Home » Author Archive

Inovare şi schimbare organizaţională în sectorul public

Transformările mediului socio-economic impun schimbări în organizaţiile publice la nivelul structurilor şi metodelor utilizate. Schimbarea organizaţională nu este un scop în sine, ci trebuie privită ca un proces natural având ca obiectiv principal păstrarea unei poziţii competitive în mediul de acţiune. Dinamica activităţilor organizaţiei impune la un moment dat nevoia unei schimbări... 

Serviciile publice în Uniunea Europeană

În materie de servicii publice, în Uniunea Europeană există o problemă care pune în discuţie rolul fiecărui stat şi finalitatea construcţiei europene: cum să se armonizeze serviciile publice naţionale şi locale cu ambiţiile de realizare a unui spaţiu economic comun? Această problemă este de actualitate deoarece există o contradicţie aparentă între interesul colectiv al serviciului... 

Înfiinţarea serviciilor publice

Înfiinţarea serviciilor publice se realizează prin acte de autoritate, ale Parlamentului, Guvernului, autorităţilor administrative autonome, autorităţilor locale şi celorlalte autorităţi publice care au ca atribuţii definirea interesului public. Recunoaşterea unui serviciu public presupune reglementarea acestuia în sistemul juridic intern, în sensul precizării bazelor acestora. 1. Constituţia... 

Servicii publice online, o încercare de faţadă

Din punct de vedere al tehnologiei, sunt două aspecte care ne reţin atenţia în materie de servicii publice, şi anume în ce măsură sunt încorporate noile tehnologii în furnizarea serviciului public în vederea creşterii performanţelor acestora şi în ce măsură noile tehnologii determină apariţia unor servicii publice. Tehnologia şi serviciile publice În literatura de specialitate... 

Dezvoltarea locală, abordare comparativă

Dezvoltarea locală reprezintă procesul de dezvoltare într-o anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la nivel local. Astfel, fiind vorba de nivelul local, care în fiecare ţară poartă o puternică amprentă naţională, va fi dificil să identificăm puncte de convergenţă. Consideraţii generale Totuşi, se poate constata că... 

Cercetare privind rolul serviciilor publice în dezvoltarea locală

n perioada 16-30 aprilie 2005, am realizat o cercetare cu privire la rolul serviciilor publice în dezvoltarea locală. La chestionarul conceput au răspuns 120 funcţionari publici din administraţia publică locală a Municipiului Bucureşti, urmărindu-se identificarea percepţiei acestora asupra serviciilor publice la a căror furnizare participă direct. Cei intervievaţi au reprezentat 41 de... 

Deconcentrarea serviciilor publice

În organizarea sistemului administraţiei publice a unui stat pot fi utilizate trei modalităţi, principii de organizare, şi anume centralizarea, deconcentrarea şi descentralizarea. În cazul centralizării, toate sarcinile administrative revin statului care le asigură printr-un sistem uniform, ierarhizat şi unificat în care autoritatea centrală adoptă decizii, iar agenţii teritoriali le... 

Un nou funcţionar public – prefectul

Hans Kelsen, jurist francez, considera teritoriul un spaţiu al puterii asimilate în societăţile moderne cu statul. Teritoriul şi autorităţile sale sunt supuse unei permanente constrângeri ” relativ centralizate “, principiu relevat şi de postulatul de Ť centralizare statală ť a lui Jacques Chevallier. Indiferent de forma de organizare, centralizare-descentralizare, statul... 

Autorităţile locale şi descentralizarea serviciilor publice

Viaţa fiecăruia dintre noi este influenţată zilnic de serviciile publice, dezvoltarea acestora influenţând direct nivelul de trai, prin satisfacerea unor nevoi recunoscute ca fiind de interes general şi a căror realizare nu este la îndemâna initiaţivei private, nevoi care pot viza garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. De mulţi ani, reforma serviciilor publice constituie... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress