest manual, nu este sufi­cient să Îl venerezi pe Dumnezeu sau doar să îi iubeşti pe alţi credincioşi; este important şi să îi urăşti pe ne­credincioşi. La fel, răspunsul (b) este greşit: chiar dacă Îl venerează pe Dumnezeu, un om nu are „credinţă adevărată” dacă îi iubeşte pe necre­dincioşi.
„Necredincioşii”, în acest context, sunt creştinii şi evreii. De fapt, orice copil care frecventează şcolile saudite până în clasa a noua învaţă direct că „evreii şi creştinii sunt duşmanii credin­cioşilor”. I se spune de aseme­nea că evreii conspiră pentru a-şi asigura „controlul unic asupra întregii lumi”, cruciadele creştine încă nu s-au încheiat şi în Ziua Judecăţii de Apoi „pietrele şi copacii” vor îndemna mu­sul­manii să îi ucidă pe evrei.
Aceste pasaje, trebuie menţionat, sunt luate din manuale saudite noi, „revi­zuite”, prezentate ca fiind mai puţin dure în ce îi priveşte pe necre­dincioşi. După ce o analiză a manua­lelor anterioare a indignat publicul ame­rican în 2006, diplomaţii ame­ri­cani i-au abordat pe omologii lor sau­diţi în legătură cu modificarea pasa­jelor celor mai jignitoare, iar saudiţii au fost de acord cu realizarea unei „revizuiri pe scară largă… în vederea eliminării remarcelor ofensatoare la adresa grupurilor religioase”.
Revizuirea promisă – salutată atun­ci ca un mare succes diplomatic – trebuia să se încheie până la începutul anului şcolar, septembrie 2008, şi a fost însoţită de o campanie de infor­mare publică în Arabia Saudită. Între altele, saudiţii au organizat un dialog inter-religios în luna iulie, pe care toţi participanţii l-au apreciat ca fiind un progres excepţional – în ciuda faptului că întâlnirile au avut loc în Spania, aparent deoarece ar fi fost prea jenant ca Arabia Saudită să găzduiască lideri religioşi creştini şi evrei pe propriul teri­toriu. Dar începutul anului şcolar 2008 este foarte aproape, iar singurele modificări din manuale sunt super­fi­ciale şi cele mai neliniştitoare mesaje ale acestor manuale – acelea că mu­sul­manii trebuie să îi urască pe evrei şi creştini – s-au păstrat.
În mod normal, conţinutul manua­le­lor şcolare dintr-o altă ţară nu ar fi de nici un interes, şi sunt chiar convins că există numeroase manuale americane care conţin informaţii nebuneşti, inco­recte sau inacceptabile. Însă manua­le­le sau­dite sunt un caz special. Ele sunt redac­tate şi produse de guvernul sau­dit şi dis­tribuite gratuit şcolilor musul­mane spon­sorizate de saudiţi, din La­gos până în Buenos Aires. Asta nu în­seam­nă că fiecare copil care le citeşte îi va urî pe non-musulmani, dar nu doar americanii sunt îngrijoraţi de influenţa aces­tor cărţi: în Marea Britanie a izbuc­nit un mic scan­dal anul trecut, atunci când au fost des­co­perite în moscheile de acolo cărţi sau­dite care îndemnau musulmanii să-i ucidă pe toţi apostaţii.
Totuşi, chiar dacă diplomaţia ame­ri­cană este un răspuns legitim la a­ceas­tă formă insidioasă de propa­gan­dă, este evident că nu este un răspuns suficient. Mult mai sem­nificativ, şi cu siguranţă mai eficace, ar fi un răspuns unificat al restului lumii musulmane, majoritatea căreia nu împărtăşeşte viziunea saudită şi uneori chiar afirmă public acest lucru. Ar fi util, pentru noi, dar mai ales pentru ei, dacă ar afirma acest lucru mai des şi mai puternic.
SUA nu sunt, evident, un stat musul­man, iar americanii singuri nu pot orga­niza un răspuns musulman semnificativ la extremismul saudit. Dar SUA au o co­mu­nitate musulmană numeroasă, au prieteni în lumea musulmană moderată şi au ceva bani de cheltuit în programe de diplomaţie publică. Şi mai sunt doi candidaţi prezidenţiali care se ceartă în legătură cu cel mai bun mijloc de com­batere a terorismului, cel mai bun mijloc de utilizare a armelor şi a ajutoarelor, cel mai bun mijloc de utilizare a puterii militare a SUA.  (A. M.)

Publicat în : Politica externa  de la numărul 59
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress