Home » Posts tagged with "Arthur SUCIU"

The Mărieș Affair: For the “December Angels”

Teodor Mărieș, president of the “21 Decembrie” Association, decided on Friday, October 16, 2009, to end his hunger strike, after 74 days of extreme protest. Involved in the December 1989 Revolution trial, as a complaining victim, Mărieș has petitioned the Romanian justice system and later the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg for access to the evidence in the file, even to—or... 

Cazul Mărieș: Pentru “îngerii din decembrie”

Teodor Mărieș, președinte al Asociației “21 Decembrie”, a decis, vineri, 16 octombrie 2009, să iasă din greva foamei, după ce 74 zile neîntrerupte a recurs la acest gest extrem de revoltă. Implicat în Dosarul Revoluției din decembrie 1989, în calitate de parte vătămată, Mărieș a solicitat justiției române și, mai apoi, Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg... 

Prezidențiale 2009 România, între conflict și înțelegere politică

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a prins, oarecum neașteptat, partidele așezate în două tabere distincte. Situația este astfel întrucât delimitarea și repoziționarea fiecărui actor s-au făcut în ultimul moment, printr-o serie de acțiuni politice rapide. După căderea Guvernului Boc, în urma moțiunii depuse de liberali și maghiari, președintele PNL, Crin Antonescu,... 

Traian Băsescu and the boomerang effect

Traian Băsescu is going down in polls, but not because of the crisis. Everybody knows that, of all prospective candidates in the presidential election, the sailor is in the best position to find and apply solutions. Unlike Mircea Geoană or Crin Antonescu, whose rhetoric is still abstract, aloof, “American”, like in engine idling, Traian Băsescu grasps facts just like a tracked tank, he has... 

România, în vid moral

Cu doar un an în urmă, România părea să fi păşit ireversibil pe calea dezvoltării, a integrării europene, recuperarea decalajului faţă de ţările occidentale fiind o chestiune de angajament şi, bineînţeles, de timp. În plină criză economică mondială, astăzi constatăm că procesul de dezintegrare a ţării de fapt continuă – pentru că nu am făcut la timp ceea ce trebuia şi... 

Traian Băsescu şi efectul de bumerang

Traian Băsescu scade în sondaje, dar nu din cauza crizei. Toată lumea ştie că, dintre toţi candidaţii potenţiali la alegerile prezidenţiale, Marinarul este cel mai pregătit să găsească şi să aplice soluţii. Faţă de Mircea Geoană sau Crin Antonescu, al căror discurs este încă abstract, distant, „american”, ca o bicicletă pedalând în gol, Traian Băsescu prinde concretul... 

Romania: the courage of facing history

This year we celebrate 20 years since the fall of communist regimes in Eastern Europe. An anniversary that deserves a look back. Have states in this part of the world become established democracies? Are they fully integrated in the European Union structure? Unfortunately, both questions tend to have negative ans­wers. East-European coun­tri­es are among the most affected by the global crisis. The... 

România: curajul de a înfrunta istoria

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la căderea regimurilor comuniste în Europa de Est. O cifră rotundă, care ar obliga la un bilanţ. Au devenit statele din această parte a lumii democraţii consolidate? Sunt ele integrate pe deplin în structura Uniunii Europene? Din nefericire, ambele între­bă­ri primesc răspunsuri mai degrabă negative. În plină criză mondială, ţările din Estul... 

Instead of Revolution and Reform, Change and Accession

Romania’s accession to the European Union on January 1, 2007, is a turning point whose importance is comparable to that of the 1989 Revolution. It is a confirmation of the ideals of the 1989 Revolution, and at the same time another inaugural moment in the history of the Romanians. While in December 1989 the Ceauşescus’ dictatorship was ousted, and the communist repressive system with it, January... 

În loc de Revoluţie şi Reformă, Schimbare şi Aderare

Aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, reprezintă un moment de cotitură comparabil ca importanţă cu Revoluţia din 1989. Ea este o confirmare a idealurilor Revoluţiei din 1989 şi, în acelaşi timp, este un alt moment inaugural în istoria românilor. Dacă, în decembrie 1989, dictatura cuplului Ceauşescu a fost înlăturată şi, o dată cu ea, regimul represiv comunist,... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress