Home » Posts tagged with "Andrei Taranu"

Ipocrizia Mitului Solidarităţii

Ipocrizia este un viciu privilegiat, care astupa cu mâna ei, gura tuturor, şi se bucură în pace de o impunitate suverană spunea în „Bolnavul Închipuit” Moliere. Ipocrizia a devenit practic modelul funcţional al corectitudinii politice şi implicit prin aceasta a dmonstrat că dorinţa umanistă de a face politică fără ipocrizie era ea însăşi o ipocrizie. De aceea ar fi bine ca din... 

The Hypocrisy of the Solidarity Myth

Hypocrisy is a privileged vice, which closes the mouth of everyone, and enjoys in peace a sovereign impunity, says Moliere in “The Imaginary Invalid.” Hypocrisy has virtually grown into the functional model of political correctness, and has implicitly proved that the humanist desire for politics without hypocrisy was, in itself, hypocritical. This is why, every once in a while, we should talk about... 

Naşterea Partidului Corporatist Român

Anul 2009 a fost anul electoral cel mai dens şi mai dur din România de după 19990. Şi asta pentru că în acest an pur şi simplu s-a încheiat o etapă şi un model de societate şi se pun bazele alteia, pe care acum doar o bănuim fără însă să o vedem şi să o înţelgem foarte clar. Într-un fel, democraţia românească a atins majoratul. Este adevărat, că nu avem de a face cu o divă... 

Elitele

Teoria politică tot încearcă să ne convingă de faptul că orice societate se împarte între două categorii de membri – elita şi ceilalţi. Adică între cei care deţin puterea – prin rapt, prin alegeri, prin violenţă, prin naştere etc. – şi ceilalţi, care se supun pur şi simplu unei condiţii sociale lipsite de orice deziderat de conducere şi putere. Ideea nu este nouă. Mandelville... 

Populismul ca nouă provocare a democratizării (II)

Continuare din numărul precedent În primul rând se pare că aceste partide au apărut în urma crizei profunde pe care o suferă modelul ideologic împământenit în Europa, cel al clivajului clasic dintre stânga şi dreapta. Credem că startul a fost dat de Italia după 1992, când, în urma haosului politic ce a urmat scandalului mani pulite, sistemul de partide a fost dat complet peste cap.... 

Populismul ca nouă provocare a democratizării

Anii ’89 şi ’90 ai secolului trecut au reprezentat – într-un fel – cei mai frumoşi ani ai secolului XX, cu excepţia, probabil, a zilelor când s-au sfârşit războaiele mondiale ce au bântuit secolul trecut. Exuberanţa şi dinamismul acelor zile trăite nu numai de est-europeni ci, alături de ei, de lumea întreagă au făcut ca democraţia să devină cuvântul cel mai uzitat şi... 

Tăriceanu’s chance

Although denied by all those involved, the crisis within the D.A. Alliance tends to deepen and generate a number of perverse effects in the long run, as basically it is the crisis of the birth of a different approach on politics. The so-called crisis is rather a curtain covering other crises within the Romanian political community, crises which in fact have never ceased to exist and which are aimed... 

Şansa lui Tăriceanu

Deşi negată de toţi cei implicaţi în ea, criza din cadrul Alianţei D.A. tinde să se amplifice şi să genereze o mulţime de efecte perverse pe termen lung, fiind de fapt criza de întemeiere a unui alt mod de a privi şi a face politică. Aşa-zisa criză este de fapt o cortină care acoperă alte crize din interiorul clasei politice româneşti, crize care de fapt nu au încetat niciodată... 

Is Mr. Tăriceanu cut out for politics?

Premier Tăriceanu thus finds himself in a position to slalom among idiosyncrasies in Cotroceni, the incompetence in counties affected by floods and the public policies imposed by Brussels. Undeniably, the Premier’s task is ever more difficult, and he is probably beginning to regret the well-off businessman’s life, which definitely requires far less effort. Facing a political test of paramount... 

Stofa de politician a domnului Tăriceanu

Luna de miere a noii guvernări se apropie de sfârşit, dacă nu cumva ea s-a şi sfârşit. Corabia lui Tăriceanu a părăsit portul liniştit al lunilor postelectorale şi intră acum în apele adânci şi agitate ale normalităţii politicii româneşti, adică în perioada tulbure şi grea de dinaintea vacanţei de vară. Din nefericire, atât pentru guvern, cât şi pentru ţară înrădăcinarea... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress