Home » Author Archive

Regionalizarea administrativă

Problematica dezvoltării regionale a apărut pe agenda politică europeană odată cu sfârşitul anilor 1950 sub forma politicilor de dezvoltare regională. Politicile de dezvoltare regională din acestă perioadă erau mai degrabă centraliste în concepţie şi în administrare. Ele au fost concepute ca reprezentând o parte integrată a politicii naţionale, având ca principal obiectiv asigurarea... 

Pregătiţi pentru regionalizare?

Tema regionalizării administrative domină de ceva vreme agenda publică în materie de reformă administrativă. Din punct de vedere politic pare un moment propice, atât timp cât UDMR nu este la guvernare şi riscul confundării regionalizării cu regionalismul,  este limitat.  Read More »

Serviciile publice în spaţiul rural

1. Spaţiul rural din România Populaţia României este concentrată în proporţie de 44,8 % în mediul rural. Însă, dacă avem în vedere că 13 oraşe au mai puţin de 5.000 de locuitori, 60 de oraşe au până în 10.000 de locuitori, multe oraşe şi municipii au în componenţă sate, iar multe nu îndeplinesc condiţiile minimale impuse de legislație pentru statutul de oraş sau municipiu,... 

O nouă abordare a reformei administrative

Administraţia publică este nucleul mecanismului statal. Prin poziţia sa de intermediar între puterea politică şi societate, aceasta are menirea pe de o parte de a pune în aplicare deciziile politice materializate în legi, hotărâri, ordonanţe etc. şi, pe de altă parte, de a fi purtător al cererilor, dorinţelor şi necesităţilor membrilor societăţii în faţa autorităţilor competente... 

„Mecanismul” dezvoltării locale

Administraţia publică, prin serviciile pe care le oferă, condiţionează puternic existenţa fiecărui individ uman atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi a evoluţiei/exprimării sale în calitate de cetăţean. Consecinţele acestui fapt obiectiv sunt profunde şi vizează  deopotrivă partea (individul) şi întregul (colectivitatea, societatea), starea şi evoluţia... 

Formarea agenţilor publici locali

Prin formarea agenţilor publici locali se are în vedere formarea specifică a agenţilor publici şi în mod special a celor de la nivel local, deosebită de a altor tipuri de angajaţi. Între formare şi recrutare există, în cele mai multe cazuri, o stransă legătură, în sensul că recrutarea se realizează în funcţie de anumite condiţii legate de nivelul formării. GERMANIA Condiţia... 

Institutul Naţional de Administraţie

În întreaga lume, sectorul public este supus procesului de reformă, accentul fiind pus pe creşterea performanţei organizaţiilor publice. Din această perspectivă, înfiinţarea în 2002 a Institutului Naţional de Administraţie (INA) vine în întâmpinarea acestei nevoi de reformare a sistemului administraţiei publice, ca centru de excelenţă pentru formarea continuă a personalului din... 

Perspective privind profesionalizarea aleşilor locali

Constituţia României reglementează în art. 16 (3) dreptul persoanelor care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. De asemenea se menţionează că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Totodată, în art. 36, 37 se menţionează dreptul de a... 

Componentele dezvoltării locale

Dezvoltarea locală diversifică şi îmbogăţeşte activităţile pe un teritoriu dat prin mobilizarea resurselor şi energiilor existente în zonă. Rezultat al eforturilor unei populaţii, dezvoltarea locală înseamnă punerea în aplicare a unui proiect de dezvoltare economică, socială şi culturală. Dezvoltarea locală presupune existenţa unui cadru normativ-procedural, a unui parteneriat... 

Incoerenţe legislative sau abuz în funcţie?

Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României. Ea a fost reglementată pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunală din 1864 şi a cunoscut o evoluţie continuă ca un efect firesc al transformărilor prin care a trecut statul român. Astăzi, primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale, care îndeplineşte, în... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress