Home » Posts tagged with "Mircea MALITA"

Convorbiri cu Mircea Maliţa

Domnul academician Mircea Maliţa a publicat de curând o carte de eseuri, foarte interesante, care oferă răspunsuri şi puncte de vedere inedite şi realiste la cauzele şi  problemele lumii contemporane. Cartea are darul de a pune „la locul lor” cuvintele şi conceptele pe care le auzim aproape zilnic în  mass media într-un stil foarte atractiv. Dacă ar trebui să descriu într-un singur... 

Opuşii inseparabili

La Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti apăreau în anii 1945-1946, pentru ultima dată, figuri mari, copleşite de evenimente noi: Gusti, la sociologie, Ralea cu psihologia socială, Anton Dimitriu, la logică. Putea fi audiat filosoful Mircea Florian. Cursul său din acel an se ocupa de binomul conceptual subiectiv/obiectiv. Se putea observa că profesorul e deranjat de materialismul... 

Lady Bhutto

I saw a happy and confident Lady Bhutto on TV, at the end of 2007, handshaking the admi­re­rs and supporters crowded at a rally in Rawalpindi, near Islamabad, to then step into the car in which she was gunned down. It was a shocking moment for the entire world. I can think of no better way to respect her memory, than to recount the days when I met her and the circumstances under which I met her... 

Emergence

Until a while ago, we were used to a simple, dual eco­no­mic classification of coun­tries, inherited from the Cold War: developed countries and developing countries (originally “less developed,” but the phrase was pejorative so it was improved). Socialist countries in the Eastern bloc claimed to be developed, which, after category A (developed) led to a category B (special), and then the Latin-American... 

Talks with Mircea Maliţa: on French events

In ’68 a protest broke out which was explicitly rooted in a doctrine – a motley doctrine, it’s true, but one with a comprehensive message of revolt against institutions, against the establishment, of regaining all liberties, including the erotic one. Now it all started out from a law paragraph. Disquieting events are taking place in France. Students’ massive protests over a... 

Convorbiri cu Mircea Maliţa: despre evenimentele din Franţa

În ’68 a izbucnit un protest motivat explicit de o doctrină, pestriţă desigur, dar cu un mesaj atotcuprinzător de revoltă împotrivainstituţiilor şi a regimului, de câştigare a tuturor libertăţilor, inclusiv cea erotică. Acum totul porneşte de la un paragraf de lege. În Franţa au loc evenimente îngrijorătoare. Protestul în masă al studenţilor pentru un text de lege considerat... 

Talks with Mircea Maliţa: on the cartoon war

V. M.: A drawing in a Danish publication sparked a crisis dubbed “the cartoon war.” Isn’t “war” an overstatement? Or are we about to see the start of what Huntington called the clash of civilisations? You have criticised him, and now he’s quoted everywhere. M.M.: The crisis is serious and is has taken forms similar to a major conflict. From hundreds to hundred... 

Convorbiri cu Mircea Maliţa: despre războiul caricaturilor

V. M.: Un desen într-o publicaţie daneză a declanşat o criză numită “războiul caricaturilor”. Nu e mult spus un război? Sau suntem pe cale să vedem început războiul civilizaţiilor anunţat de Huntington? Aţi scris împotriva lui, iar acum e citat peste tot. M. M.: Criza e mare şi are manifestări asemănătoare unui conflict major. De la sute la sute de mii de manifestanţi... 

ONU: o şansă irosită

Organizaţia Naţiunilor Unite este creaţia unui vis de pace. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, cel mai dur din istorie, un preşedinte democrat al Statelor Unite, F.D. Roosevelt, a dorit cu pasiune să dea lumii o instituţie care să garanteze că generaţiile viitoare vor fi ferite de flagelul războiului. El mergea pe urmele unui alt preşedinte democrat american, W. Wilson, care,... 

Mircea Maliţa despre Ronald W. Reagan

Interviu cu domnul profesor Mircea Maliţa, fost ambasador al României la Washington în timpul preşedinţiei lui Romand Reagan. Cu ce sentimente aţi intrat la Casa Albã pentru a prezenta scrisorile de acreditare ca ambasador al României la Washington? În primãvara anului 1982 îmi luam rãmas-bun de la prietenii mei din Elveţia. În locul celor trei ambasade simultane (Berna pentru Elveţia,... 
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress