Home » Posts tagged with "Cezar DOBRE"

Take Ionescu (1858-1922) „Europeanul”

În urmă cu un secol, Take lo­nescu s-a remarcat în ţară şi apoi pe plan european ca o stră­lucită personalitate politică. S-a născut într-o familie modestă, la Ploieşti, la 13/25 octombrie 1858. Pe linie ma­ternă se trăgea dintre românii bal­canici. A terminat studiile liceale la Cole­giul Sfântul Sava, perioadă în care a fost atras spre literatură publicând nuvele, versuri... 

Visarion Puiu (1879-1964) destinul unui mitropolit ortodox în emigraţie

Între ierarhii bisericii române din secolul trecut, mitropolitul Visarion Puiu a fost o perso­nalitate deosebită. S-a născut în oraşul Paşcani, în 1879, şi a murit în exil lân­gă Paris, în august 1964. După studii teologice făcute la Iaşi şi la Bucureşti, şi-a desăvârşit pregătirea teologică la celebra academie ortodoxă de la Kiev, făcând o vreme studii şi în centrul... 

ISTORIA MACEDONIEI – Cezar DOBRE

Prefaţă În istoriografia română, există două filoane preţioase ale cercetărilor privind Europa de Sud-Est. Cel dintâi, are la origine crearea, în 1913, la Bucureşti, a Institutului de Studii Sud-Est Europene, de către Nicolae Iorga, Gheorghe Munteanu-Murgoci şi Vasile Pârvan. Cel de-al doilea, Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice, fondat în 1938, la Bucureşti, de Victor Papacostea.... 

Românii de dincolo de Prut

Despre românii moldoveni care locuiesc în Rusia Sovietică sau mai bine zis în Republica Autonomă Moldovenească, înfiinţată în anul 1924, ştim deocamdată relativ puţin. În decursul unui deceniu de existenţă, întinderea teritoriului acestei republici a fost schimbată de mai multe ori şi o dată cu ea s-a modificat, bineînţeles, şi numărul total al populaţiei. Republica Moldovenească... 

George Emil Palade – primul român laureat al Premiului Nobel

George Emil Palade a avut astfel un rol hotărâtor în evoluţia unei noi ştiinţe, despre care, un savant român afirma recent: “Biologia celulară la ora actuală este ştiinţa fundamentală a medicinii. Nu se poate vorbi de nici un proces medical fără ea… Pentru că tot ceea ce înseamnă viaţă este studiat prin această nouă ştiinţă”. Savantul român de renume mondial George... 

Autohtonia şi continuitatea românilor timoceni

În mod obişnuit se vorbeşte astăzi în spaţiul ţării noastre şi nu numai despre români în diverse ipostaze în funcţie de locul de origine sau de vieţuire, precum ardeleni, bănăţeni, moldoveni etc. În general, referirea la termenul de români subînţelege şi un spaţiu situat la nordul Dunării, în mare între Tisa şi Nistru, ca să invocăm cuvintele marelui Eminescu. Puţini... 

Constantin Papanace, un aromân naţionalist

continuare din numărul precedent Între 1941 şi 1945 C. Papanace a fost închis în mai multe lagăre şi închisori, la Burgenbruck, Bu­chen­wald, Dachau, Spandau. O vreme, după evenimentele de la 23 august 1944, s-a aflat la Viena unde a refuzat categoric să se implice în activitatea comi­tetului naţional şi a guvernului con­dus de Horia Sima, după care si-a găsit adăpost în Italia.... 

Constantin Papanace (1904-1985) un aromân naţionalist

În două procese succesive, primul desfăşurat în 1941, iar al doilea în mai 1946, printre inculpaţi s-a aflat un fost secretar de stat şi membru de frunte al mişcării legionare, Constantin Papanace, aflat atunci în străinătate unde a şi trăit apoi. El a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, respectiv la moarte. Astăzi despre cel condamnat în acele procese se ştie foarte puţin,... 

Constantin Papanace (1904-1985) – un aromân naţionalist

În două procese succesive, primul desfăşurat în 1941, iar al doilea în mai 1946, printre inculpaţi s-a aflat un fost secretar de stat şi membru de frunte al mişcării legionare, Constantin Papanace, aflat atunci în străinătate unde a şi trăit apoi. El a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, respectiv la moarte. Astăzi despre cel condamnat în acele procese se ştie foarte puţin,... 

Diaspora globală

În ultimii ani, a existat o dezbatere aprinsă în jurul ideii că procesul de globalizare şi interdependenţa crescândă între naţiuni conduce la o lume nouă, în care o reţea umană în dezvoltare transformă structurile politice, economice, sociale şi culturale ale prezentului. Aceşti agenţi ai schimbării, denumiţi în cele ce urmează “oamenii globali”, au fost deopotrivă preţuiţi... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress